Gørr kjedelig NRK radio.

Jeg har i flere omganger klaget på tilbudet i NRK radio. skrevet til dem også, men det preller av – og arrogansen overfor lytterne vokser og vokser.

Jeg bor alene, og når kaffetrakteren settes på om morgenen, har jeg pleid å slå på radioen. Det gidder jeg ikke mer, men idag gjorde jeg det. På P2 var det en urgammel sketsj med Wesenlund. Den var ikke engang god. Det må være noe NRK-folkene fant i papirkurven sin. På P1 var det gamle Rose eller Juster. Uffsan. Klassisk: En utslitt Grieg som NRK har snurret og snurret til han er uttømt og dau. Slik var altså denne søndag morgen i NRK radio, søndag 25.juni 2017.

De andre kanalene er ikke plottet inn på min DAB.  NRK radio sprer møkka tynt rundt på alle kanalene sine, med ørten repriser til alle døgnets tider, og jeg orker ikke skru og skru for å høre om det finnes en flekk på det store kanalnettet som er hørverdig. Jeg føler meg mobbet av NRK radio. Jeg gidder ikke bli forbanna mer heller. Blir bare trøtt av elendigheten.

Glærum, 2.juni 2017.

Dordi Skuggevik

Sauhateren Berit Heiberg

Jeg er utdannet innen tekstanalyse – hovedfag endatil, men jeg må si det var ikke lett å finne tråden i innlegget til sauhateren Berit Heiberg i TK 19.juni. Jeg googla dama og fant ut at hun skriver bøker og bruker yrkestittelen forfatter.

«Problemet er ikke ulven,» skriver hun. – Problemet er hvordan saueholdet er lagt opp, hevder hun. Det ville vært informativt om hun kunne gi en oppskrift på hvordan hun mener sauebonden skal ta ansvar for dyra sine, siden hun mener at sauebonden ikke gjør det – tar ansvar.

For noen år siden var det stor skort på sau- og lammekjøtt i Norge. Vi innførte faktisk ganske mye kjøtt av dette slaget fra New Zealand. Heiberg hevder krakilsk at vi har så stort sauekjøtt-overskudd nå. Det forstår jeg ikke, for den ene gamle saudriftgården etter den andre gir opp på grunn av jerven, gaupa og ulven som «de gale grønne» absolutt skal ha sammen med beitedyra her i landet. Heiberg er veldig engstelig for at ulven skal lide hvis sporhund på jakt kan komme til å bite ulven den sporer. Hun har overhodet ingen medlidenhet med alle lam og sauer som ligger ulveflådd og halvdaue. Ulven er en ren lystmorder. Han spiser ikke dyrene han dreper. Bjørnen lige så: En bjørn slo 22 sauer og lam rett utafor stueveggen i Drivdalen for et par år siden. Han hadde da vandret fra Bølandet, over Nordmarka, over breibygda i Surnadal, røsket en del i ditt og datt rundt friluftsbarnehagen i Surnadal, gått over til Kvanne, innover til Todalen, inn Gevilvassdalen og opp i Drivdalen hvor han rev ihjel de 22 utafor stueveggen. Ren lystmorder!

Jeg har foreslått det før: Sett av landområdet vest for Torneå til beitedyrene, og la  rovdyrene holde til øst for Torneå – for der har de det store barskogbeltet helt for seg selv helt øst til Beringstredet. Der er det lite beiteaktivitet.

Ulven vi nå har fått i Sverige og Norge har «de gale grønn» betalt russere og finner for å fange levende, og så har ulveelskerne fraktet dem inn i Sverige og Norge og sluppet dem løs. De har ingen ting å gjøre i vår fauna. De bør skytes ut så snart som mulig. Det blir også gjort i Sverige – ifølge en dokumentar på svensk fjernsyn for et par år siden. Folk tar saken i egne hender.

Heiberg har ikke fått med seg at folketallet øker i verden. I min tid (72 år) har verdens befolkning doblet seg. Vi trenger beitearealene. Derfor må beiteområdene defineres som det, og ditto arealer for rovdyrene. De kan ikke holde til i samme område. Det må selv Berit Heiberg forstå!

Jeg er dønn sliten av disse jeg kaller «de gale grønne» og deres verdensfjerne idéer og argumenter. Jeg forstår ikke at redaktørene gidder å gi dem spalteplass.

Glærum 19.juni-2017.

Dordi Skuggevik

(Saujordmor i sin ungdom)

Hestehandel eller korrupsjon – hvor går grensen?

Surnadal fikk borgerlig flertall ved siste kommunevalg, men likevel fikk Arbeiderpartiet både ordføreren, varaordføreren og flertallet i «regjeringen» – formannskapet. Hvordan kunne dette gå for seg? Etterhvert har landskapet i det som foregikk kommet til syne.

Var ordføreren og varaordførerens motiver for å skaffe seg posisjonene bare politiske?

Var de det, når ordføreren kunne få doblet banklønna, hvis hun fikk ordførerlønn isteden?

Var de det, når varaordføreren kunne få anledning til å tjene 1G i tillegg til pensjonen hvis han ble varaordfører, og ikke bare ble menig medlem av formannskap/kommunestyre?

Var det det, når han som sørget for at disse to kom i disse posisjonene, og at Ap fikk flertall i formannskapet – fikk et lønnet styreverv i «Svorka» på 30.000 i stedet for å kreve plass i formannskapet – som det ikke er noen lønn for?

Var dette hestehandel, eller var det korrupsjon?

Jeg har ikke tenkt å stemme ved neste kommunevalg, når korrupsjonen er så åpenlys.

Det er usunt at politikere på lokalplanet skal ha lønn for politiske verv. Med lønnet stilling for ordfører og varaordfører – og lønnede styreverv som bekles av politikere, ligger veien åpen, ikke bare for hestehandel, men for grov korrupsjon. Lønn for politiske verv bør i alle fall ikke overstige lønna de ellers ville hatt, om de fortsatt var i sin egentlige stilling, og en pensjonist bør ikke få noe tillegg til pensjonen. I Surnadal gikk dette så galt ved siste valg at demokratiet ble satt ut av funksjon, hvilket er særdeles alvorlig.

En sak for Riksrevisjonen?

Glærum, 16. juni – 2017.

Dordi Skuggevik

Sint på Halsa!

Til min store overraskelse ble jeg overmannet av et sinne da jeg leste i Driva idag at Halsa ikke ser noe annet for seg enn å gå inn i Trøndelag, og dermed sette en stor sprekk i Nordmøre. Mange stygge skjellsord vrimlet opp i hodet mitt: Nordmørssvikar! Nordmørsslaktar! Nordmørsparterar! (De andre ordene er for stygge til å komme på trykk!)

Ole Dahl Rossbach er kjempesur fordi Eide forsvant inn i Romsdal og han ble gjort til romsdaling, han som ble født som nordmøring i Eide under evakueringen av Kristiansund i 1940. Han vil ikke ta navnet Eide i sin munn oftere, sier han. «Svikere!» sier han. Og det enda Eide forblir i Møre og Romsdal, og bare skifter fogderi.

Halsa slår nå en sprekk i Nordmøre øst for den indre av de to fjordene som deler Nordmøre i tre deler. Når vi endelig får bru over den fjorden – da skal vi altså gå ut av fylket vårt – for Halsa gjør nå det som vil få flere øst for fjorden til å følge etter. Som sauer.

Møre og Romsdal fylke må nå i full fart gå på frierføtter til den nye storkommunen Halsa-Snillfjord-Hemne og få dem til å innse at det er en fordel for hele den nye storkommunen får tilhørighet til Møre og Romsdal, et langt rikere, mer dynamisk og inovativt fylke enn Trøndelag – der alt suges ned i pengesluket Trondheim.

Fylkesordfører Åsen: Ta med rosebuketten og dra avsted på frierføtter da, mann! Du har ingen tid å miste! Husk: Nordøstre Nordmøre er den nye spennende delen av Møre og Romsdal!

Glærum 14.juni-2017.

Dordi Skuggevik

Todalsbrua: 1,5 milliarder. Halsabrua: 20 milliarder.

Når Todalsbru/tunnel kommer til å koste 1,5 milliarder, og blir realisert, tror dere da at det også kommer til å bli bygd bru over fjorden ute ved Halsa til 20 milliarder? Neppe.

Som tidligere påpekt, vil Todalsbrua dra til seg all næringslivstrafikk mellom Møre-byene og Trondheim/E6 straks den er ferdig, og forsterking av veien opp Surnadal/Rindal vil tvinge seg frem. Også fordi denne traséen da vil eliminere krevende høydedrag: Hemnkjølen, Nordmarka, Gråurda og Romsdalsstigningene. (Vi hadde nettopp bilbrann i en tungtransporter etter at den hadde kreket seg opp Bøffjordliene (Bæverfjordliene) til Nordmarka.)

Når Todalsbrua står ferdig, vil trafikkgrunnlaget for den dyre Halsabrua fordunste, og politikerne må endelig innse at å legge E39 innover Valsefjorden var et gedigent feilgrep. Så – Halsabrua vil aldri bli bygd. E39 bør derfor – post festum – flyttes til Surnadal/Rindal.

Poltikerne kan i ettertid rive seg i håret og beklage overfor transportnæringen at de ikke i tide fusjonerte de to fjordkryssingsprosjektene og bygde et fellesprosjekt: Aksnesbrua, med bru Aksneset i Tingvoll over til Surn’dalsneset med tunell under Nordmarka. Men i det lille fillelandet Norge, med en befolkning som tilsvarer 1/3 av Paris, der kan ikke Stat og Fylke samarbeide. Det er vasstette skott mellom styringsnivåene Stat (Halsa) og Fylke (Todalen). Hvis de kunne fusjonere Halsa-brua med Todals-brua og bygge Aksnes-brua, så kunne alle penger som ble spart, brukes til Talgsjø-tunellen innover mot nordøstre del av Nordmøre som er det kommende tunge området for havbruk i vår landsdel, i tillegg til at der ligger  ilandføringsanlegget for gass på Tjeldbergodden. Så, alle Lendaer frå Land: Snu i tide! Hypp-Hypp!

Glærum 14.juni 2017.

Dordi Skuggevik

 

 

Lossius-ene dementerer.

Sist fredag møtte jeg Lossius-ene fra San Fransisco på deres hotell i Bergen, kvelden før de skulle returnere fra Norge. Jeg hadde med et eksemplar av utvandringsboka mi, og utklippet fra «Driva». Utklippet hadde de allerede fått, og noen hadde oversatt det for dem – men de var sitert på noe som de mente de ikke hadde sagt, og de bad meg dementere det i avisen. De ble sitert på at de var….. ‘stolte over å stamme fra de første hvite menneskene som kom til San Fransisco’.

– Ja, sa jeg, jeg syntes det var rart at dere hadde sagt det, for alle vet jo at spanjolene bygde sine misjonsstasjoner oppover «El Camino Re» – Kongeveien – mer enn 100 år før deres familie ankom California. Jeg lovet å beriktige dette i «Driva».

Jeg vet ikke om de hadde sovet i timen da de ble vist omkring i Surnadal av Odd Williamsen og Lars Polden, eller om OW og LP tok det for gitt at de var kjent med Hans Hyldbakk – men de ble i alle fall forundret over at de hadde kjørt forbi huset hvor det bodde en dame som hadde vært innom 300 amerikanske hjem, og som hadde skrevet en bok om utvandringen på 2 kg – uten at de ble gjort oppmerksom på det, og at det hadde levd en Hans Hyldbakk som hadde skrevet og fått utgitt 11.000 sider lokalhistorie, og som hadde levd i 3 århundreder – uten at de ble gjort oppmerksom på det. Jeg fortalte dem at jeg hadde reist omkring med 9 kg av hans bøker i kofferten i 7 måneder i USA, og at jeg ikke ville ha kunnet holde greie på familiene, hvis jeg ikke hadde hatt med Hyldbakk i kofferten. De fikk også vite om hans store produksjon av dikt – båret ut i verden på Henning Sommerros musikk. Ellers var vi enige om at både Odd Williamsen og Lars Polden hadde lagt ned et stort arbeid for dem, for jeg hadde ikke tid til å studere Lossius-enes historie her i dalføret akkurat da – i vinter.

Jeg fikk e-adressen til Lossius-ene av OW, og sporet dem opp i Bergen, der jeg sist helg feiret 50-årsjubileum for oss som var første kullet som gikk ut av den nye Bergen off. lærerskole i 1967. Det viste seg at jeg skulle stå av flybussen ved hotellet til Lossius-ene. Så da så. Det var litt interessant for meg å treffe dem, siden min slekt kjøpte Oppigard Glærum av søstrene Bæver Lossius. (BÆVER – ikke Bævre, som det ble skrevet i Driva!)

Det foregår en usynliggjøring av den «Utvandringshistorie fra Nordmøre» som jeg skrev og gav ut for 30 år siden. Først skjedde det ganske primitivt da min mormors onkel – skiløperen Gjeldnes ble feiret i Stangvik. Så skjedde det da listen for referanselitteratur ble satt opp i den nye Todalsboka, så skjedde det nå når Lars Polden, medlem av gruppen som arbeider med fornying av bygdebøkene, kjørte forbi huset mitt med Lossius-ene.

Hvorfor skjer denne usynliggjøringen? Jo, jeg tror det skjer fordi jeg kritiserte kommunen for ikke å ansette profesjonell lokalhistoriker når dette store og dyre fornyingsprosjektet av bygdebøkene skulle settes i gang. De som ble ansatt, har tydeligvis tatt dette personlig. Pinsamt at usynliggjøring av mitt arbeid liksom skal være en liten hevn. Det gjør ikke meg noe, men jeg blir forbannet på vegne av alle mine kilder i USA som stilte opp med kunnskaper, mat og seng.

Glærum 13.juni-2017

Dordi Skuggevik

 

Halsa-Snillfjord-Hemne til Møre og Romsdal!

Den nye storkommunen Halsa-Snillfjord-Hemne (HSH) må gå inn i Møre og Romsdal fylke, IKKE inn i Trøndelag!

Det er ingen selvfølge at HSH skal gå inn i Trøndelag. HSH er en del av Kyst-Norge og hører mer og mer til Møre og Romsdal, i og med at mange herfra også arbeider i Møre og Romsdal, nemlig på Tjeldbergodden. Dessuten kommer havbruksnæringen i dette området for fullt, og utførselsveien vil gå over Kristiansund Lufthavn og havn. Også Frøya og Hitra bør gå inn i Møre og Romsdal som del av dette tunge området innen havbruksnæring. Agdenes bør følge med over til Møre og Romsdal.

Hele dette området hørte til Nordmøre på 1500-tallet da trafikken var sjøverts. Nå ligger utviklingspotensialet igjen i havet, og området vil naturlig igjen orientere seg sørover, ikke nordover. Media og politikere må kunne se det. Det er her det skjer nå!

Dette kystområdet har ligget helt i media-skyggen mens fylkesgrensene har vært diskutert, man har bare konsentrert seg om Rindal, Meldal og Orkdal = innlandskommunene. Disse innlandskommunene har dessverre lite innovasjon og ny vekst, i motsetning til det som nå skjer på kysten. Jeg har tidligere foreslått for dem: Oppdrett av fjellørret.

Trøndelag kan heller invitere inn Jämtland og Härjedalen. Jeg vet de lengter hjem til Norje!

Glærum 13.juni – 2017.

Dordi Skuggevik

 

Islamterroren: Pogromene kommer snart.

Ganske snart nå, vil vi se de første pogromene mot muslimer i Europa. Det kommer til å begynne med at en flokk rasende menn bryter ut av en pub i England og går løs på nærmeste muslimske boligkvarter. De vil ha fått nok av politikernes lange tirader med tomme ord, rosevifting og popkonserter.

Det nytter ikke med bevæpnet politi mot den islamske terroren. Selv ikke om politikonstablene står skulder ved skulder i alle gater, kan disse terroristene stoppes, når hver bil i gaten kan være blitt et potensielt drapsvåpen.

Vi vil ganske snart nå oppleve de lange knivers natt i England. Jeg har sett en flokk menn bryte ut av en pub i York en gang helt tidlig på 90-tallet. Det var hooligan-epokens begynnelse, og alle gikk i lyseblå dongeri. Jeg satt i en bil som måtte stoppe for dette flaket av ville menn i 20-årene som kom ut av puben og imot oss, og som fløy forbi både på siden av bilen – og over bilen, hadde jeg inntrykk av. Den ene hadde tatt ut penisen som han svingte rundt og rundt idet han passerte. Det var sjokkerende og skremmende å oppleve en så opphisset flokk ville menn komme mot deg.

De impotente politikerne kommer til å bli overkjørt av høypotente menn som reiser seg fra grunnfjellet og ikke bare foretar seg umiddelbare utfall etter innfallsmetoden. Vi vil ganske snart oppleve at selvbestaltede militser går til aksjon med direkte pogromer i muslimske boligkvarter. Og vil Lord Mayor of London bli spart – han som bekjenner seg til Islam? Neppe. Og dette vil spre seg som ild i Europa, hvor muslimene har fosset inn de siste 20 årene. Dessverre tror jeg at jeg har rett i denne spådommen, og vi kan takke kunnskapsløse, godfjottede politikere for denne situasjonen.

Glærum, 2. Pinsedag – 2017.

Dordi Skuggevik

 

Pinsemorgen i P2.

ÅPENT BREV TIL KULTURMINISTEREN:

Pinsemorgen i P2.

Som eneboer i bygde-Norge, slår jeg på radioen mens jeg spiser min frokost, også i dag – Pinsedag. Først kommer program nr. ørten med denne lapskausen av koseprat, jazz og filosofikåseri som stadig sendes og sendes i P2. (Jeg er så lei!!!) Så kommer en eldgammel, antikvarisk skoledebatt, og så toppes det hele med «Blomstervalsen» av Tsjaikovskij – men som brått kuttes uten modulasjon før værmelding og nyheter kl. 8.

Når jeg slår på P2 en Pinsedags morgen, da vil jeg øyeblikkelig høre at det er Pinsedag i landet hvor det idag er Kvitsundag, Whitsunday – som de sier i England – og alle hvite blomster blomstrer! Jeg vil høre kor som synger fra det flotte Pinse-repertoaret i norsk og europeisk korrepertoar. Jeg vil høre brusende orgel og glade orkester. Ut over landet blomstrer korlivet som aldri før, men å få høre kor i NRK? Nei! Og sett ikke en helgedagsmorgen, for i NRK er det ingen helgedagsmorgener lenger.

For 3 år siden ble det fremført et splitter nytt norsk oratorium i Stavanger, Rouen og Paris. Oratoriet kulminerer i finalen på den gamle Pinse-sekvensen Veni creator spiritus. 80 franske og norske sangere i hovedkoret, folk fra Frankrike, Estland, Tsjekkia, Columbia, Uruguay og Madagaskar i det gregorianske koret, solister fra Serbia, Frankrike, Island og Norge, orkesteret fra Rouen-operaen – men ikke tale om at NRK sender det på radioen sin, ikke engang Pinse-avslutningen på en Pinsedag. Platen har stått i NRK’s platearkiv i 3 år.

(Det ligger på nettet: http://goo.gl/DHUjyG)

Kristofobene – et nytt ord jeg er stolt over å ha funnet opp – kristofobene bemanner nå alle avdelinger i NRK, og de later som om 1000 år av Norges siviliseringsprosjekt som er skjedd i regi av Kristendommen, er ikke-eksisterende. NRK har strøket 1000 år ut av Norges historie og later som om de aldri har eksistert. Alle flotte tekster, all korlitteratur og annen musikklitteratur sprunget ut av disse 1000 år som opp gjennom historien har knyttet oss til den europeiske kulturen, er for NRK plutselig blitt ikke-eksisterende. Og hva sitter vi igjen med: Gammelt knusk fra NRK’s arkiver. Gørr kjedelige greier. Tørrprat!

Spørsmålet er: Er dette en villet politikk fra NRK – kjørt i gang av kristofober, eller er NRK nå bemannet med udugelige, uutdannede noksagter? Begge deler?

God Pinse!

Måtte Ånden komme over Eder!

Halleluia!

 

Glærum, Pinsedag 2017.

Dordi Skuggevik

«Vestlandsregionen» – et tåpelig skrivebordsnavn!

Fylket som burde hete Sogn og Hordaland Fylke – er nå døpt «Vestlandsregionen» av skrivebordsfolket. Som filolog og historiebevisst person blir jeg direkte rasende! Jeg blir direkte kvalm!

1: Den gamle norske betegnelsen «fylke» er byttet ut med det latinske «region», slik som den gamle norske betegnelsen «herred» plutselig ble erstattet av det latinske «kommune». Hvorfor er ikke de eldgamle norske betegnelsene bra nok lenger?

2: «Region» – hva menes med region? Landsdel? Styringsnivå? Begge deler? Region er brukt i mange sammenhenger. Derfor blir «region» i betydningen «fylke» altfor upresist.

3: «Vestlandet»  er fra gammelt av Ryfylke + Hordaland + Sogn og Fjordane + Møre og Romsdal. Betegnelsen «Vestlandsregionen» innvarsler at både Ryfylke og Møre og Romsdal fylke skal inkorporeres i «Vestlandsregionen» ved neste byråkratiske påhitt.

4: Hvor er Norsk språkråd? Nå må de fordundre meg komme seg på banen. Ikke bare la ikke-fagfolk ture frem ved kaffebordene i byråkratenes kantiner! Hva med våre stadnamnforskere? Har de abdisert?

5: Leikanger skal være styringssenter. Skal man le eller gråte? Ja, hvor lang tid går det med til å kjøre bil til og fra nærmeste flyplass? Styringssenter bør ligge ved en flyplass. Ellers blir det for dumt! Fylkesmannen skal bo i Hardanger, men oppholde seg i Leikanger, gliser han på Dagsrevyen. Privat helikopter?

DUMT! DUMT! DUMT!

Glærum, 2.juni 2017.

Dordi Skuggevik

Filolog.