9.mai! – Eivind Hasle.

Eivind Hasle har ikke oppdaget at mitt innlegg angående «rettsoppgjøret» etter krigen er skrevet 9.mai – 2020, og angår 9.mai – 1945, enda det står i overskriften!  Altså, Eivind Hasle: Mitt innlegg angår ikke 8.mai – 1945, men det som begynte 9.mai 1945, da arrestasjonene og interneringen av nærmere 100.000 nordmenn begynte i hevnens hete.

23.000 av dem ble dømt uten rettergang, kunne jeg tatt med – dømt for et passivt medlemskap i et lovlig parti. Det er ganske enestående i historien.

Jeg har faktisk 7 heldagseksamener fra NTNU i historie, innebygget i pensumet til mine studier i engelsk, tysk og fransk. Der har jeg fått forklart, at det var i Nederland, Danmark og Norge at de overhendige «rettsoppgjørene» fant sted etter krigen. Dette var alle okkuperte land – ikke land i krig. Det er protestantene i Europa som kjører disse voldsomme etterkrigsoppgjørene. Jeg har en mistanke om at hevnen står så sterkt hos protestantene på grunn av det strenge gudsbildet i denne varianten av Kristendommen.

Eivind Hasle kan være glad for at hans morfar, som har skrevet teksten til både oratoriet «Heimferd» (Olav den helliges tilbakekomst fra Gardarike i 1030), og til Olavsspelet på Stiklestad, ikke endte opp i Nasjonal Samling. Eller var han medlem – siden dattersønnen tar så voldsomt til orde?

Glærum, 12.mai – 2020.

Dordi Skuggevik

9.mai – 1945: Tragedien begynte for 92.000 nordmenn.

Igjen har vi hatt en høystemt gjennomgang av 8.mai 1945 på NRK TV og i radioen. For meg begynte det da jeg slo på radioen i halv-ett-tiden igår mens jeg spiste lunsj. En dame holdt en overstadig tale om oss nordmenns fortreffelighet. Det rant over alle kanter. Vi-vi-vi (nordmenn) tar oss av alt her i verden – «vi snakker med offiserer i Afganistan» etc.etc. Ørene holdt på å falle av meg. Jeg har ikke klart å få NRK P2 til å skaffe meg gjenhør på PC-en.

Ellers utover dagen ble bildet av de «gode» nordmenn blankpusset nok en gang, i voksende format. Det var svært edruelig endelig å få møte en av veteranene til slutt: Ragnar Ulstein. Han fortalte at da han så inn i ansiktet til en som ble tatt til fange 9.mai – og som hadde vært på den «gale» siden – forstod han at han aldri kunne hate ham. Det var fantastisk å høre etter at hatretorikken hadde sprøytet ut av NRK i hele går.

Som barn og barnebarn av medlemmer av Nasjonal Samling, har jeg alltid vært svært åpen om dette forholdet, også når jeg har møtt gamle «englandsfarere» – og de har møtt meg med varme og aksept. Jeg har faktisk opplevd nære vennskap med noen av dem.

De verste har vært de som satt på gjerdet helt til 8.mai 1945 – og som hoppet ned av gjerdet på «rette» siden i tide. Disse menneskene ville ha heiet på seierherren, uansett hvem som ville blitt stående som «vinneren».

Vi i vår familie har aldri vært plaget av folk i slekta, folk i grenda eller folk i bygda – men det er det offentlige Norge som nå gjennom 75 år har sparket dem som ble liggende nede 9.mai 1945, som igjen og igjen utstøter Tarzan-brølet – fra prekestoler, fra kateter, fra norske media. Den nye loven mot hatefulle ytringer gjelder visst ikke dem som ble liggende nede for telling for 75 år siden, som nå alle er døde. De blir forfulgt av hatefulle ytringer på andre siden av graven – og de som nå står på, er relativt unge folk, som er født lenge etter krigen, men som er blitt programmert oppover livet – til å hate, programmert av norske media med NRK i spissen.

Det går en usynlig kløft gjennom det norske folk – når en unntar den 5. millionen som innvandret til Norge i tiden 1995 – 2015. En usynlig kløft mellom dem som har tilhørighet til NS-familiene – og de andre – de «gode» nordmenn. Når NRK durer på som verst, sitter ca. 2 mill. nordmenn i sofaene og føler seg truffet av Tarzan-brølet: – Vi vant! Skam dere! SKAM DERE!!!

Halve bildet ble belyst med prosjektører i NRK i går – igjen. Fordi de har fortalt denne historien så mange ganger, må de nå multiplisere den og blåse den opp for at folk skal gidde å høre på for 75.gang. Det vokser på seg også lokalt – ikke bare landsomfattende. Når skal NRK omsider gå inn i den delen av norsk virkelighet som de har lagt i skyggen i 75 år? Fordi NRK ignorerer denne delen av Norges historie, denne delen av den norske befolknings erfaring og hukommelse, vil vi aldri få balanse i bildet. For å si det med ham som Kong Harald siterte i går: Vi skal bygge landet med kjærlighet. Skal vi komme dit, må det først bli slutt på denne hatretorikken som gjentas hvert år som et mantra.

Resten skal jeg si i den boken jeg nå holder på å skrive: – Den tause generasjonen. For vi har lært oss å holde kjeft, vi som er del av den tragedien som begynte 9.mai 1945 – for 92.000 av oss + ‘tysker-jentene’. Tatrene og ‘tyskerungene’ har fått sin unnskyldning og sin beklagelse, men vi som er barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn av medlemmer av Nasjonal Samling, vi spares fremdeles ikke for hatyrtringer, hetsing, diabolisering, marginalisering, yrkesforbud, mistenkeliggjøring, skampåføring, selv om vi etterhvert er blitt døve av det evindelige Tarzan-brølet. NRK bør gå i seg selv og finne ut hva de driver på med – 75 år etter at okkupasjonen tok slutt. De bør la sine prosjektører kaste lys over hele bildet.

NRK kan begynne med å studere alle bruddene på Grunnloven som ble begått  for å «ta» medlemmene av Nasjonal Samling. Dette er et meget dystert kapittel i Norges rettspraksis som landet ikke kan leve med stort lenger. Norges Høyesterett bør komme igang med å ta et oppgjør med seg selv. «Hvor var fagjuristene?!» ropte prof. Bernt Hagtvedt ut i auditoriet under en doktordisputas ved universitetet i Bergen. Ja, hvor har de vært i 75 år? Det vil være en skam for Norge om vi må gå til domstolen i Strasbourg for å få konstatert at «Landssvikoppgjøret» etter krigen er ugyldig, fordi lovgrunnlaget var ugyldig. Og lovgrunnlaget var ugyldig fordi det var i strid med Grunnloven.

God 17.mai!

Glærum, 9.mai – 2020.

Dordi Skuggevik

f. 4.mai – 1945.

Rindal: Ex-en som aldri flytter.

Jeg har skrevet om det før – men må igjen undres over at Rindal ikke får til å flytte over til Nidaros bispedømme og over til Trøndelag fylke.

Det var Møre biskop som stod fram og ønsket God Påske på Trollheimsporten, sjøl om Rindal nå hører inn under biskopen i Nidaros igjen – og felles kirkeadministrasjon Rindal/Surnadal på Skei fortsetter, ser det ut som på Trollheimsporten.

Nå nettopp har Rindal og Surnadal kommuner ansatt en felles psykolog.  Det merkelige er at de som trenger psykolog er ikke de samme i Rindal som i Surnadal. I Rindal er det barna som trenger psykolog, i Surnadal – de voksne.

Humanetiske ‘konfirmanter’ er det ikke mange av i år, og omtrent alle er rindalinger – ser det ut til, etter navnene å dømme. Likevel kommer de ned dalføret og foretar seremonien i Surnadal kulturhus.

En tanke på siden: Er det fordi de unge i Rindal utsettes for så stor pågang fra Humanetisk forbund – at det primært trenges psykolog for de unge i kommunen?

Jeg lurer på hvor lenge Rindal har tenkt å varme seg både hos ex-en og hos sin nye makker. Skal denne bigamien være opplegget fremover både sivilt og kirkelig? Samrøra kan bunne i at det kan være sant det at Ola Heggem kjørte fylkesskiftet igjennom mot det reelle flertallet i Rindals befolkning. Kanskje kunne det være en tanke med ny folkeavstemning i Rindal – for å finne ut hvorfor de klamrer seg så fast til Nordmøre og nordmøringen i seg?

Gamle Halsa og Rindal burde snu i tide, og danne en ny storkommune med Surnadal. Det ville bli en slagkraftig enhet. Frøya, Hitra og landet langs kysten opp til Agdenes burde gå inn i kystfylket Møre og Romsdal, som de var en del av på kart – både på 1000-tallet og på 1500-tallet. Jeg har begge kartene, så jeg vet at det var slik. Ytre Fosen hørte også til Nordmøre, men Ytre Fosen kan nå trønderne få beholde.

Glærum, 7.mai – 2020.

Dordi Skuggevik

Påskeoratoriet JOHANNES – ‘Corona-utsatt’:

Duoen bak oratoriet Olav den Helliges dåp (2014), komponist Ole Karsten Sundlisæter og librettist Dordi Glærum Skuggevik,  har nå et nytt oratorium på gang: Påskeoratoriet JOHANNES – Kjærlighetens apostel, biskop av Efesos.

Première var satt opp til Påske-oktaven 2021 i Hamar domkirke, men er nå ‘Corona-forskjøvet’ til Påske-oktaven 2022. Trolig vil det gi tid til å forstørre den rammen som opprinnelig var tenkt. Oratoriet er skrevet for orkester, orgel, polyfont kor, gregoriansk kor og tre solister: Kristus, Maria og apostelen Johannes.

Glærum, 6.mai – 2020.

Dordi Skuggevik

Erdogan bygger supermoské i Stavanger.

På nettet finner du opplysninger fra flere kilder om at Tyrkias president nå bygger en stor moské i Stavanger. Minareten gjøres klar for å kunne installere de skrallende høytalerne til Islam. Det er trolig et tidsspørsmål før det ropes fra minaretene i Norge.

Når Erdogan ikke kommer seg inn i EU ad politisk vei, så underminerer han nå Europa med moské-bygging, og sender inn imamer fra Istanbul.

Fra tidligere har vi kunnet lese om hvor effektive Saudi Arabia har vært i å pepre Europa med nye moskébygg, og bemanne dem med Wahabismens profeter og dragoner – det saudiarabiske ørkenislam. Lenger nede på bloggen finner du min omtale av boken vår tidligere ambassadør til Saudi Arabia har skrevet om dette: «Terrorens rike» av Carl Schiøtz Wibye. Boken har norske media effektivt forsøkt å gjøre usynlig. Alle bør lese den. Han roper et kraftig varsko – men det er allerede for sent, for de norske godfjottene vil ikke høre.

Den norske lutherske kirkes folk – helt opp til den kvinnelige biskopen i Stavanger, samt flere fra bystyret i Stavanger heier og klapper og stiller opp med støtteplakater. Flere bilder er å finne på nettet – der en kan se dem, der de står i ring omkring moskéen i Hillevåg – med plakater som har teksten «Trygg i bønn».  Den tidligere ordføreren i Stavanger rapporteres å ha iført seg sjal, båret på islamsk vis, der hun stod på fotballbanen og snakket med små stavanger-muslimer som spilte fotball…

Både Erdogan og hans imamer i Stavanger ler seg sikkert skakke på bakrommet, over hvor lett det er å forføre godfjottene i Norge.

Det norske misjonsselskap sender sine ekspedisjoner ut i verden for å omvende verdens katolikker til «den rette tro», protestantismen, samtidig med at deres bakkemannskap i Norge heier på Islams frammarsj og innmarsj her i landet. Bedehus i sørvestre luten selges nå for å konverteres til moskéer… Hvor tjukke i hauet kan folk bli?

En dame i Nord-Troms, står det å lese på nettet, hadde sagt at hun ville plassere en bombe i moskéen. Hun ville ikke ha denne fascismen inn her. Hun ble anklaget for hatefulle ytringer, fikk betinget dom, måtte betale 10.000 i bot og 3.000 i saksomkostninger. HVEM BESTEMMER HVA SOM ER HATEFULLE YTRINGER?

Hege Storhaug, som er den her i landet som vet mest om Islam, har nå fått oppleve at bydelen Storhaug i Stavanger er valgt som lokalisering for Erdogans store moské i Stavanger. Bydelen ble nok valgt med omhu – og Erdogan ler hele veien til Stavanger rådhus. Etterpå blir det te med bispedamen i Stavanger, antar jeg.

GRÅT, MITT ELSKEDE  LAND.

Glærum, 2.mai – 2020

DordiSkuggevik

Pavens tale 1.mai.

Idag igjen kunne man ved hjelp av våre nye tiders mirakel – Internet, være til stede på Pavens enkle og intime morgenmesse kl. 7 – i Santa Marta-kapellet i Vatikanet via www.vatcan.va

Mai er Marias måned, og 1.mai har vært en Maria-fest, men idag var det kommet en ny statue i kapellet, av tømmermannen Josef – med sine redskaper: hammeren i høyre hånd og vinkelen i venstre. – Et sterkt ikon, sa Paven. Et ikon er et konsentrasjonsobjekt, sa pater Olav Müller. Det skal hjelpe oss til å konsentrere oss om det vi skal tenke på, sa han. Så idag skulle vi tenke på arbeideren Josef.

Paven tok utgangspunkt i 1.lesning – som handlet om Skapelsen – at Gud skaper mennesket i sitt billede. Han sa at arbeideren i sitt arbeid og i sin kreativitet viderefører Guds skaperverk, og at arbeidet og arbeideren derfor skal respekteres og ytes rettferdighet. Han tok også opp tvangsarbeidet – der det grimmeste eksempelet er overføringen av folk fra Afrika til hans eget kontinent – Amerika, der afrikanerne ble gjort til slaver, fratatt alle sine humane rettigheter og all respekt. Han viste til at også idag eksisterer slavearbeidet.

I nattverdsliturgien som følger prekenen, er også arbeidets betydning lagt inn i kanskje de to vakreste linjene i hele nattverdsliturgien. Når presten presenterer brødet ved alteret, sier han:

Brødet, denne frukt av jorden og av menneskers arbeid.

Og:

Vinen, denne frukt av jorden og av menneskers arbeid.

Glærum, 1.mai – 2020.

Dordi Skuggevik

200.000 muslimer og 200 moskéer i Norge.

For ikke så lenge siden ble antall muslimer i Norge oppgitt til 120.000. Men for noen dager siden oppgav Dagsrevyen at det nå er 200.000 muslimer i Norge, og 200 moskéer. Denne statistikken bidro NRK med samtidig med at de kjørte et intenst mas om at det nå er muslimenes fastemåned – Ramadan. Heia-Heia! – gjallet det fra alle kanaler i NRK.

Fra 1843, da det igjen ble tillatt å være katolikk i Norge, uten å få hodet kappet av, og til nå, har antall katolikker kommet opp i 120.000. 75%  av dem er innvandrede katolikker, opplyste katolsk.no nettopp.

Når begynte innvandringen av muslimer? Hvilket årstall? Vi vet liksom litt fjernt og cirka – at islamiseringen av Norge begynte med innvandring – i 1970-årene en gang. «Stille og umerkelig som når floa stiger en stille augustnatt» – som jeg en gang skrev – har Islam sivet inn i Norge.

Det ville vært interessant om noen nå skriver historien om disse første 50 årene med islamisering av Norge, og om Statistisk sentralbyrå kan bidra med demografisk fremskrivning der de beregner året Islam vil ha oppnådd å beherske  flertallsbefolkningen i Norge. I vår lille nasjon med bare 5 mill. mennesker, vil ikke det ta så lang tid.

Fra 1995 til 2015 innvandret det 1 million mennesker til Norge. Hvor stor del av dem bekjenner seg til Islam? Vet Statistisk sentralbyrå det?

For ikke så lenge siden ble det oppgitt at 71% av ansatte i NRK tilhører venstresiden i politikken. Venstresiden heier på Islam, både i NRK og utenfor NRK. Hvorfor gjør de det? Jo, det de to ideologiene har til felles, er sansen for det totalitære: – For deres oppfatning av Det eneste rette, skal vi alle bøye oss. Kristendommens tildeling av Den frie vilje til individet, passer dem dårlig. Derfor bekjemper de den – etterhvert i alle media.

Glærum, en vakker april-dag -2020.

Dordi Skuggevik

Katolikk – og tilhenger av individets frihet.

Ramadan-maset i NRK:

NRK maser nå i alle kanaler om muslimenes fastemåned. Jeg kan ikke huske at NRK har snakket noe særlig om den kristne fasten før Jul og før Påske.

Det er gammel tradisjon – i den kristne verden – ikke å spise kjøtt før etter midnatt Julenatt og etter midnatt Påskenatt. Men hva gjør NRK? Jo – de peiser på med ribbestekingen sin «Kvelden før kvelden», og hver jul må muslimen Haddy late som om hun smaker på ribben. Det skal være FISK! – på Julaften – og ribben skal man delikatere seg med på Juledagen!

Vi har to dyktige nyhetsopplesere i Dagsrevyen som kommer fra Irak og fra Afganistan. De er begge muslimer, har jeg forstått. Er det derfor NRK heier slik på Islam i alle kanaler og snakker opp og ned alle vegger om Ramadan for tiden? For å være overkjekke med sine muslimske kolleger?

Glærum, 24.april – 2020.

Dordi Skuggevik

Smågnagerne i NRK fikk nytt kjøttbein:

Så fikk smågnagerne i NRK nytt kjøttbein – den nye mannen som skal forvalte Oljefondet. De rente rett i leggen på ham med det samme. De tok med flere i samme slengen: den norske næringsministeren bl.a.

Personlig er jeg svært beroliget av at vår alles store oljefond skal bli forvaltet av en mann med kunnskap, erfaring og aksjonsevne. Han har vist at han har de rette forutsetningene for å ta vare på vår felles formue – i det han har gjort med sine egne midler opp gjennom årene. Heldigvis hadde vi også en næringsminister som forstod at han burde være tilstede å ta lærdom når de store gutta som kan dette, kom sammen for å lære, samtale og danne et produktivt nettverk.

Smågnagerne i NRK og venstrehakkerne på Storting og i styringsverk bør få tilbud om et lignende seminar, der de blir nødt til å lære hva arbeidende kapital er. Uten arbeidende kapital vil det hverken bli arbeidsplasser eller et oppegående samfunn å leve i.

Hva gjør smågnagerne på TV-skjermen med oss foran TV-skjermen? Jo, de gjør massen av oss til jomfrunalske, hysteriske fariseere som programmeres til å løpe dit småhakkerne i NRK peker mens det ropes – Korsfest! Korsfest!

Jeg er drita lei av Korsfest-knappen i NRK! Hadde de enda hatt noen å korsfeste.

Igår sa Paven i sin morgenmesse på nettet: – I denne tid må vi alle stå sammen og tenke på vårt lands beste, ikke tenke på partiets beste. Det har faktisk Israel forstått, for samme dag Paven sa dette, gikk de to politiske motpolene i Israel sammen, begrunnet med nettopp – den vanskelige tiden vi er i.

Glærum, 21.april – 2020.

Dordi Skuggevik

Alternativ til NRK radio: Internett-radio!

En mann i Trondheim som leser bloggen min, kontaktet meg for å tipse meg om at hvis jeg kjøper internett-radio, så vil jeg slippe ut av det jeg kaller det norske radiohelvetet. Jeg var svært glad for å få vite om dette alternativet. Det er sikkert andre også. Men, jeg gruer meg til å måtte sette meg inn i enda et system for å kunne få inn den stasjonen jeg vil høre på.

Jeg har ofte lurt på hvor det ble av berget med kasserte FM-radioer. Vi hørte liksom aldri mer om det. Ble fjellet av norske kasserte radioer gitt bort til Afrika og andre steder som var glade for å få dem – eller å få kjøpe billig våre FM-radioer? Hvor tok radiofjellet veien?

Hvor skal det bli av berget med kasserte DAB-radioer, hvis alle nå vil ha internett-radioer istedet? Det er jo bare Norge som har DAB-systemet for radioer. Sverige gikk over til det, men snudde i tide. Derfor er det ikke noe land vi kan sende DAB-radio-berget til.

Og må jeg nå kanskje ha 2 radioer på nattbordet, 2 radioer på badet, 2 radioer på kjøkkenet, 2 radioer i stua, når jeg vil høre norske nyheter og samtidig kunne ta en tur til radiosendinger fra andre land? I bilen har jeg bare den gamle FM-radioen, og bruker der bare CD-spilleren når jeg kjører bil. Han mimikkløse NRK-sjefen skal bli blå for at jeg skifter til DAB-radio i bilen! – Eller kanskje jeg kan få inn Norge også på internettradio – slik at jeg trenger bare den nye internettradioen?

If it’s good, it is discontinued! sier amerikanerne. = Hvis det er bra, så slutter man med det. FM-radioen var bra – så derfor sluttet NRK med den.

For noen år siden, oppsporet jeg en 5-menning i Oslo, da jeg drev på med å forske på slekta til min farmor. Han ble ‘headhuntet’ av USA fra NTH i sin ungdom, og var med på å forske frem data-alderen i USA. Han ble så satt til å utvikle en ny type telefoni, slik at man kunne telefonere langs Jernteppet uten at russerne kunne lytte. Han ble etter det kalt Mobiltelefonens far. I et par tiår var han så forskningssjef i Telenor. Han var passert 90 da jeg oppsporet ham. Han sa den gangen – at for noen år siden var PC-.en blitt optimal, men fordi noen fortsatte en utvikling som klusset den til, ble den dårligere. Det er nok det samme med FM-radioen: – It was good, but was discontinued!

Men om jeg kjøper meg internettradio, vil jo alle kanalene i NRK fremdeles fylles med mye møl, likevel. NRK har for mange kanaler. De har ikke nok brukbart stoff å fylle dem med. Derfor sender de programelementene oppattatt og oppattatt til en blir helt senil av dem. Hver kanal er dessuten veldig stereotyp med lite variasjon i innholdet. Om en nå skal velge å bli utlæg – mediamessig, i sitt eget land, for å slippe unna mølet, så blir jo det en lite holdbar situasjon i lengden. Radio i Norge er simpelthen blitt bare sorgen, stort sett. Uffja.

Glærum, i Påske-oktaven 2020

Dordi Skuggevik