Ny knebel mot ytringsfriheten:

Da har vi fått enda en knebel mot ytringsfriheten: FN markerer idag  – 15.mars, «Den internasjonale dagen mot islamofobi».

Vi har sett det på NRK Kveldsnytt nå ikveld, der en Islam-bekjenner messer på arabisk foran Stortinget, og hans «menighet» demonstrerer for Islam.

For ikke så lenge siden kom to andre knebler flytende på ei fjøl: Pride og Woke. Vi skulle ikke kunne uttale oss fritt i forhold til disse nei-nei-temaene. Vi fikk tildelt meningsmaler, og nåde den som ikke holdt seg til dem! Hvilken «bøyg» uten hale eller hode som presser på oss disse kneblene, ble vel aldri helt klart,  men storparten av oss bøyde oss for forbudene på fjøla og knep kjeften sammen, uten at noe nytt lovverk påla oss det.

Den knebelen vi nå har fått, der vi ikke fritt kan diskutere Islam, den kom ikke flytende på ei fjøl – den er tredd ned over oss av selveste FN!

Fobi er en sykdomstilstand, så Islamofobi er altså en sykdom du er påført, hvis du vil praktisere ytringsfriheten til å diskutere Islam. Det settes likhetstegn mellom Islamkritikk og Islamofobi.

Jeg forbeholder meg retten til å diskutere alle ting og alle saker, meninger, holdninger etc. – også Islam, eller kanskje særlig: Islam.

Jeg vil presisere at jeg synes synd på muslimer som er født inn i Islam, et ord som på arabisk betyr underkastelse. Så, min Islamkritikk er ikke noen kritikk av de stakkars menneskene som er fanget under Islams menneskeundertrykkende tyranni, min kritikk av Islam går på at Islam er en menneskeundertrykkende, totalitær, imperialistisk politisk ideologi som utgir seg for å være en religion. Denne ideologien ble oppfunnet av Muhammed som et ideologisk våpen for å samle og å underlegge seg Arabia på slutten av 600-tallet e.kr.. Siden da har Muhammeds ideologiske våpen spredt seg utover andre land, og lagt seg som et vått ullteppe over all menneskelig aktivitet, drept språk og kultur i de land der Islam er kommet i majoritet, og slik undertrykket stadig flere menneskers liv og levnet. Nå står Europa for tur til å underkaste seg Islam. Prosessen er nå kommet så langt, at den trolig er urevirsibel, uten drastisk borgerkrig – som vil komme, takket være godfjottede politikere uten kunnskap om Islam.

Den store franske forfatteren Michel Houellenbecq har i 20 år prøvd å rope varsko mot islamiseringen av Europa, men han taler og skriver for døve ører på politikere som bare stikker hodet i sanden, og håper det hele er over når de trekker hodet opp igjen.

Det beste vi kan gjøre for en muslim, er å befri ham og henne fra dette åket, denne pekefingeren som bestemmer alt i individets liv, helt til den minste detalj i både hverdag og fest.

Jeg har lest Koranen fra perm til perm. Jeg har enda til gode å treffe en muslim som har lest Koranen. Jeg har også lest flere bøker om Koranen.

FN påtar seg et stort, alvorlig, farlig og skjebnesvangert oppdrag, når de nå gir seg til å hjelpe Islam med å utbre seg i verden, for hvis FN sier at du lider av en fobi – en sykdom, hvis du er imot at Islam skal overta våre land og samfunn, da har FN dessverre vist seg å være befolket av kunnskapsløse godfjotter. Dette opplegget i regi av FN bør diskvalifisere FN i den grad at FN bør legges ned i sin nåværende form.

La oss alle be til vår Skaper:

Befri muslimene fra Islams tyranni!

Amen.

Glærum, 15.mars – 2023.

Dordi Skuggevik

Legg ned Sametinget!

Sametinget må avvikles eller skifte navn og funksjon, for det har ingen plass i den norske forfatningen.

Når sametingspresidenten nå vil til München/Sveits for å møte eierne av vindmøllene på Fosen, der samene IKKE eier grunnen, men praktiserer bruksrett for reinbeite – og hun representerer et «ting» som ikke har noen funksjon innenfor norsk forfatning, da er hun på ville veier, og folk i det sentrale Europa er helt klar over det. Slik vet eierne der nede at hun har ikke noe mandat til å møte dem. Det bør hun forstå. Hun representerer nemlig IKKE norske myndigheter og heller ikke grunneierne på Fosen.

Sametinget bør avvikles, legges ned, for samene har en interesseorganisajon: Norske samers riksforbund. DET er deres interesseorganisasjon. Sametinget er en velment sammenskrudd greie som ikke er noe annet enn en luftig, idé uten plass i konstitueringen av den norske stat.

«Det vil alltid være motsetningsforhold mellom fastboende og nomader,» sa en venninne av meg som er fra Finnmark. Nå er jo ikke mange samer nomadiske lenger, unntatt reingjeterne – i perioder. Selv de har nå egne hus som står fast på permanente grunnmurer.

Og så til slutt: Hvorfor påfører norske samer seg selv både apartheid, segregasjon og en merkelig egosentrisk, selvprodusert rasisme, representert i et manntall som i seg selv er segregerende inntil det rasistiske? De kan begynne med å legge ned det segregerende sametinget sitt, og slutte med å påberope seg at de er Norges «noble savages» og «urfolk» – for Norges «urfolk» er de ikke, og de ble ikke «kolonisert» av nordmenn, for nordmennene hadde vært i Norge i 9000 år, da samene trakk nordover hit fra Volgas bredder for 1000 år siden. Så slutt med denne løgnpropagandaen!

Hvorfor driver kaukerne i Oslo på med denne løgnpropagandaen? Noen av dem vet ikke hvorfor de gjør det. De mangler kunnskapsgrunnlaget. Andre av disse aktivistene vet veldig godt hvorfor de gjør det: For å oppnå økonomiske særfordeler og store erstatningsbeløp, som vi skattebetalere må punge ut for.

Så: Legg ned Sametinget, dette formålsløse vedhenget til norsk forfatning – som bare skaper en merkelig selvpåført rasisme på norsk – og som fører til en motvilje , ja nærmest – et hat mot dem i befolkningen som har samisk bakgrunn.

Glærum, (et førsamisk navn som er 2000 år gammelt….) 4.mars 2023.

Dordi Skuggevik

Påskeoratoriet JOHANNES:

PRESSEMELDING:

«Oratorie-duoen» Ole Karsten Sundlisæter og Dordi Glærum Skuggevik, som stod bak oratoriet Olav de Helliges dåp i Rouenkatedralen ved 1000-årsjubileet for Olavs dåp i 2014, får 7. mai kl.7 (19!) – oppført sitt andre oratorium i Grue kirke på Kirkenær, der komponisten og hans Solør oratoriekor er bosatt: Påskeoratoriet JOHANNES – Kjærlighetens apostel, biskop av Efesos.

Oratoriet var satt opp for å fremføres i Hamar domkirke Påsken 2022, men Covid samt orgelskifte i Hamar stakk kjepper i hjulene, så nå fremføres oratoriet på «hjemlig mark» i Solør der man ifjor – 2022, feiret 1000-årsjubileum for sin kristning i 1022.

21 musikere fra Philharmonien og Kringkastingsorkesteret utgjør orkesteret, Terje Winge bemanner orgelet, Sigrid Vetleseter Bøe (sopran) synger Maria og Erik Rosenius (bass) synger Kristus. De har begge utdannelse fra, og tilknytning til, Operaen i Stockholm. Johannes synges av Øystein Skre (bassbaryton) fra Operaen i Oslo.

Komponist Ole Karsten Sundlisæter dirigerer selv. Han tok i sin tid den beste organisteksamen noen gang i Norge, og etter det studerte han 3 år i Paris, der han tok Frankrikes høyeste orgeleksamen, som elev av prof. Eric LeBrun – Le Prix, og studerte parallelt med orgelstudiene – komposisjon og direksjon. Alle 3 årene sang han i Choeur Grégorien de Paris. Han har derfor kanskje den «bredeste» utdannelsen innen kirkemusikk i Norge.

Librettist Dordi Glærum Skuggevik er Cand.Philol. med fransk, engelsk, tysk,  musikk og pedagogikk i fagkretsen. Hun har i 37 år arbeidet nært med Paris-koret. Hun har skrevet librettoen på latin og nynorsk – eller «vestnorsk» som hun sier. Hun hevder at disse to språkene er begge svært gamle, og får sagt mye med få ord, noe som gjør begge språk svært ekspressive. I 1999 ble Skuggevik utnevnt til Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la Republique Franҫaise.

Forsiden av partituret prydes av detaljer fra altertavlen i Karmelitterklosteret i Tromsø. Kunstner: Dorota Wszolek, Polen.

Orientering med librettistens intro til verket finnes på http://hofkulturkirke.no/