Surnadals ledige sykehjemsrom:

9 pasientrom m/bad på Surnadal sykehjem står tomme, og tas nå gradvis i bruk for helsebyråkrater som kontor, eller som pulterkammer for forskjellig som skal lagres. Altså: Lagerrom med bad. Dette er veldig fine pasientrom med fine bad.

Jeg kjenner denne fløya godt, for min svigerinne hadde rom her, helt til fløyen ble tømt for pasienter, og jeg går gjennom korridoren her når jeg skal besøke en venninne på tilstøtgende avdeling. Du har den på bakkenivå på venstre side når du går frem mot hovedinngangen. Se foto (lagt ut på Facebook) som jeg tok en vinterkveld for ikke så lenge siden. Vi ser det – vinduene er mørke.

Rindal mangler pasientrom, og har ikke kommuneøkonomi til å bygge nytt. Hvorfor ikke leie ut disse rommene til Rindal kommune?

Og – er det alle pasienter i hjemmesykepleien som bør være hjemme? Jeg tror ikke det. Og det er dessuten mange barselkvinner som kastes ut av fødeavdelingene noen timer etter fødsselen, og etter et par dager på respateksrommet på pasienthotellet – må de hjem og klare seg alene. Hva med et tilbud om en «sluse-periode» på sykehjemmet før en skal hjem og klare alt alene? Jaja, Pappaen er vel der, men før hadde man både husmorvikar, menighetssøster og barselpleierske. De er nå alle avskaffet. Norske barselkvinner i dag finner seg i altfor mye!

Glærum, 23.mars – 2022.

Dordi Skuggevik

Surnadal kommune forskanser seg:

AKT I: 20. Mars – 2022.

18.mai 2020 sendte jeg et brev til Surnadal kommune og tilbød dem restopplaget av boka «Hæmlengtfjor’n» med dikt og noter på toner av Ingeborg Solem f. Glærum, som jeg med stor arbeidsinnsats hadde reddet fra historiens mørke.

Hun er den eneste som har beskrevet livet inne i de store gardslånene, i 2 store dikt, skrevet på dialekt i et forbilledlig skriftbilde. CD følger boka, der jeg har lest inn dialekttekstene, og boka er slik en dokumentasjon på en av våre eldste og mest kompliserte dialekter – før kasussammenfallet.

Forlaget ble nedlagt, og jeg måtte kjøpe opp restopplaget på 64 bøker.

Jeg hadde før tapt 6.000 kr. da Nota Bene, bokhandelen her, gikk konkurs, og foreslo nå at kommunen kunne se boka som en del av bygdeboksamlingen, kjøpe de 64 bøkene av meg, og selge dem – slik som de selger bygdebøkene. Da ville jeg ha fått igjen utlegget mitt, men ha jobbet gratis.

Tiden gikk, og den gikk så lenge at det nærmet seg skandale for saksbehandlerapparatet i Surnadal kommune, så jeg omtalte saken til «Driva» – som etterlyste den.

Jeg fikk et tilbud om å komme på Kommunehuset og drikke kaffe med Einingsleiarinna for kultur og Ordførerinna. (Kjønn er blitt så viktig.) Vi skulle se på saken sammen.

Men, siden jeg var kommunens første kultursekretær – i 6 år, til og med, og den gang ble sendt på saksbehandlerkurs, vet jeg at politikerne skal ikke ta i en sak før saksbehandlerapparatet er ferdig med saken, og rådmannen gir sitt råd ved å legge saken fram for det politiske utvalget, så jeg avslo dette foreslåtte møtet.

Tiden gikk, og for en stund siden hørte jeg rykter om at saken var behandlet forlengst, og at kommunen hadde bestemt seg for å kjøpe 10 eksemplarer som de kan bruke til takkegaver. Dette – uten at jeg hadde hørt noe direkte.

Jeg etterlyste derfor saken – ganske nylig. Da kom det en mail datert 18.mars 2022 – på 3 sider, der jeg kunne se at saken ble behandlet 30.nov. 2021, men uten at jeg hadde fått beskjed.

Fra jeg sendte brevet, der jeg etter 2 purringer, omsider fikk greie på at de nå venter på sine vedtatt innkjøpte 10 eksemplar, var det gått nesten 2 år.

Hvis jeg ikke hadde etterspurt saken 2x – hva da?

Kommunen uffer seg også i skrivet over at det er slitsomt stor bokproduksjon her i Surnadal.

Jeg var på bygderevyen igår. Synd jeg ikke etterspurte saken gang nr.2 i tide, så skulle jeg skrevet et pangnummer til revyen.

Jeg vet at Einingsleiarinna plages med helsa og sykemelding, etter hva hun sier, når hun 2x beklager sendrektigheten, men det er Rådmannens ansvar å sørge for å ha mannskap på plass til å utføre arbeidet på Kommunehuset. Rådmannen! Fordi han gir råd. (Han skal ikke dirigere.)

Jeg har fremdeles 54 eksemplar her i huset mitt – pris 380 kr. Det vil ikke bli trykket flere, så – løp og kjøp! Jeg er som regel hjemme.

(Dette ble lagt ut på Facebook denne dagen.)

AKT II: 21.Mars -2022.

Jeg stod tidlig opp idag og dro til Kommunehuset på Skei med mine 10 bøker, som politikerne enstemmig hadde vedtatt å kjøpe, stod det i det 3-sidige sakspapiret. – På vei inn traff jeg en tidligere korsangersøster som også hadde ærend. Hun ble vitne til overleveringen av de 10 bøkene.

Kommunen har fjernet skranken der besøkende kan henvende seg, satt opp vegg, og satt inn en «stalldør» av glass, som bare åpner seg for folk som kommer fra inne i korridoren. – Lo and behold! – som amerikanerne sier når de blir overrasket: Idag var det et menneske i rommet som før hadde vært åpent mot publikum og bemannet. Jeg fremførte mitt ærend til damen bak stalldøren: Jeg ville levere bøkene til Rådmannen (som nå har gitt seg tittelen Kommunedirektør), og han skulle få motta et hjertesukk fra meg over at sakbehandlingen hadde tatt 2 år og han skulle selv få kvittere for å ha mottatt de 10 bøkene. Han var selvfølgelig «på møte». Det er de alltid- disse Folkets tjenere, når Folket spør etter dem.

Men nei, damen har nok gått kurs for å stoppe plagsomme borgere fra å oppsøke de ansatte på Kommunehuset. Hun ville bare ta kassen over stalldøra, ikke slippe meg inn, ikke gi meg foretrede for HHD (Hans Hellighet Direktøren).

Jeg kjente blodtrykket stige, og at den gamle revyskuespilleren steg opp i meg. (Korsøsteren stod like bak meg og bivånet.) – Jeg sa at jeg hadde stor forståelse for at Folket stormet Kongressen i Washigton. Til slutt måtte jeg rett og slett GRYLE! – for å unngå hyperventilering og/eller hjerteinfarkt. Situasjonen var nå så tilspisset at det var rett før damen ringte dem som kommer og kjører folk direkte til Østmarka – der de blir roet ned med en sprøyte. MEN: Hun ringte HHD! Og som troll av eske stod han der! Jeg slapp innom stalldøra. Han signerte for mottak av bøker. Han kopierte siden til meg, men beklaget at kopien var blitt rynket i kopimaskinen – og gav meg originalsignaturen. Jeg sa igjen at jeg forstod Folket som stormet Capitol i Washington. Når Folket stormer Capitol, om det er i Roma i gamle dager eller andre steder, da er det rett før Diktatoren føres til Den Tarpeiske Klippe og kastes utfor og ned i tilintetgjørelsen.

Tidligere storminger av Surnadal Kommunehus v/undertegnede:

Første storming: Jeg var en formiddag på jakt etter Kommuneingeniøren i Surnadal Kommunehus, fordi etter å ha varslet stengning av vannet, uten at vannet ble avstengt, stengte kommunen vannet uten å si fra. Mannen som tok nødvakttelefonen sa at de ikke hadde inntegnet mine vannrør på kartet sitt. – Om jeg ville skaffe meg kart, tegne inn mine rør og komme til dem? – Det er deres oppgave, sa jeg. Kom hit med kart, så skal jeg vise dere hvor rørene er lagt, og dere tegner dem inn på kartet.

For å komme til saken. Jeg fant tidligere kommuneingeniør alene på et kontor – etter å ha lett på det folketomme huset. Han var overført til annen funksjon, så kommunen hadde ingen kommuneingeniør. Jeg prøvde da å finne Rådmannen. En dame som har jobbet lenge der, fant jeg alene på et kontor med åpen dør. Hun sa ikke noe, men pekte på en dør. Jeg gikk inn, og der satt Rådmannen med hele byråkraturet og hadde møte. Min tilstedeværelse ble kort, for Rådmannen sa jeg måtte gå min vei – og jeg forstod at han forberedte seg på å bli fysisk – så jeg gikk. Med uforrettet sak.

2.storming: Da stormet jeg Skattekontoret  som holder til i Kommunehuset. Det gjaldt skatteoppgjør etter min avdøde sønn. Jeg hadde da ringt og ringt telefonen til Skatteetaten – men uten at noen tok telefonen i Vardø, indre Setesdal eller i Namdalen. Eureka! – Det er jo skattekontor på Skei!

Jeg dro dit, – men midt på blanke arbeidsdagen var den store, tunge jerndøra låst! Ingen ringeklokke. Ikke noe telefonnummer som kunne ringes til en telefon bak døra. Jeg dundret neven i metallet. Ingen reaksjon der inne.  Jeg dundret en gang til, men forstod at jeg kunne knuse bena i høre håndrand på høyre hånd. Men – Lo and Behold! – der kom det en mann ut av døra! Han forstod business, og forstod at han måtte slippe meg inn – især fordi ærendet var av alvorlig karakter. Jeg fikk sette meg på benken innenfor døra – og PLOPP: – Der var saken løst!

HVAR GJØR VI MED AT VÅRE TJENERE I DET OFFENTLIGE FORSKANSER SEG FOR OSS? At de tar fra oss, Folket, tilgang til dem – Folkets tjenere?

Gjør som amerikanerne : STORM  CAPITOL! – Slik at de forstår at det neste blir Den Tarpeiske Klippe – hvis de ikke gjør det forståelig for seg at de er Folkets tjenere – ikke dets byråkratur og plageånder!

Jeg skulle avtalt tid, sa HHD. For å levere en liten bokkasse? My ass! – som amerikanerne sier. (= Ræva mi te rokkhjul – på surn’dalsk)

Glærum, 21.mars – 2022.

Dordi Skuggevik

 

 

Vladimir Putins (Vladimir den lilles) – Napoleon-komplekser:

Putins Napoleon-fakter har vi sett lenge: Disse dramatiske entréene gjennom gigantiske doble dører, det grassat lange bordet han fikk plassert mellom seg og vestlige ledere som kom for å kysse ham på hånden, hans oppvekst i tsarenes by. St. Petersburg, med den overdådige arkitekturen, trukket opp av myrene og grunnlagt på arbeidernes lik, som lag på lag i myren bærer den stormannsgale arkitekturen – alt skapt av Peter den Store – som var STOR: 203 cm!

Idag var det første gang jeg hørte at Putin er en svært liten mann – og Google kunne fortelle at Putin og Napoleon var like høye: 168 cm. Putins vekt: 71 kg. Til sammenligning var Edvard Grieg 152, Bjørnstjerne Bjørnson 172, Beethoven 162, Robespierre 160, Hitler 175 – og altså: Peter den store – 203!

Hvor stor Vladimir den store, som kristnet Russland i året 988 var, det har vi ingen opplysninger om, men vi ser – at små menn kompenserer sin korte kropp med å begå store verk. Det er jo flotte resultater som f.eks. i Beethoves tilfelle, når han kompenserer sin korte vekst med gigantiske symfonier – men, han tar  avstand fra Napoleons folkemord.

Jeg selv er 179, og jeg har aldri plaget folk med fysiske tilkortkommenheter, fordi jeg har hatt nok med egne problemer på grunn av min store kropp: Jeg må til Trondheim for å finne store nok strømpebukser, jeg må til Las Palmas for å få tak i store nok truser – og klesbutikker ellers er det ingen vits å gjøre sin entré i. Og ettersom det er langt mellom tøybutikker og skreddere i Norge, har sying av klær foregått i Thailand og i Italia.

Så, jeg ville aldri ha brukt Putins småvoksthet mot ham, hvis han ikke blodtørstig hadde kastet seg over sitt broderfolk i Ukraina, for å gjøre lille seg STOR. Parallellen med Napoleon er for synlig til at det kan overses. Men, mens Napoleon la ned alle kvinner han møtte på sin vei, har vi ikke hørt noen kvinnehistorier om Putin etter at hans kone forlot ham – så Putin må i tillegg til å kompensere sin lille person rent fysisk, også kompensere at han ikke lenger er noen førsteelsker – som Napoleon. Derfor blir det krigeren Napoleon som må bli det store idealet, det store drivet til å gjøre lille Putin STOR, selv om han for alltid vil være Vladimir den lille.

Jeg har ingen medynk med denne ynkelige selvhevderen som klamrer seg til makten i Russland, på bekostning av Russlands kristne broderfolk. Le ham ut! Lag kraftige karikaturer av den latterlige stymperen! Han er en patetisk person.

Noen bør gjøre det som svenskene selv besørget å få gjort med den maktgale Karl XII: noen fra hans egen hær bør sette en kule i ryggen på ham – så han ikke får gjort mer skade på andre enn han allerede har gjort! Av og til må man begå et politisk mord for å redde et helt folk, og i Putins tilfelle – er det to folk som må reddes!

Glærum, 26.februar – 2022.

Dordi Skuggevik

Katolikkenes parkeringsproblemer i Molde:

Sist lørdag, 5.februar-2022, skulle jeg delta på et seminar for kateketer i Sankta Sunniva katolske kirke på Molde. Det var rokk og fokk og vind og snøvær og dårlig brøytede veier hele veien Surnadal-Halsa-Molde, så jeg ble forsinket.

Det hele skulle begynne med messe kl.11, og kirkeklokkene ringte allerede da jeg kom et par minutter over 11. Jeg satte bilen ved muren nedenfor kirken, og tenkte at jeg fikk flytte den ett eller annet sted etter messen, for skiltet der opplyser at det bare kan parkeres der mellom 11 og 12.30 på søn- og helligdager.

Altså: Når katolikker gjerne har kjørt 1-2 timer til kirken, så kan de allernådigst få innvilget av Molde kommune å få sette bilen der mens søndagsmessen pågår, men ikke få delta på kirkekaffen etterpå! NEI! – sier Molde kommune. Rett hjem uten noen sosial kirkekaffe! sier Molde Kommune. Ta med egen niste og kaffe, og spis i bilen på vei hjem. Basta! sier Molde kommune.

På hverdagsmessene som for det meste finner sted kl.18 på kvelden – er det altså parkeringsforbud! Det er forøvrig ikke så lett for alle å parkere i fjellhaller og langt borte i byen, for så å rekke fram til kirken. Ikke alle har god førlighet. Ikke engang en handicap-parkeringsplass har Molde kommune tillatt ved kirken! Tenk det! Skam seg!

Jeg kom ut av kirken etter messen 3 kvarter senere. Da hadde allerede kommunens parkeringvakt vært der, og satt gul lapp på vindusviskeren: 900 kr. Takk! Parkeringsvakten har skrevet inn klokkeslettet for utstedelsen av boten: Kl. 11.03. Det ser altså ut til at parkeringsvakten har beskjed om å gå til kirken straks kirkeklokkene ringer, for å ta de hersens katolikkene som kommer inn fra fjerne fjorder og bygder. Puss ta dem! (Vi har aldri likt disse katolikken!)

En dame fra et annet land, men med lang fartstid i den katolske menigheten i Molde, fortalte at i 50 år – i FEMTI ÅR! – har menigheten jobbet med parkeringsproblemene ved kirken. Det er såvidt bilene til prestene i Molde og Kristiansund (denne dagen) klarer å klemme seg inn ved nedre inngang til nonnehjemmet.

Det ble stort oppstyr rett før messestart, da presten og andre oppdaget hvor jeg hadde satt bilen. En dame ville ha meg med bortover veien der jeg kunne parkere ved hennes hus. Presten sa jeg kunne bli borttauet. Jeg sa at jeg kommer meg så sjelden til en katolsk kirke fra der jeg bor, at jeg fikk ta problemene etter messen, for jeg ville ikke gå glipp av messen. Da jeg så den gule lappen, sa jeg: – Nå kan jeg stå her hele dagen, for skaden er skjedd. Jeg må betale 900 kr.

Jeg er direkte rystet over at Molde kommune oppfører seg på denne måten – slik at folk ikke engang kan få delta på kirkekaffen på grunn av skiltet ved kirken. Jeg er rystet over at Molde kommune i 50 år har vært så vrang. I Kristiansund, hvor jeg har menighetstilhørighet, der er det ikke noe parkeringsforbud i det hele tatt ved den katolske kirken. Molde kommune bør sette opp nye skilt: Fri parkering for deltakere i kirkelige aktiviteter.

Det var synd Den katolske kirke solgte Sankt Carolus-eiendommen. De hadde trengt arealet der, når kommunen er så vrang og trang. Så, Molde kommune: – Få fart på sakene! Dere bruker ikke fornuften i denne saken. For: «Gud har gitt oss fornuften for at vi skal bruke den!» Sitat Pater Olav Müller!

Chop-Chop!

Og de 900 kr. skal jeg ha igjen!

Det er så merkelig: Hver gang jeg kjører ut av Molde, sier jeg til meg selv: – Det skal bli lenge til jeg kjører inn i denne byen igjen! «Molde er Molde» – skriver en tidligere domorganist i Molde til meg på Facebook. Er dette «Molde-arrogansen»? Er dette indremisjonsbispedømmets katolikk-hat?

Glærum,7.februar – 2022.

Dordi Skuggevik

Når Gud beskjærer dine nye skudd:

Den nye katolske biskopen av Trondheim stift, Erik Varden, skriver fortere enn jeg rekker å lese. Vi ser på dateringene av innleggene på bloggen hans, at han er en «flying bishop»: Den ene dagen er han i England, så er han i nordøstre Frankrike, og så er han i Italia, hvor hans bestseller The Shattering of Loneliness (Ut av ensomheten) lanseres i disse dager.

Han har igår lagt inn en preken på italiensk, men også i oversetting til engelsk, med en norsk begynnelse som peker til den engelske for fortsatt lesning.

Når Gud beskjærer dine nye skudd, skriver han, og tar bort gamle grener, og så graver opp jorden rundt deg – for så å tømme en trille møkk på deg – da blir resultatet ny vekst for deg.

Oj sa’n! Det er altså det som foregår når livet er bratt, alt går på tverke og du tror du er ved veis ende! Dette er ord til å huske på i tunge dager!

Jeg vil bare ha sagt det: Denne biskopen får ingen ta fra oss! Han kan fly rundt i verden alt han vil, bare han kommer hjemom av og til. Med det viktige bispedømmet – Trondheim stift, ved Olav den Helliges grav, med 3 kirker i Møre og 2 i Trøndelag, får han også tid til sitt forfatterskap og sitt store internasjonale nettverk som kommer også oss til gode. Som cistercienser fant han allerede to klostre i sin orden da han kom: Tautra og Munkeby, så røttene var allerede her, da han ble podet inn som biskop. Slik vil vi ikke tåle at noen tar ham fra oss. Amen!

Glærum, siste dag i januar – 2022.

Dordi Skuggevik

Biskop Vardens blogg: www.coramfratribus.com

Finnlands Statsadvokat versus Bibelen:

Statsadvokaten i Finnland kjører sak mot en tidligere innenriksminister (kvinne) og en biskop, fordi de har sitert Bibelen.

Statsadvokaten anklager dem for «hatkriminalitet» – d.v.s.: Bibelen sitter på anklagebenken. Han sammenligner til og med Bibelen med «Mein Kampf»!

«Til mann og kvinne skapte han dem» er kjernen i saken. Slik ser vi at Finnlands Statsadvokat også setter det som kalles «Naturretten» på anklagebenken.

Kommentatoren sier at «Pride-flagget» er ikke noe «frihetsflagg» – det er et flagg som flagger angrep mot selve grunnlaget for vår vestlige kultur: Kristendommen.

Kristne er idag verdens mest forfulgte gruppe på verdensbasis. Denne saken i Finnland viser hvor langt Vestens harakiri er kommet. Vestens destruksjon av seg selv har nådd et sjokkerende nivå i Finnland – av alle steder.

Oslo flagget ifjor «Pride-flagget» fra alle sine offentlige flaggstenger i hele juni. Også på det pleiehjemmet der en av mine venninner hadde sin mann på demensavdelingen. Hun er psykiater med dr.grad, og kunne fortelle at hennes mann og pasientene ellers var helt forstyrret, opprørte og aggressive hele måneden av dette, for på tross av demens, var dette feil flagg i flaggstangen, slik de så det, for der skulle det norske flagget henge!

2 ganger er «Pride-flagget» blitt flagget fra Surnadal kommunes offentlige flaggstang ved kommunehuset. Første gang ved selvtekt, andre gang ved stort press på ordføreren personlig. Såvidt jeg vet, har ikke Surnadal kommunestyre enda hatt oppe som sak, hvordan deres offentlige flaggingspraksis skal være. Men en sak bør være klar for dem: Pride-bevegelsen handler idag om noe helt annet enn toleranse overfor dem som har en seksualpraksis på tvers av det vanlige. Surnadal kommunestyre – og andre bør passe seg for å bli denne internasjonale «Woke»-bevegelsens nyttige idioter. Vi ser hvor langt det er kommet i et så klassisk, stødig land som Fnnland – av alle steder.

Glærum, 25.januar – 2022.

Dordi Skuggevik

Dagsrevyens halve historie om Pave Benedict:

NRK forteller ganske ofte bare en del av en historie, og da blir det en annen historie. Slik nå også om Pave Benedict da han som erkebiskop av München skal ha neglisjert tilfeller av pedofile overgrep begått av prester.

Da Pave Johannes Paul II lå på dødsleiet, var daværende Kardinal Razinger, senere den neste pave, klar med en strategi på pedofiliproblemene som var blitt kjent i Den katolske kirken. Straks den gamle paven døde, satte Razinger aksjonen mot pedofili i verk, i vakuumet mellom den døde paven og hans etterfølger – som skulle bli ham selv. Trolig var det de sjokkerende erfaringene fra München som sporet kardinal Razinger/Pave Benedict til aksjonen fra Roma mot pedofile overgrep.

Det var i USA at pedofilitragediene først kom til overflaten – og endelig ble kjent på bispe- og erkebispenivå. Lokale folk hadde prøvd å ordne opp med problemet lokalt, så det tok lang tid før informasjonen nådde bispenivå og erkebispenivå. Denne informasjonen har jeg fra en gammel venn i USA som nå er pensjonert katolsk biskop (91).

Da biskopene i USA etter dette sjokket, kom til Roma på ad limina-besøk, som de er hvert 5.år, klaget de sin nød for Pave Johannes Paul II. «Saken er enkel,» sa han – «meld dem til politiet!» Så tok Ratzinger fatt i saken!

På en statistikk over pedofili i et tysk nyhetsmagasin, lå evangeliske legmannsbevegelser på 1.plass. 2.plass var innen husets fire vegger – i familien, og Den katolske kirke lå på 5.plass.

Glærum, 22.januar – 2022.

Dordi Skuggevik

BBC NEWS i Kiev:

BBC NEWS anbefales! Her blir du oppdatert på verden med nyheter du ikke får høre på NRK. Slår alltid over på den kl.20.

Igår kveld – henimot midnatt kunne jeg plutselig være tilstede i Kiev med et fantastisk panel i et for anledningen opprettet BBC-studio.Leder var denne lynende dyktige indisk(?)-britiske damen jeg ofte beundrer, og panelet: Russisk professor fra John Hopkins University, den imponerende unge kvinnelige visestatsministeren i Ukraina, USA’s ambassadør til Ukraina – imponerende dame, og Carl Bild, tidligere utenriksminister og statsminister i Sverige, nå medlem av EU’s råd for sikkerhet og samarbeid.

Det var ingen uttværet runde på situasjonen. Det gikk fort for seg, alle var korte og kvasse og rett på. To gode spørsmål fra salen.

Publikum var unge folk, og øynene over maskene var redde.USA’s ambassadrise var rett på: Det kommer en heit krig. Vi får ingen kald krig.

Min konklusjon: Putin kjeder seg i Kreml. Han underholder seg med å skremme andre land og skratter i sine gemakker. Han er dessuten kommet i den alderen der menn begynner å få problemer med potensen, og kompenserer med kanoner. Kriger startes av gamle menn som kompenserer potenssvikten.

Glærum, 2.søndag i det alminnelige kirkeår: 16.januar- 2022.

Dordi Skuggevik

«Fagledernettverket for hjerneslag i Midt-Norge» – Hvem er de?

Helse-Norge her i Midt-Norge kommer seg aldri ut av Molboland! Nå har en gruppe som kalles «Fagledernettverket for hjerneslag» bestemt – at får du blodpropp i hjernen eller hjerneblødning her i Surnadal, så skal du først kjøres med bil og ferge til Kristiansund, der det ikke finnes avdeling for dette akutt-tilfellet, for så å fraktes med helikopter tilbake samme vei – men i luften, med helikopter – og hvis været ikke er til å flyge helikopter i, så blir det retur til Surnadal med bil og ferge og videre til Orkdal/Trondheim. Da er pasienten DØØØ! – Og det var kanskje meningen!

HVEM SITTER I DETTE MOLBO-UTVALGET – som kalles «Fagledernettverket for hjerneslag i Midt-Norge»?

Det kan ikke være leger.

Det kan ikke være folk som har greie på trafikkens logistikk i landsdelen.

Det kan ikke være folk med IQ over 25!

Amatører som kaller seg politikere?

La oss få fart på Todalsbrua og sykehuset på Hjelset, så slipper vi disse Molbo-oppleggene som i 10-år etter 10-år har forkortet livet til oss som bor på indre Nordmøre. Min venninne og slektning Geirtrud Storholt og min bror Sivert, for å ta et par jeg kjenner, og som nærmest ble avlivet av den dumme logistikken i sykehusgeografien her på Midt-Norge, de måtte begge ha repetitive innleggelser. De ble kjørt: :/: Orkdal – St.Olav – Kristiansund – hjem :/:

De døde jo av det til slutt, for de var så slitne at kroppen orket ikke yte motstand. Dermed ble helsekøen redusert, selvfølgelig.

La oss dø – la oss Rock’n-Roll! Eller ta på de gule vestene og stille oss opp og brøle urbrølet utenfor lokalet der dette Molbo-utvalget har møte neste gang, og la oss snøbaske dem grundig når de kommer ut fra Molbo-møtet sitt!

La oss kjøre et reality-revynummer med dem!

VI ER SÅÅÅ LEI DENNE DUMSKAPEN!

Glærum, Jesu Dåpsdag 2022 (9.januar)!

Dordi Skuggevik.

Koranen: Muslimer kan feire Jesu fødsel!

Muhammed oppholdt seg en viss tid i Israel, og der oppdaget han hvilken verdi det er for et folk og en statsdannelse å ha en felles religion, så da han returnerte til den arabiske halvøya for å legge den under seg, utarbeidet han en religion for sitt planlagt samlede arabiske folk, og skrev grunnskriftet Koranen der han manifesterte programmet for statsreligionen i det fremtidige arabiske riket han med makt, mynde og stor brutalitet skapte. Selve ordet Islam – betyr underkastelse, og her måtte man underkaste seg – eller få hodet hogget av. Grei sak.

Da jeg leste Koranen – fra perm til perm, fikk jeg to store overraskelser: Muhammed hadde kopiert store mengder stoff fra Bibelen, og limt det inn i Koranen sin, og forøvrig var Koranen særdeles kjedelig lesning: Pekefinger! Pekefinger! Pekefinger! Senere har jeg lest flere bøker OM Koranen.

Særlig har Muhammed kopiert inn mye stoff fra Bibelen om Moses og om Jesus.

Koranen har samme Jesus-oppfatning som Jehovas vitner: Jesus var et stort menneske, en stor lærer og profet, men han var IKKE guddommelig.

Koranen har en fornøyelig fortelling om Jesu fødsel: – Maria blir så skamfull når hun skal ha barn, uten å være gift, at hun går ut i ørkenen for å føde. Det springer en bekk opp ved hennes føtter, så hun har noe å drikke, og det vokser opp en daddelpalme som ryster sine dadler over henne, så hun har noe å spise. Så – da barnet er kommet, trøster han sin mor. Maria tar barnet på armen og går inn i byen. Folket blir bestyrtet og utbryter: «Men Maria, hva har du gjort! Din mor og din far er jo ærbare mennesker!»  Så kommer Koran-stemmen inn og kommenterer: «Men dette var Marias sønn, for Herren legger seg ikke til barn!»

Denne fortellingen om Jesu fødsel fra Koranen har jeg i flere av mine skoleklasser sammenlignet med fortellingen om Jesu fødsel i Bibelen. Jeg har samtidig presisert at Muhammed skrev Koranen over 600 år etter Jesu fødsel. Jeg har presisert til elevene hva som er forskjellen på hvordan Bibelen ser på Jesus, og hvordan Koranen ser på ham.

Trolig er det viktig at den menige muslim som flytter inn i våre kristne land, blir gjort oppmerksom på det at Jesus har en stor plass i Koranen, som et stort menneske, lærer og profet, uten at han er ansett som guddommelig, Muslimer kan derfor feire Jesu fødsel sammen med oss, selv om de ikke anerkjenner hans guddommelige side og opphav. Det blir jo da en «halv» Jesus de feirer, selvfølgelig – så de bør derfor bli anbefalt å lese de fire evangeliene – og der gjøre seg kjent med den siden av Jesus som kristne også anerkjenner: Mennesket Jesus sin guddommelige side som del av den treenige Gud.

Islam-aktivisten dr. Mohammad Usman Rana i Oslo gikk i et program på NRK radio i høst inn for å flytte feiringen av Muhammeds fødselsdag til Julen. Da skulle de bake pepperkakemoskéer, sa han. Slik kunne også muslimske barn ha en fest i Julen, sa han.

Da er det bedre at muslimer i Norge og i andre kristne land feirer Jesu fødsel i Julen – selv om de bare feirer Jesu menneskelige side.

Glærum, 4.søndag i Advent – 2021.

Dordi Skuggevik