Hva inneholder Blåbygget på Øye skole?

Blåbygget på Øye skole skal rives, står det å lese i avisen. Det står ikke noe om hvorfor Gulbygget skal få stå – eller hvorfor «kaka» som ble anlagt midt på uteområdet på skolen – i sin tid, er fredet.

Blåbygget inneholdt i min tid som lærer – sløydsal, keramikkverksted, metallsløydverksted, tegnesal, tekstil/håndarbeidssal, gymsal/festsal med scene, bibliotek og et klasserom på toppen og vaktmesterleilighet. I Gulbygget var det (er det?) et kjempeflott skolekjøkkenanlegg med 4 «stasjoner» – strykerom, vaskerom, grønnsakkjeller i kjelleren under.

Dette skal altså nå knuses. Unntatt kjøkkenet som ligger i Gulbygget. Hvorfor? Hvorfor skal det knuses? Undervises det ikke lenger i trearbeid, metallsløyd, keramikk, tegning, tekstilforming, matlaging? Disse salene er veldig fine, med store vinduer og mye og godt lys. Nå tilbringer jo barn og unge mer tid enn noen gang på skolen – hvorfor skal de ikke ha praktiske fag og kunstfag? Siden husmorskolene er nedlagt, bør skolebarna lære matlaging og stell av klær og bolig.

Sist jeg fikk opplyst tall på elever og ansatte på Øye skole, hadde elevmassen fra min tid som elev og lærer der – gått ned til under det halve, mens tallet på ansatte hadde fordoblet seg. En kan undre seg på hva som foregår når det da ikke skal være rom nok for aktivitetene idag, når det ser ut som aktivitetene er blitt nedlagt, bortsett fra teorien.

Den nye barneskolen som nå skal bygges som vedheng til Ungdomsskolen, er den prosjektert med tegnesal, sløydsal, metallsløydfasiliteter, keramikkverksted, tekstilsal, gymsal med scene, skolekjøkken?  Eller: siden Gulbygget skal stå – blir det slik at vi får en delt barneskole, der elever og ansatte skal spring frem og tilbake mellom det bestående Gulbygget, «kaka» og det nye vedhenget på Ungdomsskolen? Det blir et sabla utrivelig og upraktisk liv for elever og lærere!

River dere Blåbygget, vil dere få problemer med leira i grunnen, som de omsider klarte å temme da Blåbygget ble bygd. Og hvorfor da la Gulbygget stå – nå når «noen» i flere faser har ødelagt innmaten i Gulbygget? Det flotte fysikkrommet med laboratorieutstyr er forlengst demontert og ødelagt – omgjort til kontorer. (Kontorer får man jo aldri nok av!) Man har rotet det til med å flytte lærerrommet opp i vestre del av 2.etasje, så jeg sist jeg var der. Det var tidligere et av de flotte klasserommene på Øye skole. Jadda! Jadda! – jeg vet rominndelingen ikke lenger stemte med siste kurs i innovativ døgnflue-pedagogikk!!!

Både Blåbygget og Gulbygget er svært solide bygninger som står seg i mange generasjoner, så hvorfor fjerne dem, knuse dem? Fordi lærerne synes de vil ha forandring? Fra avisene har det sett ut som om lærerne ikke er tatt med på råd i det heletatt – fordi politikerne sjelden interesserer seg for fagfolkenes erfaring, men holder seg til sin egen synsing.

Blåbygget med skolenavnet på fasaden mot bygda, og Gulbygget er et fint anlegg som ser koselig ut når en kjører forbi. Jeg synes noen – Russen kanskje, bør klive opp natt til 17.mai og gi det «skriften på veggen» : LA STÅ!

(Alle vi skattebetalere vil applaudere dere!)

Glærum, 7.mars – 2012.

Dordi Skuggevik

Blodhundene i NRK felte fiskeriministeren.

Tommeskrue-intvervjuerne i NRK’s inkvisitoriske mediadomstol klarte å felle fiskeriminister Sivertsen.  Jeg ser mye utenlandsk TV – paneldebatter og intervjuprogram på BBC, spansk riks-TV, tysk og fransk hovedkanal, men jeg har aldri sett et så hensynsløst og inkvisitorisk råkjør i «folkedomstolen» som NRK etablerer når de vil knuse et menneske. Jeg er veldig betenkt over at blodhundene i NRK får ture fram med sine mediadrap.

På skype-intervjuet Fredrik Solvang foretok av fiskeriminister Sivertsen i programmet Debatten, kunne vi se samme ansiktet som vi så på helseminister Tore Tønne, da han gikk inn i bilen for å kjøre avgårde for å ta livet av seg med eksosslange ført inn i denne bilen. Vi kunne se samme ansiktet som vi så på Presthus da han ble utsatt for denne type behandling da NRK begynte med denne behandlingen av folk. De påførte ham hjerteinfarkt og tidlig død. Han fikk aldri fullføre et resonnement. Han fikk aldri konkludere. Og fordi dette var nytt for oss alle den gangen, fikk det større effekt på Presthus. Vi så også dette ansiktet på Ari Behn – på de siste bildene fra hans liv. Antydning til dette ansiktet så vi også på statsminister Erna Solberg, da hun nylig måtte kommentere fiskeriminister Sivertsens avgang. Hun vet hun kan bli den neste NRK forbereder se på å blåse i jakthornet for å ta. Ny revejakt! Hepp-hepp! NRK har utviklet en syk kultur på huset. Noen må rense opp i ukulturen. Får NRK ture fram, vil ingen dyktige folk lenger tre inn i ledende stillinger i landets styre og stell – og hva da? NRK angriper selve demokratiet.

Jeg trodde under skype-intervjuet at fiskeriminister Sivertsen hadde gjennomskuet NRK’s enkle primitivisme, og at han ville «stå han av» og bli sittende. Dessverre gikk han. Det var svært synd.

Kanskje burde NRK – når de får seg nytt hus, også få seg et nytt mannskap med med en ny arbeidskultur? Hvem kan ta på seg å rense tempelet?

Glærum, 1.mars – 2020.

Dordi Skuggevik