Biodiesel ødelegger bilmotoren:

Igår ble det en dag med helt uventet utvikling av programmet.

Jeg satte meg glad og fro inn i min Rossinante II på vei til Trondheim nok en gang, og jeg gledet meg veldig til å overvære den vakre brudemessen med Gunnar og Karen som skulle gifte seg i St.Olav katolske domkirke kl.15. Gaven lå pakket og klar i baksetet. Jeg skulle overvære vielsen, ikke være med noe etterpå.

Både bruden Karen, brudgommen Gunnar og Fr. Ole Martin Stamnestrø som skulle vie dem, er alle unge voksne nordmenn som har konvertert til den katolske kirken. Dem er det mange av i den senere tid, og vi ser en egen glød og begeistring blant disse nå tallrike norske unge voksne som oppsøker vår gamle kirke, og de er veldig inspirerende for oss eldre i menighetene.

MEN: Da Rossinante hadde malt seg som en katt gjennom svingene på gamleveien langs fjorden innover fra Orkanger, og var riktig i sommerhumør, gikk det ikke greit da hun skulle ned fra rampen over E6 ved Øysainn og inn på nyveien som kommer ut fra tunellen der: For 4. gang i sitt liv begynte hun å kvine, mistet trekkkraften, og det var såvidt jeg fikk henne ut av veien og parkert henne på veikanten. (Heldigvis hadde jeg ikke kjørt tunellene!)

Dette har skjedd 3 ganger før: For 5-6 år siden da jeg kom nordfra og kjørte inn i i rundkjøringen ved Lillehammer, ifjor da jeg kom fra Kirkenær og kjørte inn i rundkjøringen ved Elverum, 13. april nå da jeg passerte Lerkendal i venstre kjørefelt. Det er lite morsomt når slikt hender på meget trafikkert vei. Men alle fire gangene gikk det heldigvis greit.

Ved Lillehammer ble det kranbil, og vi returnerte til hotellet oppi Gudbrandsdalen med leiebil, og så var det ned igjen til Lillehammer for å hente bilen, og så opp igjen og hjem. På Lillehammer fant de ikke noen diagnose… Vi kom oss hjem.

Ved Elverum oppdaget jeg at hvis jeg ventet litt, og så startet igjen, gikk bilen fint, helt hjem til Nordmøre. Det samme ved Lerkendal. Men – ikke igår. Kranbilen satte igjen meg og Rossinante på Heimdal, på nordsiden av E6, og ikke på sørsiden der Citroën-verkstedet er. – Du må til Værnes for å få leiebil – hos Herz, sa kranbilføreren – og så forsvant han. Jeg hadde da overlevd både å klatre opp i passasjersetet i kranbilen, og overlevd å klatre ned igjen…. begge deler en skrekkopplevelse – 79 år gammel og med en altfor overvektig kropp…

Så, der satt jeg da – en lørdag ettermiddag, i en slags ørken, der alt var stengt for helga, og med en mobil som nesten var utladet, og som må ha nytt batteri. Jeg følte meg absolutt forlatt og havarert. Det ville bli langt å gå både opp til Birgittaklosteret og til andre områder bebodd av folk på Heimdalsmyra….

Men plutselig:

Næmmen – sjåføren hadde jo fått Rossinante til å rygge inn på parkeringsplassen = han hadde fått start på merra! – Jeg prøvde – og det gikk! Nå var det bare å finne veien ut igjen fra dette ukjente området. Etter en del feilkjøring kom jeg meg på E6 vestover – og jeg turde ikke stoppe før ved REMA 1000 i Surnadal. Jeg parkerte slik at en kranbil kunne få meg med, og gikk inn og kjøpte meg mye godt til trøst i helga – røkelaks og gode greier!

Såååå – kom det spennende øyeblikket: Ville hun starte nå? Eller skulle det bli taxi hjem? Hun knegget og la ivei til Glærum. Idag har hun startet 2x!

Så – hva er i veien?

Omsider demret det for meg: – Motoren må være skadet av denne helvetes biodieselen!

For – da opreratur-kompis Ole Dahl Rossbach og jeg var på vei hjem fra sommeroperaen i Vadstena for noen år siden, måtte jeg fylle drivstoff nord for Ørebro, og der var det bare biodiesel på pumpene. Etter få km begynte forferdelsen. Det var bare såvidt vi kom oss hjem, og såvidt jeg kom meg til Citroën-verkstedet i Trondheim. Motoren var skadet av biodieselen, og reparasjonen kostet 16-17.000.

Sist jeg var på verkstedet på Tellesbø her i Surnadal, sa han i disken at motorer nå må skiftes fort vekk, fordi motorene ødelegges av biodieselen som blandes i den ekte dieselen.

Så – hvem skal man sende regningen til?

Det er vel opplagt:

STORTINGET!

De som sitter der ødelegger motorene i bilene, de har utryddet pelsfarmerne, de er i ferd med å ødelegge laksenæringen, de landsforviser kapitalstrømmen i næringslivet, de er iferd med å utrydde bøndene – og dette gjør de på grunn av sin legmannsholdning, sitt kunnskapsløse amatørskap og sin korte tidshorisont på bare 4 år.

Stortinget er altså regjert av klimahysterikerne som forlanger biodiesel i drivstoffet.

Vet du om de blander biodrivstoff i flybensinen………….???

Den nye motoren som nå skal settes inn i min Rossinante II, den skal Stortinget få betale. Jeg sender dem regningen!!!

Glærum, 21.april – 2024

Dordi Skuggevik

Skjærtorsdag, Nattverdens innstiftelsesdag, Nattverdens «Bursdag»:

Som protestant deltok jeg aldri på Nattverden, for det ble aldri forklart noe om den eller undervist om den, og det var liksom bare de «frelste» som deltok. Vi andre satt nede i kirkebenkene og følte oss uverdige og utenfor.

Som katolikk er Nattverden en livsnødvendighet, måten vi stadig styrker festet for oss som gren på vintreet Kristus. Som han sa: – Jeg er vintreet, dere er grenene.

Jeg begynner alltid min undervisning av en katolsk 10-åring med å tegne et juletre på 1.side i elevens arbeidsbok, og mens eleven fargelegger og tegner på lys og pynt, forteller jeg om Jesus som sa: – Jeg er vintreet, dere er grenene. Deretter siterer jeg Pater Olav fra en messe på NRK radio:

– Fordi vi ikke har vintrær i Norge, kan vi si at Jesus sa: – Jeg er grantreet, dere er nålene.

Jeg sier så til eleven: – Hver gang vi mottar Nattverden, sitter vi bedre fast på «juletreet» – som er Kristus, som er Kirken, Kristi legeme.

Foto: Prestekragen og adorasjon av Kristi legeme i parken ved Vainndammainn i Kristiansund, under ombæringen av Kristi legeme i byen, her omkranset av våre 1.communianter denne dagen.

Den katolske kirken har en stor og vakker pedagogikk som omgir Nattverden, som vi ser det her.

Dagen når 10-åringen mottar sin første Nattverd/Communion, er en stor og vakker dag i en katolsk familie.

Communion, sier vi katolikker om Nattverden. Det betyr fellesskap.

Prestekragens gule knapp er en fin illustrasjon av Nattverden/Communionen som felles sentrum og tilknytningspunkt i den katolske kirken. Kronbladene kan representere de forskjellige ordenene, de forskjellige individene i kirken, men alle festet sammen av Communionen, i Kristi legeme.

Glærum, Skjærtorsdag 2024,

Dordi Skuggevik

Kirkemusikkstudiet i Trondheim f.1031 – d.2024

19.mars d.å. 2024 ble kirkemusikkstudiet i Trondheim «frosset» = det blir trolig ikke gjenåpnet, når lærerkreftene p.g.a. det som reelt er nedleggelse, drar til andre beitemarker her i verden.

Kirkemusikkstudiet i Trondheim kan vi datere tilbake til 1031, da det ble opprettet en schola i forbindelse med skrinleggelsen av Olav den Hellige. Dette ifølge en artikkel i en av De Kongelige Norske Videnskabers selskabs publikasjoner, skrevet av musikologen Asbjørn Hernes. Dette var også den påviselige oppstarten av Katedralskolen i Trondheim, Norges eldste skole.

Det neste store startpunktet i kirkemusikken i Trondheim kom med Ole Andreas Lindeman f. i Surnadal i 1769. Han ble ansatt som domorganist i Trondheim med tjenestested i Vår Frue. Han var «olde-elev» av J.S.Bach, med bare 2 musikere mellom seg og Bach – i rett linje. Han innførte Bachs repertoar og spilleteknikk i Norge, og ble stamfar til vårt musikerdynasti gjennom 200 år: Lindemanfamilien. Han kalles «Norges første musiker i europeisk forstand» og er det andre startpunktet i norsk kirkemusikk – etter scholaen i 1031. 

Nå bestod 4 høyt kvalifiserte studenter i orgel/kirkemusikk opptaksprøven, men  det merkelige var: De fikk opplysningen om å ha bestått opptaksprøven – i samme mail som samtidig forkynte at kirkemusikkstudiet de var kommet inn på, skulle «fryses» = legges ned. Nedleggelsen må derfor ha vært et hastevedtak etter innfallsmetoden. Dermed er også den i Europa-sammenheng store konsertorganisten, ny orgellærer på studiet: Erling With Aasgård (også fra Surnadal!) fratatt undervisningsoppgavene sine = satt på benken. Har man virkelig råd til å skusle bort slike lærerkrefter? Han forlater kanskje byen?

Da Trøndelag musikkonservatorium ble fusjonert med universitetet i Trondheim, hadde jeg bange anelser, fordi universitetet hadde et akademisk universitetsinstitutt for musikk, der jeg selv hadde vært student, men som er noe ganske annet enn et konservatorium. Men, tenkte jeg, når musikkinstituttet holder til på Dragvoll, og konservatoriedelen nede i Olavshallen, så vet de vel hvor grensen går mellom de to avdelingene.

Så skrelles altså kirkemusikkstudiet vekk, bare sånn pling-pling! Hva med resten på konservatoriedelen i Olavshallen? Skal alt i konservatoriet skrelles ned til ingenting? Skal hele konservatoriet bort?

Nedleggelsen av kirkemusikkstudiet er sannsynligvis også en del av et større bilde der kristofobien og kirkefiendligheten bevirker at Norge kler av seg Kristendommen i rasende fart, og der Reformasjonskirken i Norge smuldrer. Men, har man tenkt på følgene? Skal vi ikke lenger få høre vår fantastiske orgelpark her i landet? Skal vi ikke lenger få høre de store komposisjonene for orgel in natura, akustisk i de rette rommene? Og: Har man ikke tenkt på at den lokale organisten har vært grunnlaget for hele det norske musikklivet? Til og med Grieg og Arne Norheim hadde organisteksamen i bunnen av sin utdanning – den var deres grunnvoll med kontrapunkt som sement! Og: Har man tenkt på at dette er det første dødsstøtet mot også vår store tradisjon og rikdom av det meste av den vestlige musikken?

«Noen» i Trondheim har manglet kunnskap og innsikt til å forstå hva de har gjort/gjør, når de har fjernet kirkemusikkstudiet. Hvis det er et «demokratisk» utvalg som har skåret bort kirkemusikken, så ser vi der et av «demokratiets» store svakheter: politikere har bare et tidsperspektiv på 4 år. Eller – er dette gjort meget bevisst for å frarøve oss denne delen av vår kultur, der vårt liv har fått støtte av denne musikken ved alle livets store – glade som vanskelige, stunder i livet, som del av rammen vi har støttet oss på i århundreder i våre eksistensielle kastevinder?

Vi må finne ut hvem som har frarøvet oss snart 1000 års musikkopplæring, og forfølge vedkommende gjennom byen med stort skrangleorkester og pipekonserter – forfølge denne musikkrøveren på gaten, inn i butikkene, på bussen og på DO!

YES! Folkereisning til forsvar for en av hovedsøylene i vår kulturarv! Kom an! Alle sammen! La oss gå gjennom byen i stor begravelsesprosesjon til en voldsom Marche Funebre der vi markerer Kirkemusikkens endelikt og begravelse i Trondheim etter nesten 1000 år! Møt opp! Møt opp! Studentene som nå har lagt ut mulighet på nettet for å skrive under mot nedleggelsen, kan bare si fra: jeg setter meg i bilen til Trondheim for å delta i en MARCHE FUNEBRE som jeg håper vil snu de kunnskapsløse i NTNU-systemet. Kanskje kan vi feire gjenoppståelsen før vi er ferdige med begravelsen?

Synderen i NTNU-systemet kan få et råd: Det er ingen skam å snu…

Glærum, Palmesøndag ved fullmåne, 2024!

Dordi Skuggevik.

19. Mars – St.Josefs dag.

19.mars er St. Josefs dag. Han er Kirkens vokter fra den gangen Kirken bestod bare av Jesus og Maria.

I Siena spiser de Josefs testikler på St.Josefs dag – om kvelden, på Campoen: Smultboller med ris i deigen på størrelse med en testikkel, og risen er selvfølgelig «sædcellene».

Vi går der og kastrerer Josef med å knaske hans testikler mellom tennene…!

En håndfast, folkelig pedagogikk og et symbol på at Josef ikke var Jesu kjødelige far.

Jeg var der på Campoen i 1987 om kvelden og var en av de mange som spiste «Josefkaker» under den krystallblå marskveldhimmelen, og månen stod full og gul akkurat i toppen av rådhustårnet – tårnet på Palazzo Publico!

Ugløymeleg!

Foto: «Josef med Jesus ved brønnen med livets vann» av Tore Bjørn Skjølsvik 1986 – utkast til døpefont for St.Olav katolske domkirke i Trondheim.

(Modell: Pater Janusz Fura)

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Gregoriansk arkeologi:

Nordmøringen Anne Kleivset holder på med et «røsnaverk» – ser jeg: Å legge på plate HELE repertoaret fra de førreformatoriske kirkesangbøkene fra erkesetet Nidaros.

Fra før har hun klart å holde det gregorianske koret sitt i farta i mange år. En bedrift i seg selv.

I 15 år drev jeg på med 4-dagers gregorianske sangkurs for leg og lærd – Trondheimskursene, før vår organisasjon Amici Cantus Gregoriani Nidrosiae overførte initiativet til det som skulle være et nordisk gregoriansk senter for forskning, praksis og formidling i den nye Erkebispegården. Men nye koster la ned senteret, og professor Roman Hankeln ble flyttet til historisk institutt på Dragvoll. Der sitter han og arbeider internasjonalt, dessverre uten kontakt på noe miljø i Trondheim.

MEN:

Han har gitt ut Olavsofficiet på en dbl.CD med et mannskor fra Oslo og et damekor fra Litauen:

HISTORIA SANCTI OLAVI – på LAWO.

Merkelig nok selges ikke denne innspillingen i Nidarosdomens kiosk. Man må bestille den fra LAWO.

Biskop Erik Varden i Trondheim har undervist Gregoriansk sang ved det Benedictinske universitetet i Roma.

Slik er Trondheim godt utrustet med kvalifiserte gregorianere, men det er dessverre ikke noe samarbeid mellom dem, bortsett fra at Biskop Erik Varden 2x har vært solist med Schola Sanctae Sunnivae på Olsòkvesperen i Nidarosdomen. Veldig norsk, må jeg dessverre si.

Det er Choeur Grégorien de Paris vi kan takke for opparbeidelsen av interessen i Norge for det gregorianske grunnlaget for vår vestlige, europeiske musikk, der Karl den Store ble «far» til vårt notesystem. Pariskoret har lagt tallrike turnéer hit og sendt oss lærere til kursene.

Det var Asbjørn Hernes, prest og musikolog, som fortalte om Solesmes-klosteret i Frankrike, der gjenskapelsen av gregorianikken har foregått. Påsken 1984 dro vi dit: Anne Kleivset, Henning Sommerro, Tor Strand, Asbjørn Hernes og jeg. Så ble Amici stiftet i Trondheim.

Jeg vil advare Anne Kleivset mot å lansere noen idé om at gregorianikken i Norge har røtter i Østkirkens liturgi, for det stemmer dårlig med den underliggende historien.

Jeg vil også advare mot å «pynte» på sangen med perkusjon m.m. for å tekkes publikum. Hun må gjerne gjøre det på konserter, men ikke på historisk/vitenskapelige plateinnspillinger.

Igjen vil jeg takke Anne Kleivset for stamina og pågangsmot med Schola Sanctae Sunnivae, men lytt også til hva professoren på Dragvoll har åpnet for oss:

Kan være et bilde av tekst

Samenes selvpåførte segregasjon:

NRK melder at nå er striden om eiendomsretten til land og vann i Karasjok kommet til Høyesterett.

Arealet tilsvarer 5 x Oslo kommunes areal, opplyses det.

Siden samene trakk inn i Finnmark i Vikingtiden, og de lærte å holde tamrein av norske fastboende bønder (UiO), har de beitet på andres land. «Tålt bruk» heter det i jussen. «Tålt bruk» vil med tiden føre til eiendomsrett – av og til.

Men nå melder NRK at kvenene var i Karasjok før samene….Akkja. Men, før dem var nordmennene der. Husk det! Siden flere tusen år!

Det greieste og klokeste må være at Staten og Finnmarkseiendommen fortsatt står som eiere, og kan byksle bort bruk av grunn. Det ville være en salomisk dom, sammenlignet med at den store eiendommen skal rutes opp og distribueres til samefamilier, som riktignok er i slekt med hverandre, men som ikke vil hindre kiv og strid når reinen ikke vet hvor bytsteinene står.

Høyesterett bør tenke seg grundig om så de ikke endrer dagens situasjon, tror jeg.

Antropologene har et stort forskningsfelt å gå løs på nå, for å finne ut hvorfor samene påfører seg selv segregasjon, apartheid og egenprodusert «rasisme».

Oppi det hele kommer vel samenes svar på Greta Thunberg og hopper opp i denne suppa og vil hevde at de få samene vi har, skal ha eierskap til hele Norge, selv om de nå er utkonkurert av flere etniske grupper i Norge, der de fleste innordner seg Islam. Snart vil vel de proklamere Groruddalen som islamsk fristat, og da har vi det gående…

Kanskje vi katolikker skal kreve tilbake våre førreformatoriske kirker – «for vi var her først»! Vi kan begynne med Nidarosdomen, for den utsettes nå for diverse typer skjending og misbruk.

Glærum, 5.mars – 2024

Dordi Skuggevik

Linker for video av JOHANNES:

Da er alle video-versjonene av Påskeoratoriet JOHANNES, Kjærlighetens apostel, Biskop av Efesos, samlet på hjemmesida til komponist Ole Karsten Sundlisæter. CD og noter kjøpes derfra: 

https://sundlisaeter.no/johannes/

Norsk versjon:
https://youtu.be/NHfHQ0JHoz4

Engelsk versjon:
https://youtu.be/zzgeNTIpYtY

Tysk versjon:
https://youtu.be/d6S8bRTcUng

Fransk versjon:
https://youtu.be/_GmVwJzldSY

Spansk versjon:

Sagt og skrevet om Påskeoratoriet JOHANNES – Kjærlighetens apostel, Biskop av Efesos:

Pater Olav Müller, i sine siste dager:

Librettoen til JOHANNES var det siste han leste før han døde,

og han ville ha librettisten til å synge Kristi åpningssolo på librettistens «arbeidsmelodi» –

Meget vakkert. Meget vakkert. – sa han.

(Han døde 6.november – 2018.)

Dedikasjon på partituret fra komponisten til librettisten:

Kjære Dordi!

Takk for en glitrende tekst!

Har vært en fryd å jobbe med!

Ole K.

Tidligere sagt av komponisten:

Det er så lett å skrive musikk til din tekst,

for musikken kommer rett ut av teksten.

4.august – 2023

(Maria) – Sigrid Vetleseter Bøe – på Messenger:

Du har laget en svært god libretto

som gjorde veldig mye av jobben for meg.

(Kristus) – Erik Rosenius:

Librettot är verkligen välskrivet, takk för det stora jobb du har gjort. Jag ser fram emot at urframföra detta stora verk om några veckor. Ska gjöra mitt bästa för att gestalta Löven!»

13.august – 2023

Fra Sr. dr. Anne Elizabeth på Tautra. Hun har dr.grad i bibelkunnskap fra Notre Dame-universitetet i Illinois.

Kjære Dordi,

 Jeg hørte på oratoriet på onsdag. Så vakkert, Dordi. Jeg elsket måten du flettet sammen fortid og nåtid på, så vel som den gregorianske sangen.  Takk for at du brukte din poetiske gave til å dele evangeliet på en så vakker måte. Og takk for kopiene du har gitt oss. Jeg vil anbefale den i butikken!

s..Anne Elizabeth

23.august – 2023

Fra Kardinal, biskop av Stockholm,

Anders Arborelius

Kära Dordi!

Tusen tack för Din stora vänlighet att sända mig denna fantastiska musik.

Hoppas att den kan få spelas i våra olika nordiska länder.

Jag ber om all välsignelse och frid i Herren.

 +Anders Arborelius ocd

29.september – Mikkelsmess2023

Fra Erkebiskop emeritus Jean-Charles Descubes

Rouen

Chère amie.

Merci infiniment de votre oratorio. Je l’ai écouté avec un grand intérêt et beaucoup d’émotion. Mes souvenirs de la langue anglaise sont un peu lointains mais cependant assez présents pour suivre la progression de votre œuvre et même me repérer dans le norvégien ! L’une de mes amies qui est professeur d’anglais m’a promis de me traduire votre texte afin d’en apprécier toute la beauté et la poésie.

La musique est à la fois sobre et belle. La réminiscence des thèmes grégoriens est très réussie. J’ai beaucoup aimé l’orchestre, le chœur et les solistes mais je retiens particulièrement la voix sonore et pure d’Øystein Skre, l’interprète de saint Jean.

Bien fidèlement. Toute mon amitié.

Jean-Charles Descubes.

Oversettelse:

Kjære venninne,

Uendelig takk for Deres oratorium. Jeg har lyttet med stor interesse, og meget beveget. Mine minner om det engelske språk er noe fjerne, men likevel tilstrekkelig tilstede for å kunne følge progresjonen i Deres verk og til og med begi meg ut i norsken! En av mine venninner som er engelsklærer, har lovet meg å oversette Deres tekst så hele skjønnheten og poesien kan verdsettes.

Musikken er på samme tid sober og vakker. Anvendelsen av de gregorianske temaene er meget vellykket. Jeg likte veldig godt orkesteret, koret og solistene, men det som vil stå igjen hos meg, er den sonore og klare røsten til Øystein Skre, som tolker Sankt Johannes.

I trofasthet. Hele mitt vennskap.

Jean-Charles Descubes

Fra Biskop Erik Vardens blogg: Coram Fratribus Intellexi

www.coramfratribus.com

ORATORIUM

17 oktober 2023

Kristen forkynnelse har alltid funnet mange former. Det guddommelige Ords mysterium overgår hva ord alene kan gi uttrykk for; så kommer kunsten til hjelp – maleri, musikk, skulptur og, jo, arkitektur. Et norsk oratorium bygget på apostelen Johannes’ liv ble uroppført i Grue Kirke i mai i år. Musikken, stort anlagt, er skrevet av Ole Karsten Sundlisæter til vakre tekster av Dordi Glærum Skuggevik. De sterkeste partiene musikalsk sett er etter min mening de mest lyriske, som Marias beretning om oppstandelsen (‘31.10) og dialogen mellom Jesus og Johannes etter apostelens spørsmål, ‘Er du løve, er du lam?’ (‘52.58). Sverdet som gjennomboret Marias hjerte, kommer sterkt, moderlig til uttrykk: ‘Eg forstår så lite! Dine vegar svinn bort i daude og natt, i mørke og kratt. Eg gav deg mitt ja, men ikkje til dette!’ Det er i mørket at Lyset skinner, for å forvandle det. Budskapet fra Johannes’ evangelium finner her et samtidig, talende uttrykk.

Biskop dr.Erik Varden

ORATORIO

17th of October 2023

Christian proclamation has always been pluriform. The mystery of the Divine Word exceeds what words alone can express; so art comes to the rescue – painting, music, sculpture, and architecture. A Norwegian oratorio based on the life of the apostle John was premiered in May this year. The music, ambitiously conceived, was written by Ole Karsten Sundlisæter to beautiful texts by Dordi Glærum Skuggevik. Musically speaking, I’d say the strongest parts are the most lyrical, like Mary’s account of the resurrection (‘31.10) or the dialogue between Jesus and John that follows John’s question, ‘Are you Lion or Lamb?’ (‘52.58). The sword that pierced Mary’s heart is powerfully, maternally evoked: ‘I understand so little! Your paths recede into death and the night, into darkness and the thicket. I gave you my ‘Yes’, but not to this!’ The Light shines in the darkness, to transform it. The message from John’s Gospel here finds an articulate, contemporary voice.

Bishop dr. Erik Varden

27.oktober – 2023

Fr. Juan Ramon Uribe Lopez fra Columbia –

johanittermunk i Johanitterklosteret i Paris,

som oversetter librettoen til spansk, men som enda ikke har hørt konsertopptaket, sier oppildnet på Messenger:

«Denne teksten er virkelig johanittisk.»

2.november – 2023:

Le texte: C’est d’une très grande intensité mystique… !!!

Oversettelse:

Teksten: Den har en stor mystisistisk intensitet.

23.oktober – 2023

Prof. dr. Roman Hankeln – NTNU

SMS-samtale:

Hei Dordi, nå har jeg endelig hatt anledning til å lese/høre oratoriet.

Teksten minner meg stilistisk og innholdsmessig på middelalderske liturgiske spill i allerbeste forstand. Den har den samme monumentale enkelheten som iblant sier alt i ett ord. Det finnes sublime øyeblikk.

Jeg liker at Maria får et bredt rom.

Sterkt er: «Eg gav deg mitt ja/Men ikkje til dette.» (Ikke minst på grunn av den frie teologiske tolkningen du gir her.)

Nynorsk er fullt istand til å bære de monumentale betydninger, like som latinen som skinner opp som en annen dimensjon i oratoriet. Her forbinder du nåtid og fortid og det er bra gjort med sitater, blant annet fra Victimae, som jo også siteres musikalsk.

Om musikken kunne jeg si en del (jeg hører Orff, Debussy og Wagner) men ønsker ikke å krysse min begrensede horisont med å avgi en endelig mening. Alt i alt vil jeg gjerne gratulere med et uttryksfylt og vellykket stykke. Håper det får mange fremføringer.

Takk så mye for cden.

Beste hilsen Roman

Dordi:

Det var en overraskelse at flere av sangerne. en og en, kom bort til meg på prøvene og sa det samme: Jeg klarer nesten ikke synge jeg, for jeg vil bare gråte. En sa at hun hadde grått helt ukontrollert før hun gikk på andre dags prøver. – Jeg sa til sangerne på middagen etter konserten, at denne reaksjonen kom nok av at mennesket idag ikke har noe sted å gå med sine eksistensielle problemer. Der er jo vi katolikker heldigere da.

RH:

Det har du nok rett i.

Men du glemmer litt din egen prestasjon. Teksten er så gripende, fordi den holder deg strikt tilbake i artikulasjonen av emosjon. Hva som skildres er imidlertid grensesituasjoner. Avstanden mellom de monumental-lapidare ord og innholdet, skaper en enorm spenning som fører til reaksjonene blant publikum og sangere.

(Verbet lapidare betyr – å stene – eller: å hogge i stein)

24.oktober – 2023

Fra Mgr. Patrick Descourtieux – Vatikanet

Organist ved Pavens morgenmesser i kapellet i Domus Sanctae Martae.

Prest, og en av grunnleggerne av Chœur Grégorien de Paris

Merci, chère Dordi,

pour ce texte magnifique qui fait penser aux mystères du Moyen Age,

aussi bien qu’aux passions de Bach.

Quant à la traduction franҫaise, elle est sublime !

Je t’embrasse,

Patrick

Oversettelse:

Takk, kjære Dordi,

for denne magnifike teksten som får en til å tenke på Middelalderens mysteriespill, likeså mye som på Bachs pasjoner.

Når det gjelder den franske oversettelsen, så er den sublim!

Jeg omfavner deg,

Patrick

24. oktober – 2023

Jean Pascal Ollivry, også en av grunnleggerne av Paris-koret og fast førstesanger i mange år, og som har oversatt librettoen til fransk, skriver:

Il y a des moments très fort en emotion,

c’est très beau !

Oversettelse:

Det er øyeblikk som emosjonelt er svært sterke,

det er meget vakkert!

24. oktober – 2023

Gabriel Marghieri:

C’est très beau,

en effet, dans une grande unité,

Oversettelse:

Det er meget vakkert, virkelig, svært enhetlig.

18. desember – 2023

Giedrius Gapšys – Litauen/Paris.

Leder for den gregorianske sangskolen i Paris.

Tidligere gjesteforsker ved NTNU – Trondheim, der han gikk gjennom de gregorianske Trondheim-manuskriptene. Konklusjon: Manuskriptene som befinner seg i Trondheim er kommet dit langs svært mange og forskjellige reiseruter.

Om JOHANNES:

Je trouve l’oeuvre magnifique. Ole Karsten a composé une belle musique et votre texte, chère Dordi, est très émouvent. Bravo.

Vous avez raison de la diffuser plus largement sur Youtube avec les traductions des textes.

Amitiés

Giedrius

Oversettelse:

Jeg finnerverket storartet. Ole Karsten har komponert en vakker musikk og Deres tekst, kjære Dordi, er meget bevegende. Bravo!

Dere gjør rett i å gi ut dette videre på Youtube sammen med oversettelse av tekstene.

Vennlig hilsen

Giedrius

Jean-Manuel Paoli

Leder for Choeur Grégorien de Paris

Bravo pour ce beau projet.

J’ai hâte de l’entendre !

Oversettelse:

Bravo for dette vakre prosjektet.

Jeg iler for å høre det!

Udyret Putin må uskadeliggjøres!

Igår, torsdag 15.2. – meldte NRK nyheter på radio kl.6 at 50.000 sivile ukrainere er drept i Putins krig.

Ukrainerne mener de har drept 392.000 russiske soldater, og russerne mener de har drept 383.000 ukrainske soldater.

Putins erobringskrig har pågått i omtrent 2 år, og det nærmer seg altså millionen – av unge menn i disse gamle, kristne landene i Europa som den KGB-hjernevaskete Putin har ansvaret for ha drept + de 50.000 sivilistene i landet han har angrepet og overfalt.

Hvor lenge skal verden la dette utysket gå løs?

Putin dreper ikke bare alle disse menneskene, han dreper vår europeiske, kristne sivilisasjon.

Skal verden gjøre samme feil som ble gjort med Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot: La Putin holde på til han løper linen ut? Skal det ikke snart gjøres noe for å fange udyret og transportere ham til Haag? Der er han jo etterlyst for barnekidnappingene i Ukraina – men skadedyret har jo gjort så mye mer forferdelig – avlivet en generasjon unge menn både i eget land og landet han prøver å ødelegge.

Putin er en mann fra fortiden, som ikke hører hjemme i vår tid.

Bygg et mausoleum og bur ham inne – for tid og evighet, sammen med sine klakkører i Kreml!

Glærum, 16.februar – 2024

Dordi Skuggevik

Kyndelsmesse – Maria Lysestake:

Kyndelsmesse idag, 2.februar, Lysestakemessen, Kristi Fremstilling i tempelet, når julen formelt avsluttes.

La Candelaria, heter festen i Spania = Kandelaber-messen.Det er «Maria Lysestake» som feires = Maria var lysestaken som bar Verdens lys, Jesus, inn i Verden.

Dette er en stor kirkefest i Spania med store opptog. Kan oppleves idag i Ingenio en av de to byene som ligger der Guayadekedalen begynner, sør på Gran Canaria. Kirken her er viet til «Maria lysestake».

Denne kirkefestens pedagogiske innhold er: – Vil du være en lysestake som bærer Verdens lys, Kristus, inn i Verden?

(Denne «Maria Lysestake» fikk jeg av Karmelittersøstrene i Torino, da jeg var der i 1998 for å se Kristi likklede i katedralen.)

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.