Kristendommen moderniserte Norge!

Hvem som skriver lederne i Adresseavisen i ferietiden, det vet ikke jeg, men den som skrev lederen onsdag 2.august, vet heller ikke så mye. Dårlig sammenheng i teksten, kunnskapsløst og villedende.

Det moderne Norge oppstod høsten 1014 i katedralen Notre Dame de Rouen, da Olav den Hellige og hans store flokk avsluttet sitt dannelsesopphold ved hertugens hoff med å bli døpt av hans bror, erkebiskopen. Da denne store flokken nordmenn (og kvinner!) kom hjem, fikk Norge en input av et kaliber som landet aldri har fått, hverken før eller siden. Olavs snupunkt og studier i Rouen startet veien til Stiklestad, men det har man enda ikke oppdaget i Trøndelag. De tror alt startet med døden. Men, det startet faktisk med dåpen!

Olav vevde Kristendommen inn i Norges første Grunnlov i 1024: Kristenretten. Kristenretten ligger fremdeles som en blykjøl i dagens Grunnlov. Olav innførte det kristne kongedømme, etter mønster fra Karl den Store, og da Stortinget for noen år siden tok en ny runde og mekket på Grunnloven, ville de avskaffe det kristne kongedømme i Norge, men da Kong Harald, som nedstammer i 34. ledd i linje fra Olav den Hellige, ble presentert for dette, la han ned veto, et veto som ble svært underkommunisert av norske media.

Hvis vi tar Kristendommens siviliseringsprosjekt ut av Norges og Europas historiebok, blir bare permene igjen. Olav åpnet Norge for resten av verden, og gjorde Norge til en del av den moderne vestlige sivilisasjon. Nordmenn kunne nå reise ut til de store læresteder og ta lærdommen med seg hjem. Så, herr lederskribent/redaktør i Adresseavisen: Norge er et moderne land, takket være Kristendommen – og Norge er et kristent land: Kristendommen er gjennom 1000 år innvevd i vår basis som stat og nasjon, i våre lover og i våre holdninger. Hva den enkelte opplever som bedehusterminologiens «personlig kristen» har ikke noe å si i så måte, det er en avsporing fra den objektive sannhet.

Og hvorfor vet jeg det var kvinner i Olavs flokk? Jo, fordi Bayeux-teppet er brodert i «Ringerike-stil» – og Olav var fra Ringerike. Kvinner fra Ringerike har lært fra seg til kvinner i Normandie – hvordan man broderte på Ringerike! Det var selvfølgelig en del trafikk mellom hjemstedene i Norge og Olavs flokk, fordi Olavs store flåte lå i Seinen ved Rouen i halvannet år. Med god bør tok det bare et par dager for en skarpseiler å seile fra Vestkysten av Danmark – ned til Normandie-kysten, så der var det nok en hel del trafikk mellom Norge og Olavs flåte i denne perioden han og hans flokk var i Rouen. Kvinner også, som kunne brodere!

Uten Kristendommen ville vi heller ikke hatt Menneskerettighetene, du leder-skribent! Vi ville, kort sagt, ikke hatt vår moderne sivilisasjon! De med andre religioner som bosetter seg i Norge må forholde seg til at Norge er et land tuftet på Kristendommens verdigrunnlag og moral. Det er takket være det at vi tar imot dem – så langt landets bærekraft kan tåle det.

Glærum, 3.aug. – Olavs skrinleggingsdag/Helgenkåringsdag.

Dordi Skuggevik

Hanne Farnes pilgrimstur.

Hanne Farnes begir seg ut på pilgrimstur fra Kristiansund til Averøya, skriver hun i TK. I Kvernes gamle stavkirke blir det «føling i kirka» når en saxofon trer ut av sin nattklubbtradisjon og inn i rommet hvor hun kan føle «vesener» fra både her og hisset.

Sæddonasjon på ville veier.

Danmark og Holland er de landene i Europa hvor sunn fornuft, vanlig realitetsorientering, tradisjonell livsoppfatning og Kristendommen har hatt størst fart i sin forsvinningsfase. Dette er små land med stor befolkning pr. kvadratmeter, og det virker som om beboerne springer oppetter alle vegger i alle retninger uten kompass. Slik også med sæddonasjonsindustrien i Danmark. Legen/forretningsmannen eller hva han nå var, var en uhyggelig mann å lytte til på NRK1 i gårkveld – 2.august. Han snakket som en plastautomat programmert av Kafka.

Samfunnet som utgjør markedet for sæddosene fra internettbutikken er kommet ut å kjøre: Halvgamle damer som har vært flinke jenter og gjort som samfunnet har krevd av dem – gått skole, tatt utdanning, gjort yrkeskarriere – før de begynner å tenke på barn, de kommer i en panikktilstand til slutt, og da har deres jevnaldrende menn vært og hentet seg mor til sine barn i Østen i mellomtiden, eller fra Russland, eller fra et annet eksotisk sted. Kandidatene er forsvunnet, det er bare sædrøret fra en ukjent mann igjen – og en trist ensomhet mens man inseminerer seg på enerom hjemme i leiligheten. – Og hele veien: Ingen er villig til å se det fra barnets synspunkt. Pave Johannes Paul II som hele livet hadde som studieoppgave å forske på «The wonders of Human Sexuality and Married Love» (Det underfulle ved menneskets seksualitet og kjærlighet i ekteskapet), han sa det veldig enkelt, som han så ofte gjorde: «Ethvert barn har rett til å være frukten av kjærlighetsakten mellom mor og far.» Bedre kan ikke denne dype sannheten formuleres.

For 30 år siden gikk myndighetene i USA ut og oppfordret sine unge til å få barn mens de var studenter. Da må det legges til rette for det økonomisk og i lovgivningen. Dette burde være i samfunnets interesse. Alle disse gamle mødrene som må ha alle slags klinikkopphold for å få barn i siste liten, er dyrt for samfunnet. Samfunnet må også ta regningen på de planlagt farløse – og også etterhvert planlagt morløse, de som kommer fra kjøpte egg, den dagen avkommet står der og etterspør sin identitet, sin tilhørighet og hvor de kommer fra. Mangelen på den kunnskapen vil føre med seg mange psykiatriske opphold for folk som mangler tilknytning til far, og etter hvert også – mor.

Personlig ville jeg følt meg uvel ved å gå med et barn i magen og ikke vite hvem som var faren, uvel – både fysisk og eksistensielt. Og disse mennene som sitter inne på sitt kabinett og stimulerer seg på pornografi for å få til å onanere ut sin sæd, de bør se seg selv i speilet før de går ut av kabinettet  – men jeg skal vedde på at sædbusinessfolkene har sørget for at det ikke er noe speil i kabinettet, for da ville kanskje donoren tømme sæden i do, banne høyt, gå ut og skaffe seg en mor til sine barn. Og så burde han kjøpe seg vide bukser, for det er de trange buksene siden 60 år som ødelegger sædkvaliteten! Og danskene: De bør også se seg selv i speilet og komme i gang med ny lovgivning, sett fra barnet og de unges ståsted! Det vil samfunnet tjene på i det lange løp, og Danmark ville bli mindre kvalmende!

Glærum, 3.aug.-2017

DordiSkuggevik