Olav den Hellige – hans vei til kristningen av Norge.

(Foredrag holdt i Åsnes kirke i Solør, 16. okt. 2022, ved 1000-årsfeiringen av Olavs kristning av Solør. Foredraget ble holdt uten manus, men er her sammenfattet skriftlig i ettertid, noe endret og med noen tillegg.)

1000-årsjubileene for Olav Haraldson den Hellige er flere i disse tider:

2014: Dåpen i Rouen

2015: Han blir konge i Norge

2022: Åsnes og Våler kommuner i Solør feirer hvert sitt tusenårs kristningsjubileum.

2024: Olav vever Kristendommen inn i en ny norsk grunnlov: Kristenretten.

2030: Olavs fall på Stiklestad

2031: Helgenkåring og skrinlegging

Hvor og hvorfor snudde vikingen Olav? Hva ble hans vendepunkt?

Vi har visst lite om Olav fra han 12 år gammel dro i viking med sin fosterfar Rane, til han 8 år senere, legger til lands på Selje med to knarrer – to handelsskip, med prester, biskop og kirkeutstyr, sklir i tangen, og hører en av sine menn si: «Der festet du fot i landet, Herre Konge.»

Men, vi har visst hvilket tankegods han hadde med seg ved utferden: Den gamle tids forestillinger om den menneskelige eksistens, bevisstheten om at Island noen år tidligere, i år 1000, vedtok enstemmig på Alltinget å forlate den gamle tro og oppfatning av tilværelsen, og gå over til Kristendommen – og dessuten. beretningen om Sankta Sunniva, formidlet til mor og stefar av Olav Trygvason.

Vi vet også hva han møtte når han ankom klostre som hans flokk ranet, og hva han møtte i kirkefestene og messene i katedralen i Rouen, der han fikk sin læretid i halvannet år. Jeg har arbeidet med hans samtidige musikk, 1000-tallets gregorianske sang, restaurert av Solesmes-klosteret vest for Paris – i 37 år, og messen er den samme som Olav møtte. Konfrontasjonen mellom det Olav bragte med seg fra den gamle tid, med den nye tid, må ha vært en voldsom indre opplevelse. 

For meg begynte møtet med Olavs gjennombrudd inn i en ny tid – en sommerdag i en tobakksbutikk på Montparnasse i Paris – i 1995: Jeg gikk inn for å kjøpe frimerker, og fikk se noen bøker i hylla – og boken Les Vikings et la  Normandie (1989 – Èditions Ouest-France, Rennes) av prof. Jean Renaud ved universitetet i Caen, fanget oppmerksomheten min. Her så jeg at prof. Renaud også hadde skrevet to andre bøker som grenser inn på samme stoffet: Archipels NorroisOrcades, Shetland et Hébrides dans le monde viking. (Norrøne øyriker – Orknøyene, Shetland og Hebridene i vikingverdenen) (1988 – Kümmerle Verlag – Göppingen) og Les Vikings et les Celtes (Vikingene og Kelterne) (1992 – Édition Ouest-France, Rennes)

Jeg bad universitetsbokhandelen på Dragvoll skaffe de to andre bøkene. Disse tre bøkene hadde liten skrift på hvite sider uten bildestoff, beregnet på akademikere. Boken om vikingene og Normandie er senere kommet ut i en publikumsvennlig utgave med rikt bildestoff. Dessverre er ingen av hans bøker oversatt til norsk, enda både han og hans kone snakker norsk. «Oversetting er ikke min oppgave,» sa han. Vi ser her at språkbarrieren mellom Frankrike og Norge hindrer oss i Norge i å få tilgang på Norges historie i Frankrike.

Frankrike har svært gode kilder i dagbøkene i klostrene, der historien skrives den dagen det skjer. På denne tiden er annalene i klosteret Jumièges – vest for Rouen, en utmerket kilde, der kronikøren Guillaume de Jumièges kan takkes for mye. Her stod det da i prof. Renauds bok – en historie om da greven av Chartres dro ut med sine menn for å straffe sin svoger, hertugen av Normandie, til å gi ham tilbake byen Dreux, medgiften, da grevens søster døde et år etter bryllupet. Når greven og hans riddere kommer opp på en høyde med utsyn til Rouen, ser de at det ligger en stor vikingflåte i Seinen ved Rouen, og de finner det klokest å dra hjem igjen.  «For,» skriver kronikøren, «vinteren 1013 -1014 lå det en stor vikingflåte i Seinen, innleid av hertugen for å vokte Seinen mot andre vikinger. Lederen for flåten var den senere konge og vernehelgen for Norge – Olav Haraldson den Hellige.» Eureka! Der ser jeg altså at Olav den Hellige er plassert av en samtidig kronikør – i Rouen i Normandie vinteren 1013-1014! – Han driver ikke omkring på uidentifiserte steder borti England et sted – slik jeg har sett det i norske skolebøker opp gjennom årene!

Jeg kontaktet prof. Renaud, og gjennom samtaler pr.fax den gangen, resonnerte  han: – I stedet for å dra hjem til vinteropplag, som var vanlig for vikingflåter, ble han liggende i Seinen denne vinteren, innleid for å hindre at andre vikingflåter dro opp til sitt årlige besøk i Paris, der de hvert år presset kongen for en betraktelig sum penger, mot at de ikke angrep byen.  886 hadde nemlig en enorm vikingflåte beleiret Paris, brent alle kirkene i byen – unntatt den eldste, Saint Germain des Prés, men hvor de tok med seg koppertaket. Denne flåten som dekket Seinen nedover på kilometervis – der trengtes det selvfølgelig mat, og vikingene gikk i land, slaktet buskap på gårdene og spredte sine gener i budeiene, selvfølgelig. – Så gir da kongen av Paris Normandie til averøyingen fra Nordmøre, Gange-Rolv – i 911, Normandie, for at han skal stoppe disse årvisse raidene mot Paris. Nå ligger altså Olav her med sin flåte innleid til dette vaktholdet.

Prof. Renaud resonnerer: Olav og hans flokk må være kommet om sommeren 1013 en gang, og blitt hyret inn til dette vaktholdet, de ligger der om vinteren, og videre utover sommeren 1014 – der de etter det vanlige året med konverteringsundervisning blir godkjent for dåp utpå høsten, og så har flåten løst seg opp utover høsten og seilt nordover for vinteropplag hjemme i Norge.

Olav, vet vi, ble kjent med den engelske kongen i Rouen, og legger turen om England, der han får med seg biskop, prester og kirkeutstyr. Vi skal legge merke til at han kommer ikke hjem til Norge med vanlige krigsskip, men med to knarrer, som var handelsskip/frakteskip. Vi skal også merke oss at han seiler ikke opp til Viken, der hans familie bor oppe på Ringerike, nei – han setter kursen mot Selje. Han må ha vært helt bevisst på Sankta Sunnivas betydning for sine kristningsplaner. Henne hadde hans gudfar, Olav Tryggvason, funnet og fortalt om da han kom til Ringerike på besøk hos Olavs stefar Sigurd Syr, der vi alle har sett tegningen i Snorre av den lille Olav i dåpskaret. – Så, ble han barnedøpt da Sigurd Syr og hans hushold ble døpt? Mange vikinger som tok ved Kristendommen i utlandet som voksne, var blitt barnedøpt, uten at det var helt klart, så derfor var det et fast formular ved disse voksendåpene, der det var uklart om vedkommende var døpt før: – Si non es baptizátus, ego te baptizo. (Er du ikke døpt, så døper jeg deg.)

På turné med Nidaros domkor til «de store franske fruene», Notre Dame-ene i Paris, Chartres og Rouen i 2006, ble jeg igjen i Rouen et par dager. Etter morgenmessen siste dagen, spurte jeg presten om hvor en person som ble døpt her i 1014, må ha blitt døpt. «I krypten,» sa han. Han sendte med meg en mann ned dit, og der kunne jeg stå og se ned i dåpsbrønnen – der det blinket i vannspeilet. Krypten ligger rett under hovedalteret i dagens gotiske katedral. Nedgangen er bak Jeanne d’Arc-alteret, i søndre tverrskip under tårnfoten. Olav,  og selvfølgelig også hans store flokk med norske menn – og kvinner, ble døpt mens brønnen befant seg i den tidligere romanske kirken. Det var vanlig at når høvdingen lot seg døpe, fulgte hans menn ham i dåpen. Og var det også kvinner der i denne store flåten som lå som en flytende landsby på Seinen i halvannet år? Det må det ha vært, fordi Bayeux-museets informasjonsfoldere opplyser at Bayeux-teppet, som gjennom 33 meter broderi fremstiller slaget ved Hastings i 1066 – er brodert i Ringerikestil! Så, det må jo ha vært damer fra Ringerike ombord i denne store flåten, som gikk i land og viste damene i Rouen hvordan man broderte hjemme på Ringerike!

Prof. Renaud, hans kone og venner av dem, broderte for noen år siden et Gange-Rolv-teppe på 22 meter i samme stil. Det har vært utstilt i Ålesund og på Stiklestad. Fru Renaud broderte senere et bilde av dåpsscenen til Olav og et bilde av ilandstigningen på Selje – og forærte begge bildene til Stiklestad nasjonale kultursenter.

Hva tok Olav og hans store følge med seg hjem fra Rouen?

På denne tiden var Normandie kjent som det best administrerte området i Europa, og det området som hadde den beste lovgivningen i Europa. Dessuten var klosteret i Cluny i gang med en kirkelig fornyelse i området.

I sin omgang med folket ved hertugsetet og ved erkesetet gjennom halvannet år, der hertugen og erkebiskopen var brødre, og oldesønner av Rollon/Gange-Rolv, blir dette oppholdet et dannelsesopphold og en læretid av største betydning for den store flokken norske menn – og kvinner. Når de vender hjem, er de oppdatert på moderne lovgivning, moderne administrasjon og ikke minst: det moderne menneskesynet i Kristendommen. De har dessuten tatt til seg høymiddelalderens kultur og væremåte, selvfølgelig. Vi må dessuten tenke over at mannskapet på denne «flytende landsbyen» i Rouen nok hele tiden hadde kommunikasjon med Norge, for det tok ikke mer enn to døgn for en skarpseiler å seile fra Jylland og ned til Normandie, og Vikingskipet var en skarpseiler.

Norge har aldri fått en slik «input» som da denne store flokken «nyutdannede» nordmenn vendte hjem, noe som ser ut til å ha gått norske historiebokforfattere hus forbi, selvfølgelig på grunn av manglende franskkunnskaper. De kan heller ikke latin, som regel, noe som er nødvendig for å kunne ta ut kunnskap fra originalkildene. Norske historikere har kort og godt ikke hatt adgang til kildene.

Når Olav vender hjem, og fullfører sitt livsverk, da har han gjort Norge til en del av Europa, til en del av resten av den kjente, moderne verden. Hans samlende første grunnlov for Norge – Kristenretten av 1024, bygger på det han har lært ved fyrstehoffet og ved erkesetet i Normandie. Kristenretten ligger fremdeles som en blykjøl i dagens norske grunnlov, revidert i 1814 med den postrevolusjonære franske konstitusjonen som mal. Slik kan vi si at det moderne Norge er født i Frankrike.

Når Olav vever Kristendommen inn i Grunnloven av 1024, innbefatter det at han innfører Karl den Stores «kristne kongedømme» i Norge.  Han markerer det med å kalle opp sin sønn etter Carolus Magnus, Karl den store: Magnus (den Gode). Det vil si – hans menn døpte sønnen til frillen, mens kongen, barnets far, lå og sov. De torde ikke vente med dåpen fordi barnet virket døende. Olav godkjente navnet etter noe frustrasjon, da han knesatte sønnen.

Nå nettopp, da Karl III av England ble tatt i ed som konge av England, måtte han avlegge ed til det kristne kongedømme, og han bærer navnet til Charlemagne, Carolus Magnus, Karl den Store. Også vår kronprins bærer navnet Magnus, etter grunnleggeren av det kristne kongedømme i Europa.

I Norge prøvde et historieløst Storting å avslutte Olavs kristne kongedømme et par år før tusenårsjubileet for Olavs dåp, som ble feiret i Rouen i 5 dager i oktober 2014, med «Vorspiel» i Stavanger konserthus og «Nachspiel» i kirken Sainte Clotilde ved Nasjonalforsamlingen i Paris. (Sainte Clotilde, fordi hun gjorde for Frankrike det som Olav gjorde for Norge.) Men, Kong Harald V, som nedstammer fra Olav den Hellige i 34. ledd, la ned veto mot at Kristendommen skulle tas ut av Grunnloven: «Ikke i min tid, sa han. Ikke i min tid.» Kongens veto ble effektivt kamuflert av kristofobe norske media.

Hva ble Olavs vendepunkt, og dermed startpunktet for hans kristningsverk og hans fall på Stiklestad?

Hva skjer mellom 1007 når Olav 12 år gammel drar ut i viking, og 1015 når han ankommer Selje med biskop, prester og kirkeutstyr, klar for å innføre det kristne kongedømme i Norge? Hva var Olavs vendepunkt?

Olav har tre vendepunkt.

1: Kantarborg:

Det første vendepunktet vi ser, finner sted i Kantarborg (Canterbury). Canterbury ligger sørøst for London på den spisse sørøstre delen av England som peker mot Normandie. Som vanlig kommer jo vikingskipene ut fra fjordene sine og skal ut på sommertokt. De slår seg sammen i større flåter, ofte til slutt – svært store flåter. Olavs flåte er en del av en stor flåte som raider klosteret Kantarborg, hvor de dreper alle munkene, men ikke abbeden Alphège. Han skal de hygge seg med ved å plage ham til døde. De skal kaste stein på ham, på deler av kroppen som gir ham smerte, men som ikke tar livet av ham. Abbeden utstod torturen i 9 måneder før han døde, men da hadde Olav fått nok av denne plagingen, og var forlengst dratt videre med sin del av flåten. Dette er et påtagelig vendepunkt som viser at Olav ikke er helt hjemme lenger i vikingkulturens ofte formålsløse brutalitet.

Det merkelige er at Alphège og Olav omtrent samtidig får sine minnekapell i henholdsvis Bath-katedralen i England og Rouen-katedralen ved 1000-årsfesten for Olavs dåp. Et par år etter millenniumfeiringen i Rouen, står jeg en dag foran et nytt kapell til venstre for hovedkoret i Bath-katedralen. Det er helt nytt med altertavle i lys beige og lys gammelrosa tekstil, men vi ser – i mørkere farge, bakfra – katedralens byggherre som holder opp modellen av Bath-katedralen. Plutselig ser jeg at han står på en haug med stein og bein. Jeg får tak i opplysningsfolderen fra innvielsen – og ser at jo – det er Alphège! Jeg skriver til den nylig avgåtte erkebiskop Mgr. Jean-Charles Déscubes i Rouen og forteller dette, og han svarer: «Underlig, for den siste presten jeg viet før jeg gikk av som erkebiskop – han het Alphège…» Ringen sluttet!

2: Drømmesynet av Olav Trygvason:

Olav og hans menn raider London, river London bridge, de herjer i Ringfjorden, rundt Mikkelsborg – Mont Saint Michel, de går inn Loire, som vikingene kalte Leira, fordi den har dannet store leirer i svingene innover landet. Olav er helt inne i sentral-Frankrike, i Poitou, og så bærer det nedover mot Biskaya og Spania. Om de seiler rundt Biskayabukta, eller lar det stå til rett over – der kjempeblekksprutene kan angripe dem over ripa, det er ikke helt klart. Har de tenkt seg til Santiago di Compostella, hvor store skarer pilgrimer kan plyndres? Santiago ligger riktignok et stykke inn fra kysten, men det var intet hinder for dem som av og til dro sine skip over land. Hvor langt sørover mot Gibraltar Olav kom, er ikke klart, men – han har dette drømmesynet der Olav Trygvason viser seg for ham og sier han er på ville veier, og at han må dra hjem til arven sin – Norge. Olav er seg jo bevisst at Island vedtok enstemmig på Alltinget i år 1000 – å gå over til Kristendommen, da Olav Trygvason var på Island og bygde første kirken der – og Olav er seg bevisst Sankta Sunniva. Han har raidet klostre og drept munker. Det må derfor allerede være konfrontasjoner i ham – det nye mot det gamle – og han vender om og setter kursen nordover.

3: Frontkollisjon med kirkefestene i Rouen.

Når Olav og hans følge ankommer Rouen, kan det ha vært så tidlig som Maria Himmelfartsdag, 15.august – 1013. Katedralen i Rouen var og er en Maria Himmelfart-kirke, og denne dagen er fremdeles en stor festdag med stor tilstrømning. På denne dagen var Rouen blitt raidet flere ganger av vikinger, for byen pleide å være full av pilegrimer, begeistrede Maria-tilbedere, folk som spiste, drakk, danset – og der alt fokus var på den store kirkefesten og Maria som tas opp i Himmelen – mennesket som ascenderer opp til Gud  – per ardua ad astra – gjennom ditt strev skal du nå stjernene. Disse folkemengdene var døve og blinde for vikingene som benyttet sjansen, enda det ser ut til å være nesten en tradisjon at Rouen ble overfalt av vikinger på denne dagen.

Når Olav kommer med sin store flåte, ifølge franske kronikører på denne tiden, kommer han da for å se om de kan raide og plyndre, eller kommer han og hans flokk for å ta tjeneste som leiesoldater i vaktholdet av Seinen? Eller – kommer de fordi dette er kjent som et område av Europa som erkjenner sin norske avstamning og slektstilhørighet – på et slags besøk hos «slekta» når festen pågår? Olavsjubileet 2014 avdekket en fremdeles eksisterende normannisk tilhørighetsfølelse til Norge som gav seg utslag i stor begeistring for Olavs dåpsjubileum i 2014: Alle de 1200 billettene til åpningskonserten – oratoriet «Olav den Helliges dåp» ble revet bort halvannen måned før konserten 15.oktober – 2014, og da konserten skulle begynne, stod et par hundre i døren og trykket på til de slapp inn. Stolene stod så tett at det var ikke plass til bena. Folk stod liksom oppover veggene og oppover søylene. «Olavsoratoriet-2014» handler om Olavs indre, dramatiske kamp, kampen mellom den gamle verdens forestillinger og oppfatninger, og den nye verden som konfronterer ham og det han bringer med seg hjemmefra. Publikum fulgte med i en slags åndeløs konsentrasjon. Det var en svært fortettet stemning. Det var langvarig stående applaus. Bak gruppen av dem som kom for å takke og gratulere, stod det en mann alene som ikke sa noe. Han bare stod der og strålte og strålte. Det var prof. Jean Renaud.

Olavsflagget, gult kors på rød bunn, er en av Normandies standarter – offisielle flagg, sammen med den normannisk-engelske standarten – tre gule leoparder på rød bunn. Dette viser at dagens normannere har et tydelig og sterkt forhold til Olav den Hellige og sin norske herkomst.

Olav og hans flokk braste inn i det kirkelige festhalvår: Julen, Påsken, Kristi Himmelfart, Pinsen – og de fikk nok også med seg Maria Himmelfart 15.august  1014 før de ble døpt og så dro hjem. Det må ha vært svært sterke opplevelser for nordmennene som møtte alt dette nye – å oppleve frontkollisjon på frontkollisjon mellom den gamle tids forestillingsverden og tankegods som de hadde forlatt hjemlandet med, som de hadde i seg – og å oppleve den voldsomme utvekslingen med alt det nye som fosset mot dem i kirkefest etter kirkefest. Det er her det indre slaget står for Olav, selvfølgelig, det indre slaget som snudde alt i ham. Det sier seg selv. Og det må ha vært en stor påkjenning, for han vet hva det vil koste ham, hvis dette er det han skal komme hjem med etter 8 år på vikingtokt. Dette er hans tredje og avgjørende vendepunkt. Læretiden er over. Kristningsverket venter. Dette er starten på veien til Stiklestad. Han er klar:

Kom store Ande

du som kan,

det nye i meg skape!

Og ver mitt verje

i eit land,

der andre måtte tape.

Så legg vi oss

på kne for han,

den store Himlens Herre,

og let oss døype

alle mann

og fyllast av hans Ande.

Deg Gud til ære

Du vår far,

som føddest her på denne jord.

I dauden morgonrauden kom,

Vår frelsar evig,

Du Guds son.

Olav kaster sverdet, når han etter øksehugget i leggen lener seg mot stenen på Stiklestad, Det ville aldri en viking ha gjort. Vikingen kjempet til siste pust og blodsdråpe. Ivar Eskeland, som holdt et sterkt Olsòkforedrag i Erkebispegården i Trondheim for en del år siden, presiserte at dette er det punktet hvor Olav gir seg endelig over til Kristus. Eskeland avsluttet med ettertrykk:

«Det var eit martyrium!»

Og som vi vet: Det er her at Olavs kristningsverk endelig tar sats.

Glærum, oktober  – 2022.

Dordi Skuggevik

(Olavsoratoriets librettist)

Link til oratoriet Olav den helliges dåp:

http://goo.gl/DHUjyG

Bloggen ute av drift:

Min blogg har ikke funka siden 25.oktober. Jeg har ikke fått adgang til den. Jeg aner ikke hvorfor. En meget kompetent person har jobbet i flere runder med å skaffe meg adgang på bloggen igjen, og idag lyktes han.

Som så mye annet som har med data og nett å gjøre, nytter det ikke å komme i kontakt med leverandøren(e). De finnes der ute i den store tåkeheimen, og gir blaffen i om det de leverer funker eller ikke, så lenge man betaler.

Når jeg nå åpner bloggen igjen, omsider, befinner jeg meg i et fremmed landskap. Sidene ser skremmende ut, for jeg har ikke sett dem før. Vel, vel, jeg skal prøve meg fram, for det er faktisk flere som har kontaktet meg med spørsmål om hvordan de skal finne igjen bloggen min, og det er jo hyggelig.

Nå skriver jeg jo mest på Facebook – korte skudd fra hoften, men av og til trenger man jo større format.

Glærum, 1.søndag i Advent – 2022.

Dordi Skuggevik

Flyktningeslusen og religionstilhørighet.

Mellom kunståpning på Billaget og kunståpning på Kulturhuset igår, hadde jeg en avtale med en katolsk familie fra Sør-Sudan, som hadde etterspurt en katolsk kirke. Jeg hadde tatt på meg oppdraget som «mellommann».

Religionstilhørigheten er det eneste en flyktning har med seg, og finner flyktningen frem til sine i det nye landet, er mye vunnet – for flyktningen selv og ikke minst: for mottaksapparatet i det nye landet. Men, det forstår ikke «flyktningeslusen» i Norge, de bare later som om religionstilhørighet ikke eksisterer.

Etter samtale med mor og far, der far sitter i rullestol etter polio, og 4 småbarn rullet humørfylt rundt i sofaen og minstemann lå ved mors bryst, og samtalen gikk på engelsk – ble jeg praiet av barna i naboleiligheten. De sa de var fra Congo. Jeg tenkte da at de også var katolikker, og ble med inn.

Men, de var adventister, og en adventistfamilie fra Congo – fra nabohuset, var på besøk. De ble nok forbauset over at en stor, gammel norsk deise plutselig deiset ned på en krakk blant dem og snakket fransk. De trodde kanskje det var en uvirkelig åpenbaring. Men rådene de fikk, var ganske håndfaste: Ta bussen fra Kulturhuset på Skei, sa jeg, etter 2 timer går dere av når bussen passerer en bro og dere ser en stor katedral på høyre hånd, dere krysser gaten, går forbi den katolske kirken og det gule huset på venstre hånd er Adventistkirken. Hvorfor hadde de ikke fått den infoen fra asylmottaket?

Disse familiene bor i et av disse moderne små kassehusene med 4 små leiligheter i 2 etasjer. Huset er plassert oppe i den norske olderskogen, helt øverst i byggefeltet ved fylkesveien, langt fra skole og butikker, som faren i rullestolen påpekte.

Det viste seg senere på kvelden, at afghaneren som jobbet 15 år for norske militære styrker, og som jeg har kjent en tid, bor med kone og 3 barn i 1.etg. og at den fjerde familien i huset er fra Somalia = er muslimer, så sammentrengt i dette lille kassehuset i den norske olderskogen, bor altså 3 forskjellige trosretninger trengt sammen i kassen.

Jeg rådet sørsudaneserne til å søke overføring til Bergen, som har både katolsk kirke og katolsk skoletilbud fra barnehage til artium. Jeg rådet adventistene til å søke overføring til Trondheim.Muslimene har kanskje flyktet fra Islam, så de trives kanskje i olderskogen, men det er kjempelangt både til butikk og skole for alle, og snart kommer vinteren.

Sørsudaneserne var spente på vinteren, for de sa at de hadde ikke begrep om hva vinter er… Det er mindre vinter i Bergen, sa jeg.

Paret som bodde i naboleiligheten der jeg hadde et oppdrag denne dagen, var eldre arbeidsslitte mennesker fra Congo. De hadde rømt fra gårdsbruket sitt i Congo, der de hadde drevet osteproduksjon av melken fra buskapen. Kanskje de kunne bli fulgt opp av Bondelaget/Bygdekvinnelaget her i Surnadal? De kunne blitt avløsere kanskje?

Jeg lurer på om mange av kommunestyremedlemmene i Surnadal har besøkt menneskene i kassehusene i olderskogen… men de kan vel ikke fransk…

Etter denne runden + åpning av kunstutstilling 2 denne dagen, ble det ikke noe kveldsskift på ølpuben på Billaget nei. Kvelden gikk med til å skrive rapport til den katolske presten i Kristiansund, med kopi til vår biskop i Trondheim.

Emmanuel – 11 år, begynner nå hos meg på 1.communionsundervisning på lørdager, slik at han kan få delta på sin første nattverd i St.Eystein kirke i Kristiansund til våren, og både han og hans bror Samuel (9) får opplæring på messene her som ministranter (altertjenere) Da er de igang, for de kommer fra en stor katolsk familie i Sør-Sudan, sa faren.

Glærum, 25.oktober – 2022.

Dordi Skuggevik

Angriper Tyrkia greske øyer igjen?

Erdogan er en farlig og uberegnelig fyr.

Tidligere i historien tok tyrkiske inntrengere Lilleasia fra grekerne, og deres turistguider fremstiller idag greske kulturminner som om de var reist av tyrkere.

I 1958 ble de greske boligområdene i Konstantinopel (Jeg vil ikke bruke det tyrkiske navnet Istanbul!) – raidet av tyrkere, og grekerne flyktet i tusener hals over hode i bare skjorta. Jeg spiste frokost på samme bord som 2 søstre som opplevde dette – på hotellet i Molyvos på Lesvos, for en del år siden. De fortalte om dette. Jeg hadde aldri hørt om dette før.

Samtidig raidet tyrkerne det ortodokse «Vatikanet» i Konstantinopel, fortalte søstrene, og uerstattelige kunstskatter ble destruert. Også ukjent for meg til da.

Ekkoet fra denne raidingen slår inn når Erdogan gjenåpner Hagia Sophia som moské i Konstantinopel – denne store kristne katedralen, som ble omgjort til moské, deretter til museum, og nå igjen til moské – på Erdogans iniativ (eller konens…).

For ikke så lenge siden raslet Erdogan med ideer om å ta greske øyer, og det tror jeg vi skal ta alvorlig.

Erdogan har kjøpt våpen i Russland, selv om Tyrkia er medlem av Nato, og nå er Erdogan i Moskva og bestiller et russisk atomkraftverk oppført i Tyrkia.

Hvordan kan NATO godta denne mannens oppførsel?

Jeg liker tyrkiske mennesker. De har et vidunderlig kjøkken som er far til det italienske, som igjen er far til det franske kjøkken. Jeg hadde en fantastisk venninne fra Tyrkia da jeg bodde på Moholt studentby i Trondheim 1977-79, og jeg hadde en fantastisk tyrkisk, kvinnelig guide i vestre Tyrkia i 2013.

Men, så stod den nye tyrkiske leder Erdogan fram, og ved siden stod hans bistre kone i trang, tettsittende hijab. Det ble klart at bak Erdogan står en mektig kvinne som bekjenner seg bestemt til Islam. – Takk skjebne, tenkte jeg – nå blir Atatyrks modernisering av Tyrkia reversert, og det blir den.

Dessverre er det 51 % som er tilhengere av Erdogan, og det er strenge Islam-tilhengere fra innlandet i Tyrkia som utgjør de 51 %.

Så hvordan klarer NATO å leve med denne uberegnelige Erdogan og hans kvinnelige bakspiller i hijab?

Trolig mener NATO-ledelsen de har mere kontroll på Erdogan innenfor NATO enn utenfor.

Vi må ikke glemme at Tyrkia invaderte nordre del av Cypros, og at de står der enda. Og – vil Erdogan plutselig en dag slå til og okkupere mer av det greske området? Det tror jeg, dessverre.

Glærum, 18.sept. – 2022.

Dordi Skuggevik

Biskopen har skiftet syn, men har Gud?

Bildet av en trist, presset og slagen Møre-bispinne Midttømme i avisen Driva idag, følges av en tekst som melder at biskopen nå aksepterer likekjønnet ekteskap i sin eks-statskirke.

Ja, biskopen har skiftet syn, men har Gud? Har den norske eks-statskirken klippet skapelsesberetningen ut av Bibelen?

Ekteskapet er ikke for alle.

New York maraton er ikke for alle. Er du født uten et bein, melder du deg ikke på New York maraton.

Er du født blind, velger du ikke å bli kunstmaler for å livnære deg.

Er du født uten sangstemme, blir du ikke operasanger.

Den norske eks-statskirken skapes nå om til kirke i menneskenes billede, av menneskene. I sitt billede skaper menneskene «kirke med liten k i ubunden form» – for å sitere vår nye katolske biskop i Trondheim, Erik Varden.

Kirken «med stor K i bunden form» og Gud-gitt, er avskaffet i DNLK, og det tidligere norske kirkefolket forholder seg ikke lenger til Ham der oppe og oss her nede, i den gamle vertikale aksen mellom Gud og menneskene, for igjen å sitere biskop Varden. (NB: biskop Varden har snakket om «kirke(n)» og horisontalitet versus vertikalitet i en annen sammenheng en jeg bruker det her.

Nei, i den nye norske kirken, forholder man seg horisontalt til hverandre, Guds tale og meninger er erstattet av flertallsvedtak, Gud er avsatt, og det som ikke passer med det i Bibelen, klippes ut av Bibelen og kastes i papirkurven.

Men: «Gud er ingen demokrat,» sa Pater Olav Müller.

Jeg synes virkelig synd på biskop Ingeborg Midttømme, en av de siste to biskoper i DNLK som inntil nå forfektet Guds ord med respekt for hans autoritet.

Glærum, 16.sept. – 2022

Dordi Skuggevik


Hold på eggene!

Selv om politikerne bestemmer at kvinner skal kunne gi bort eggene sine for implantering i fremmed livmor, og St.Olav hispital i Trondheim igjen går i bresjen for naturstridig barneproduksjon, bør kvinner lytte til egen fornuft og egne morsintinkter og nekte å gi bort barnet sitt i form av ubefruktet egg – som i tillegg skal få en ukjent far i laboratoriet.

Mange menn har til alle tider sådd sin sæd for vær og vind, og har lenge solgt sin sæd som skal bli til planlagt farløse barn, men kvinner har ikke tidligere kunnet selge sine egg for å skape planlagt morløse barn.

St.Olav hospital bør ta tilbake sitt gamle navn: Regionsykehuset i Trondheim, og ikke skjende Olav den Hellige med å smykke seg med hans navn, for om 2 år, i 2024 feires 1000-årsjubileet for Norges første grunnlov, Kristenretten, der Olav den Hellige forbød familier å sette uønskede barn ut i villmarken for å dø.

Og hva er abort? Hva er planlagt farløse og morløse barn i fremmed livmor? Jo, det er et alvorlig brudd på Naturretten og på blykjølen i vår grunnlov av idag: Kristenretten av 1024.

Det er dessuten brudd på FN’s barnekonvensjon som slår fast at et barn har rett til kjenne sine foreldre og å vokse opp sammen med dem.

Norske politikere bør ta frem kompasset sitt.

Glærum, 15. Sept. – 2022.

Dordi Skuggevik


Todalsbrua: Treig framdrift!

I Driva 2.september, står det igjen folk og uttaler seg om Todalsbrua, som om tiden ikke eksisterer. De liksom sviver rundt uten mål og me’ og drømmen om brua henger der framme et sted. De ber liksom om forlatelse for alle ting, står med lua i handa og nede ved døra og ber om almisser, liksom, og har enda ikke oppdaget at Todalsbrua er nøkkelen til effektiv kommunikasjon for et langt større område enn lokaltrafikken Surnadal – Sunndalsøra. Det er til å bli gal av!

Flere var tilstede da stortingsmann Frank Sve var her for en tid tilbake, og han sa følgende et par ganger: – Den dagen pengene er klare, må prosjektet være klart så spaden kan stikkes i jorda!

Er spaden klar til å stikkes i jorda nå da? Nå når Nordøyvegen er åpnet og Todalsbrua står for tur? Nei – spaden er ikke klar til det – for folket innpå her som liksom skal få dette til, de bare roter rundt: Istedet for å holde på planene og kjøre dem igjennom – begynner de nå å rote med tunell. (Jeg får behov for å gå ut på balkongen og gryle mot nattemørket!)

Og hva gjør Fylket? Gjør de noen ting? Dette er en FYLKESVEI!!!

Det ser ikke ut til at disse søvngjengerne i styre og utvalg for Todalsbrua fikk med seg hva Sve sa om penger og spade. Få i vår del av landet vet mer om veiutbygging enn Frank Sve. Han er fremdeles medlem av samferdselskommiteen i Møre og Romsdal, selv om han sitter på Stortinget, og der sitter han som nestformann i den nasjonale samferdselskommiteen. Når han sier noe, bør søvngjengerne på indre Nordmøre åpne ører og øyne, og de må bruke Sve! Og de må sparke inn dørene på Fylkeshuset!

Det kommer til å bli sunnmøringene som driver fram Todalsbrua, fordi de vet at Todalsbrua er nøkkelen til den indre snarveien Ålesund – Trondheim – uten høgdedrag. Det sa et par sunnmørske fylkespolitikere på et av møtene på Skei. Da jeg sa til dem, at Todalsbrua er nøkkelen til den indre snarveien Ålesund – Trondheim uten høgdedrag – sa de, med ettertykk: – Det vet vi vi!

Men, de lokale folkene her på indre Nordmøre klarer ikke å se dette poenget! Nei-nei, det dreier seg om å krysse fjorden mellom Surnadal og Sunndal. Det ser ut til å være hele deres verden. De klarer ikke å se sammenhenger i et større bilde!

Jeg traff for ikke så lenge siden en ung ivrig sunnmørspolitiker. Der fikk jeg orientering om alle prosjektene sunnmøringene nå har på søre Sunnmøre… Det er ikke få prosjekter de har på gang, bl.a. må de få oppgradert tunellsystemet fra Stryn og over til Østlandet gjennom Ottadalen – med tilkjøring. Så – hvis ikke den treige Todalsbrugjengen klarer å få spaden klar til pengene kommer – da går pengene til søre Sunnmøre, fordi sunnmøringene forstår hva som foregår.

Så bakpå som daglig leder Trond Skogseth og styreleder Lars Inge Kvande er i Driva idag, er det lite håp for at det noen gang blir Todalsbru – for folk på Fylkeshuset sitter og sover. Det er ikke mye liv i gjengen utpå Molde, hverken i byråkratene eller i politikerne. Vi får sette vår lit til sunnmøringene, som vil ha Todalsbru for å komme fort og effektivt til sine markeder nord for Dovre. Heia Sunnmøre!

Glærum 2.september – 2022.

Dordi Skuggevik

Erling With Aasgård: Grandios konsert på Steinmeyerorgelet i Nidarosdomen, lørdag 27.aug, 2022:

Charles-Marie Widor: Orgelsymfoni nr.10 Op. 73

Louis Vierne : Orgelsymfoni nr.6 Op.59

Tror aldri jeg har hatt en så ekstatisk konsertopplevelse med en så konstant bakoversveis! Selv bilen gikk som et lyn hjem til Nordmøre etterpå, og knerta ei rype som kom inn for landing fra høyre rett før Rindalsskogen! Men så er nå bilen fransk også da!

Erling With Aasgård satte et musikalsk punktum for sitt år som konstituert domorganist – som få gjør ham etter, om noen – her i landet. Han har fylt permisjonsåret til domorganist Draagen, som utvandret til Michaeliskirken i Hamburg – på en imponerende måte. Jeg har fulgt med på hva han har spilt på  Nidarosdomens orgler – siden en tid, og vært tilstede på noen av hans orgelmeditasjoner på lørdager. Få, om noen, er i stand til å fremføre et så variert og et så krevende repertoar over så kort tid.

Vi har måttet reise til Frankrike for å oppleve titanene i den franske orgelverden, for her i landet har vi hverken rommene, orglene eller organistene som kan løfte den store franske, symfoniske orgelmusikken ut av notene og ut i rommet.

Personlig har jeg aldri opplevd de store franske orgelsymfoniene «live» der Widor (1844 – 1937) og Vierne (1870 – 1937) er de store som oppsummerer sin generasjon og legger ut det videre løpet for de neste – der Messiaen blir 1900-tallets største, ansett av den katolske kirken som mystiker.

Aasgård har arbeidet intenst med Nidarosdomens orgler dette året, og denne lørdagen fikk det restaurerte Steinmeyerorgelet fra 1930 vise seg i all sin glans og prakt og velde. Utrolig hvor stor musikalsk skjønnhet dette orgelet er istand til å gi, og med dette repertoaret! Vidunderlige registreringer! Uventede og overraskende klangopplevelser og stor klarhet i linjer og rytmikk. Musikken fikk slik en form og vitalitet som jeg tror ville vekke oppsikt i hjemlandet til komponistene.

Det som imponerte meg mest, er at en organist som er utdannet i Norge, Tyskland og Holland, er i de grader i stand til å komme inn under huden på denne franske musikken., men samtidig gi det galliske noe av den germanske trøkken. Aasgård bør ta med dette repertoaret til Frankrike. Jeg tror han vil vekke oppsikt.

Jeg hørte følgende setning fra Aasgård til musikkolleger etterpå: «Ja, der gikk akkordskiftene så fort at det gjaldt å treffe rett tempo med én gang.» Ja, nettopp! Det var det han traff med hele tiden!

BRAVO!

Aasgård går nå tilbake til sine tidligere engasjemanger som kantor i Kolstad kirke og universitetslektor ved Musikkonservatoriet NTNU hvor han underviser i kirkemusikkfag og orgelspill. Heldigvis vil han som konserterende freelancer også dukke opp igjen ved orglene i Nidarosdomen!

Til slutt vil jeg nevne programmet som ble utdelt, for det er sjelden å få et program som er så velskrevet og informativt, og folk leste det grundig mens de ventet på musikken. Takk!

PS:Jeg var imponert over Aasgårds unge, kvinnelige student, som stod oppreist i 5 kvarter ved siden av ham og bladde for ham, og det uten å besvime!

Glærum, 27.august – 2022.

Dordi Skuggevik

Fødeavdeling i Kristiansund:

Alle vet at sykehusene i Molde og Kristiansund snart skal fusjoneres og flyttes til det nye sykehuset.

Det gjelder flere avdelinger ved de to sykehusene som skal slås sammen. Det gjelder da å ruste opp felles avdelinger slik at de er klare for overflytting, også den framtidige fødeavdelingen.

Hvem vil derfor søke stilling nå ved fødeavdelingen i Kristiansund, flytte familien sin, skaffe seg nytt bosted i Kristiansund, når de ved overflytting til det nye sykehuset vil bli overflødige og må flytte igjen?

I politisk kvarter idag, ble ikke dette selvsagte punktet i saken berørt i det heletatt, enda det er kjernen i saken – og det må kristiansunderne erkjenne.

Dagdrømmer i Kristiansund om å beholde et minisykehus for seg selv, en times kjøring fra det nye sykehuset, er helt på jordet og helt patetisk og mangler enhver realitetssans, spesielt økonomisk sett, men så har jo kristiansundere alltid vært et folk av drømmere i festmodus – avhengig av sildeinnsigets ankomst, oppkomst og størrelse.

KOM DERE NED PÅ JORDA DER UTE!

Glærum, 25.august – 2022.

Dordi Skuggevik

Erling With Aasgård i Nidarosdomen lørdag!

Kommende lørdag, 27.august kl.18, spiller konstituert domorganist i Nidarosdomen, Erling With Aasgård, to kolossale franske orgelsymfonier på Steinmeyerorgelet: Charles-Marie Widor: 10ième. Symphonie Romane Op.73 og Louis Vierne: 6ième.Symphonie pour grand orgue, Op.59 Tittelen på konserten er: «Orgelet som orkester».

Det er sjelden at to slike store orgelsymfonier spilles på samme konsert, og Aasgård gjennomfører det uten pause imellom. Konserten varer i 70 minutter. Det er gratis adgang, med kollekt/vips ved utgangen. Siden tiden som konstituert domorganist avsluttes 1.september, ser vi at dette er på en måte hans punktum for denne fasen i karrieren. Han sa selv til meg at det har vært en berikende tid, ettersom han har kunnet arbeide så mye over en lang periode med orglene i Domen.

20.juni hadde Aasgård en stor konsert i Hamburg, i St.Michael-kirken, hvor tidligere domorganist i Nidarosdomen, Magne Draagen, nå er tilsatt. Konserten innledet en 3-ukers dannelsesreise for Aasgårds datter m/far til: Leipzig, Dresden, Praha, Krakow, Budapest, Wien og München… (Heldig datter!)

Jeg reiser 1. lørdag hver måned til en miniretrett i Birgittaklosteret i Trondheim. Den begynner kl.16, og da har jeg startet så tidlig hjemmefra at jeg har fått med meg Aasgårds ogelmeditasjoner kl. 13.30 i Nidarosdomen. Det har vært stort oppmøte av et stille og beveget publikum. Han har spilt et utrolig stort og krevende repertoar over kort tid, på begge orglene. Og han gjør det liksom så uanstrengt og uten store fakter. Imponerende. Han sier selv at det har vært et intenst jobbår i Domen. – Nå blir det undervisning på Konservatoriet og øving, sier han. Han kan umulig trenge særlig øving, når man ser på hvor mange store verker han har levert på utrolig kort tid i Nidarosdomen. Tror ikke noen organist i Norge kan gjøre ham det etter.

Sangkor, bygdekvinnelag o.l. bør leie seg en buss og gasse opp til Nidarosdomen på lørdag. Det vil bli et minne for livet!

Glærum, 22.aug. – 2022.

Dordi Skuggevik