Fars kjærlighetsbrev med hans dikt til Mor:

For tiden skriver jeg av en bunke kjærlighetsbrev som Far skrev til Mor i en litt langvarig forlovelsestid. Jeg har hatt dem i huset i 45 år – siden han døde. Men, jeg har ikke lest dem før nå. Disse brevene er nå nesten 100 år, og da er de blitt litteratur og tidsbilder.

Jeg kommer til å sette alle inn i den boken jeg har arbeidet med i snart 5 år… men dette brevet inneholder et dikt han skriver til henne. Dette diktet er en liten perle, så jeg setter dette brevet inn her, som forsmak på hans brevsamling, der originalene blir lagt inn i Riksarkivet på hans navn, den dagen jeg er ferdig med dette langdryge bokarbeidet.

Gyl 2-2-30

Min hulde fe – mitt hjärtas vän!

På detta paper målas änn

min kärlek til dig kära – .

Ty Pegasus nu i mig for

att måla nogra goda ord

åt hjärtats älskarinna:

Min kärlek, runnit op av frön,

som du sått ut om våren,

ennu sig håller stark ock skön.

Den väka skal, alt i vår bön,

där midt i stöi i ungars dön

som nog det blir i gården.

Högt kännslorna de brinner

för hjärtats älskarinna!

Ock sansarna de sakna

ditt ljufa lekam nakna!

När kennslorna de spränga på

jag oftast tala svänska.

Ja – det, det tyks mig mykket rart.

Det märkligt är – ja underbart

at svänsk jag skrifa – tänka

när dig jag vers skal skänka.

Jag syns det klinga best det då.

Nei, nu kom Jens Sivertstun. Det holdt jo på å bli ganske poetisk dette. Jens skal bli med på setra imorgen – vi skal kjøre seterved. Ja – ja, det blir ikke lenger brevet denne gangen. Du får være søt å undskylde mig.

     Min egen kjære Ragnhild. Det er ikke spøk det jeg har skrevet – det er slik som jeg satt her og følte og tenkte. Det rann bent ut av mitt hjerte. I slike stunder føler jeg mig så glad og rik! Kjære dig! La oss alltid være åpne og ærlige mot hverandre, det er grunnlaget for lykkelig liv. Dette er ikke noen formaning, for det trenger du ikke. Du kommer altså til skirennet om 14 dager.

Din hengivne Axel.

Islamsk «juletrefest»:

Den islamske fasteavslutningens fest ble igjen kjørt ut av NRK i beste sendetid i hovedkanalen: Halvannen time med matlaging, pjatt og latter og fest uten årsak og uten innhold. Hverken NRK eller deltakende Islam-bekjennere ser ut til å vite noe om HVORFOR denne festen feires, eller HVORFOR de har en forutgående faste.

Og HVORFOR er det viktig for NRK å innbille oss nordmenn at det å være Islam-bekjenner er en evig «juletrefest» når det er det stikk motsatte?

Å tilslutte seg Islam, et ord som betyr «underkastelse», betyr å underkaste seg en totalitær, imperialistisk og politisk pekefinger-ideologi, maskert som religion, og som imamen i lokalmoskéen definerer etter forgodtbefinnende, fordi Islam mangler en trosdoktrine.

Hvorfor deltar NRK som Islams nyttige idiot, for å ufarliggjøre Islam i Norge?

Vedlagt bilde av den gamle presten Jacques Hamel, som i sin landsbykirke, 9 km fra Rouenkatedralen, fikk strupen skåret over foran alteret ved morgenmessen 26.juli 2016, 2 år etter at vi feiret 1000-årsjubileet for Olav den Helliges dåp i Rouenkatedralen. De to Islams dragoner fra Algerie ble skutt av politiet på sakristitrappen da de kom ut etter udåden, for en av dem som var til stede, fikk ringt politiet fra sin mobil.

Jeg besøkte kirken 3 mndr. senere og la ned blomster. Husmødrene som kom med trillebagene sine, sa at de turde ikke gå ut om kveldene mer, og at ingen prest bodde i prestegården nå.

I Frankrike er Islam ferdig med sjarmoffensiven og er gått over til de forferdeligste terrorhandlinger i islamiseringsprosessen i denne delen av Europa.

Så NRK – hvorfor driver dere på med å ufarliggjøre Verdens farligste og dødeligste ideologi?

Og hva skal vi si om Norges statsminister, Det norske stortings president og et par ordførere ikledd sine kjeder, som møtte opp og heiet???

Kan være et bilde av 1 person

Rapport fra Påske-feiring i diasporaen:

Det ble mye kirke denne helga, selv om denne katolikken ikke oppholdt seg nær noen katolsk kirke.

Jeg oppgav fort TV med midnattsmessen fra Roma, for NRK er tilbake til «gamle synder» og dekker over hele sendingen med masse unødvendig prat og selvfølgeligheter. Slo av og gikk over på Sankta Ritas overføring fra St.Olav i Trondheim. Veldig bra! Flott påskevigilie med biskop Erik.

Ved høymessetid idag hadde jeg foreslått for «min» 5-barnsfamilie fra Sør-Sudan, med pappa i rullestol, å besøke Øye kirke, der de nå er flyttet inn nesten i nabohuset. Vi katolikker får ikke besøk av katolsk prest før neste lørdag – så jeg sa at besøk hos protestantene kunne legges inn som del av min undervisning/orientering for de to eldste sønnene. Dessuten kom det en nabogutt fra Eritrea og ble med.

Vi bekledde eksotisk fremste benk ved lysgloben hvor våre ivrige barn tente mange lys i full fart. De tre guttene » mine» fikk bli med på galleriet før høymessen og se organisten i aksjon under øving, og Marit Vikavoillå tok dem med opp i tårnet så de fikk sett klokkene.

Jeg hadde heldigvis passe penger i pungen, så de tre guttene fikk være med på gammeldags ofring med gang rundt altertavlen for å legge penger i kurven på alteret. Vi kan alle støtte Kirkens nødhjelp.

Vi var 10 katolikker i Øye kirke idag med stort og smått, hvorav lille Josva fikk brystmelk av mor, og den neste i flokken gjorde i buksen. Ellers var det de værbitte og trauste seniorer fra den skrumpende Reformasjonskirken.

Det er ikke så lett å forholde seg til dette med at katolikker og protestanter ikke har felles nattverd, og ikke kan ta imot nattverden hos hverandre, så det ble litt klabb og babb, på tross av forklaringer.

Foto: Nakken til ung mann fra Eritrea som betrakter Kristi dåp i altertavlen.

Vel hjemme ble det høymesse med biskop Erik i St.Olav i Trondheim i opptak på Sankta Rita Radio, redigert fra Haramsøya.

Skikkelig kirke-maraton.

God Påske!

(Påsken varer til Pinse = 50 dager!)

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.