Linker for video av JOHANNES:

Da er alle video-versjonene av Påskeoratoriet JOHANNES, Kjærlighetens apostel, Biskop av Efesos, samlet på hjemmesida til komponist Ole Karsten Sundlisæter. CD og noter kjøpes derfra: 

https://sundlisaeter.no/johannes/

Norsk versjon:
https://youtu.be/NHfHQ0JHoz4

Engelsk versjon:
https://youtu.be/zzgeNTIpYtY

Tysk versjon:
https://youtu.be/d6S8bRTcUng

Fransk versjon:
https://youtu.be/_GmVwJzldSY

Spansk versjon:

Sagt og skrevet om Påskeoratoriet JOHANNES – Kjærlighetens apostel, Biskop av Efesos:

Pater Olav Müller, i sine siste dager:

Librettoen til JOHANNES var det siste han leste før han døde,

og han ville ha librettisten til å synge Kristi åpningssolo på librettistens «arbeidsmelodi» –

Meget vakkert. Meget vakkert. – sa han.

(Han døde 6.november – 2018.)

Dedikasjon på partituret fra komponisten til librettisten:

Kjære Dordi!

Takk for en glitrende tekst!

Har vært en fryd å jobbe med!

Ole K.

Tidligere sagt av komponisten:

Det er så lett å skrive musikk til din tekst,

for musikken kommer rett ut av teksten.

4.august – 2023

(Maria) – Sigrid Vetleseter Bøe – på Messenger:

Du har laget en svært god libretto

som gjorde veldig mye av jobben for meg.

(Kristus) – Erik Rosenius:

Librettot är verkligen välskrivet, takk för det stora jobb du har gjort. Jag ser fram emot at urframföra detta stora verk om några veckor. Ska gjöra mitt bästa för att gestalta Löven!»

13.august – 2023

Fra Sr. dr. Anne Elizabeth på Tautra. Hun har dr.grad i bibelkunnskap fra Notre Dame-universitetet i Illinois.

Kjære Dordi,

 Jeg hørte på oratoriet på onsdag. Så vakkert, Dordi. Jeg elsket måten du flettet sammen fortid og nåtid på, så vel som den gregorianske sangen.  Takk for at du brukte din poetiske gave til å dele evangeliet på en så vakker måte. Og takk for kopiene du har gitt oss. Jeg vil anbefale den i butikken!

s..Anne Elizabeth

23.august – 2023

Fra Kardinal, biskop av Stockholm,

Anders Arborelius

Kära Dordi!

Tusen tack för Din stora vänlighet att sända mig denna fantastiska musik.

Hoppas att den kan få spelas i våra olika nordiska länder.

Jag ber om all välsignelse och frid i Herren.

 +Anders Arborelius ocd

29.september – Mikkelsmess2023

Fra Erkebiskop emeritus Jean-Charles Descubes

Rouen

Chère amie.

Merci infiniment de votre oratorio. Je l’ai écouté avec un grand intérêt et beaucoup d’émotion. Mes souvenirs de la langue anglaise sont un peu lointains mais cependant assez présents pour suivre la progression de votre œuvre et même me repérer dans le norvégien ! L’une de mes amies qui est professeur d’anglais m’a promis de me traduire votre texte afin d’en apprécier toute la beauté et la poésie.

La musique est à la fois sobre et belle. La réminiscence des thèmes grégoriens est très réussie. J’ai beaucoup aimé l’orchestre, le chœur et les solistes mais je retiens particulièrement la voix sonore et pure d’Øystein Skre, l’interprète de saint Jean.

Bien fidèlement. Toute mon amitié.

Jean-Charles Descubes.

Oversettelse:

Kjære venninne,

Uendelig takk for Deres oratorium. Jeg har lyttet med stor interesse, og meget beveget. Mine minner om det engelske språk er noe fjerne, men likevel tilstrekkelig tilstede for å kunne følge progresjonen i Deres verk og til og med begi meg ut i norsken! En av mine venninner som er engelsklærer, har lovet meg å oversette Deres tekst så hele skjønnheten og poesien kan verdsettes.

Musikken er på samme tid sober og vakker. Anvendelsen av de gregorianske temaene er meget vellykket. Jeg likte veldig godt orkesteret, koret og solistene, men det som vil stå igjen hos meg, er den sonore og klare røsten til Øystein Skre, som tolker Sankt Johannes.

I trofasthet. Hele mitt vennskap.

Jean-Charles Descubes

Fra Biskop Erik Vardens blogg: Coram Fratribus Intellexi

www.coramfratribus.com

ORATORIUM

17 oktober 2023

Kristen forkynnelse har alltid funnet mange former. Det guddommelige Ords mysterium overgår hva ord alene kan gi uttrykk for; så kommer kunsten til hjelp – maleri, musikk, skulptur og, jo, arkitektur. Et norsk oratorium bygget på apostelen Johannes’ liv ble uroppført i Grue Kirke i mai i år. Musikken, stort anlagt, er skrevet av Ole Karsten Sundlisæter til vakre tekster av Dordi Glærum Skuggevik. De sterkeste partiene musikalsk sett er etter min mening de mest lyriske, som Marias beretning om oppstandelsen (‘31.10) og dialogen mellom Jesus og Johannes etter apostelens spørsmål, ‘Er du løve, er du lam?’ (‘52.58). Sverdet som gjennomboret Marias hjerte, kommer sterkt, moderlig til uttrykk: ‘Eg forstår så lite! Dine vegar svinn bort i daude og natt, i mørke og kratt. Eg gav deg mitt ja, men ikkje til dette!’ Det er i mørket at Lyset skinner, for å forvandle det. Budskapet fra Johannes’ evangelium finner her et samtidig, talende uttrykk.

Biskop dr.Erik Varden

ORATORIO

17th of October 2023

Christian proclamation has always been pluriform. The mystery of the Divine Word exceeds what words alone can express; so art comes to the rescue – painting, music, sculpture, and architecture. A Norwegian oratorio based on the life of the apostle John was premiered in May this year. The music, ambitiously conceived, was written by Ole Karsten Sundlisæter to beautiful texts by Dordi Glærum Skuggevik. Musically speaking, I’d say the strongest parts are the most lyrical, like Mary’s account of the resurrection (‘31.10) or the dialogue between Jesus and John that follows John’s question, ‘Are you Lion or Lamb?’ (‘52.58). The sword that pierced Mary’s heart is powerfully, maternally evoked: ‘I understand so little! Your paths recede into death and the night, into darkness and the thicket. I gave you my ‘Yes’, but not to this!’ The Light shines in the darkness, to transform it. The message from John’s Gospel here finds an articulate, contemporary voice.

Bishop dr. Erik Varden

27.oktober – 2023

Fr. Juan Ramon Uribe Lopez fra Columbia –

johanittermunk i Johanitterklosteret i Paris,

som oversetter librettoen til spansk, men som enda ikke har hørt konsertopptaket, sier oppildnet på Messenger:

«Denne teksten er virkelig johanittisk.»

2.november – 2023:

Le texte: C’est d’une très grande intensité mystique… !!!

Oversettelse:

Teksten: Den har en stor mystisistisk intensitet.

23.oktober – 2023

Prof. dr. Roman Hankeln – NTNU

SMS-samtale:

Hei Dordi, nå har jeg endelig hatt anledning til å lese/høre oratoriet.

Teksten minner meg stilistisk og innholdsmessig på middelalderske liturgiske spill i allerbeste forstand. Den har den samme monumentale enkelheten som iblant sier alt i ett ord. Det finnes sublime øyeblikk.

Jeg liker at Maria får et bredt rom.

Sterkt er: «Eg gav deg mitt ja/Men ikkje til dette.» (Ikke minst på grunn av den frie teologiske tolkningen du gir her.)

Nynorsk er fullt istand til å bære de monumentale betydninger, like som latinen som skinner opp som en annen dimensjon i oratoriet. Her forbinder du nåtid og fortid og det er bra gjort med sitater, blant annet fra Victimae, som jo også siteres musikalsk.

Om musikken kunne jeg si en del (jeg hører Orff, Debussy og Wagner) men ønsker ikke å krysse min begrensede horisont med å avgi en endelig mening. Alt i alt vil jeg gjerne gratulere med et uttryksfylt og vellykket stykke. Håper det får mange fremføringer.

Takk så mye for cden.

Beste hilsen Roman

Dordi:

Det var en overraskelse at flere av sangerne. en og en, kom bort til meg på prøvene og sa det samme: Jeg klarer nesten ikke synge jeg, for jeg vil bare gråte. En sa at hun hadde grått helt ukontrollert før hun gikk på andre dags prøver. – Jeg sa til sangerne på middagen etter konserten, at denne reaksjonen kom nok av at mennesket idag ikke har noe sted å gå med sine eksistensielle problemer. Der er jo vi katolikker heldigere da.

RH:

Det har du nok rett i.

Men du glemmer litt din egen prestasjon. Teksten er så gripende, fordi den holder deg strikt tilbake i artikulasjonen av emosjon. Hva som skildres er imidlertid grensesituasjoner. Avstanden mellom de monumental-lapidare ord og innholdet, skaper en enorm spenning som fører til reaksjonene blant publikum og sangere.

(Verbet lapidare betyr – å stene – eller: å hogge i stein)

24.oktober – 2023

Fra Mgr. Patrick Descourtieux – Vatikanet

Organist ved Pavens morgenmesser i kapellet i Domus Sanctae Martae.

Prest, og en av grunnleggerne av Chœur Grégorien de Paris

Merci, chère Dordi,

pour ce texte magnifique qui fait penser aux mystères du Moyen Age,

aussi bien qu’aux passions de Bach.

Quant à la traduction franҫaise, elle est sublime !

Je t’embrasse,

Patrick

Oversettelse:

Takk, kjære Dordi,

for denne magnifike teksten som får en til å tenke på Middelalderens mysteriespill, likeså mye som på Bachs pasjoner.

Når det gjelder den franske oversettelsen, så er den sublim!

Jeg omfavner deg,

Patrick

24. oktober – 2023

Jean Pascal Ollivry, også en av grunnleggerne av Paris-koret og fast førstesanger i mange år, og som har oversatt librettoen til fransk, skriver:

Il y a des moments très fort en emotion,

c’est très beau !

Oversettelse:

Det er øyeblikk som emosjonelt er svært sterke,

det er meget vakkert!

24. oktober – 2023

Gabriel Marghieri:

C’est très beau,

en effet, dans une grande unité,

Oversettelse:

Det er meget vakkert, virkelig, svært enhetlig.

18. desember – 2023

Giedrius Gapšys – Litauen/Paris.

Leder for den gregorianske sangskolen i Paris.

Tidligere gjesteforsker ved NTNU – Trondheim, der han gikk gjennom de gregorianske Trondheim-manuskriptene. Konklusjon: Manuskriptene som befinner seg i Trondheim er kommet dit langs svært mange og forskjellige reiseruter.

Om JOHANNES:

Je trouve l’oeuvre magnifique. Ole Karsten a composé une belle musique et votre texte, chère Dordi, est très émouvent. Bravo.

Vous avez raison de la diffuser plus largement sur Youtube avec les traductions des textes.

Amitiés

Giedrius

Oversettelse:

Jeg finnerverket storartet. Ole Karsten har komponert en vakker musikk og Deres tekst, kjære Dordi, er meget bevegende. Bravo!

Dere gjør rett i å gi ut dette videre på Youtube sammen med oversettelse av tekstene.

Vennlig hilsen

Giedrius

Jean-Manuel Paoli

Leder for Choeur Grégorien de Paris

Bravo pour ce beau projet.

J’ai hâte de l’entendre !

Oversettelse:

Bravo for dette vakre prosjektet.

Jeg iler for å høre det!

Udyret Putin må uskadeliggjøres!

Igår, torsdag 15.2. – meldte NRK nyheter på radio kl.6 at 50.000 sivile ukrainere er drept i Putins krig.

Ukrainerne mener de har drept 392.000 russiske soldater, og russerne mener de har drept 383.000 ukrainske soldater.

Putins erobringskrig har pågått i omtrent 2 år, og det nærmer seg altså millionen – av unge menn i disse gamle, kristne landene i Europa som den KGB-hjernevaskete Putin har ansvaret for ha drept + de 50.000 sivilistene i landet han har angrepet og overfalt.

Hvor lenge skal verden la dette utysket gå løs?

Putin dreper ikke bare alle disse menneskene, han dreper vår europeiske, kristne sivilisasjon.

Skal verden gjøre samme feil som ble gjort med Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot: La Putin holde på til han løper linen ut? Skal det ikke snart gjøres noe for å fange udyret og transportere ham til Haag? Der er han jo etterlyst for barnekidnappingene i Ukraina – men skadedyret har jo gjort så mye mer forferdelig – avlivet en generasjon unge menn både i eget land og landet han prøver å ødelegge.

Putin er en mann fra fortiden, som ikke hører hjemme i vår tid.

Bygg et mausoleum og bur ham inne – for tid og evighet, sammen med sine klakkører i Kreml!

Glærum, 16.februar – 2024

Dordi Skuggevik

Kyndelsmesse – Maria Lysestake:

Kyndelsmesse idag, 2.februar, Lysestakemessen, Kristi Fremstilling i tempelet, når julen formelt avsluttes.

La Candelaria, heter festen i Spania = Kandelaber-messen.Det er «Maria Lysestake» som feires = Maria var lysestaken som bar Verdens lys, Jesus, inn i Verden.

Dette er en stor kirkefest i Spania med store opptog. Kan oppleves idag i Ingenio en av de to byene som ligger der Guayadekedalen begynner, sør på Gran Canaria. Kirken her er viet til «Maria lysestake».

Denne kirkefestens pedagogiske innhold er: – Vil du være en lysestake som bærer Verdens lys, Kristus, inn i Verden?

(Denne «Maria Lysestake» fikk jeg av Karmelittersøstrene i Torino, da jeg var der i 1998 for å se Kristi likklede i katedralen.)

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Fra Kristenretten til Magnus Lagabøte:

Professor i rettshistorie, Jørn Øyrehagen Sunde, fra UiO, snakket begeistret på Dagsrevyen ikveld 31.1. om Magnus Lagabøtes landslov, som feirer 750 år i år, og bibliotekaren for Nasjonalbiblioteket viste fram et prakteksemplar av loven. Kronprinsen var tilstede og fikk en kopi.

Men professoren visste ikke hva Magnus bøtte, nemlig vår første grunnlov, Kristenretten, som feirer 1000 år i år.

I prosessen ble landsdelslovene koordinert for hele landet.

Olav Haraldson oppholdt seg halvannet år i 1013/14 i den delen av Europa som var kjent for ha den beste administrasjonen og den beste lovgivningen i Europa, nemlig: Normandie. På denne tiden foregikk det også en fornyelse av kirken i dette området, ved klosteret i Cluny. Det var på kunnskapsgrunnlaget herfra at Olav kunne skrive Kristenretten. Det var denne loven som gav like rettigheter til alle i samfunnet, ikke Magnus Lagabøte, som professoren sa. Det var Kristendommen, som Olav vevde inn i vår første grunnlov som gav oss disse menneskerettighetene, men professoren gav altså æren for dette til Magnus Lagabøte.

Enten har professoren et hull i kunnskapen, eller så er det enda et bevisst og kalkulert opplegg for å gjøre Kristendommen usynlig og irrelevant i vår historie.

Hvorfor blir ikke 1000-årsjubileet for vår første grunnlov, Kristenretten, og 750-årsjubileet for Landsloven som var en videreutvikling, gjort av Magnus Lagabøte, feiret sammen i et felles jubileum som ville vist linjen i lovutviklingen?

HVORFOR?!

Svaret er enten:

1) Professoren har et hull i kunnskapen.

eller:

2) Dette er et kalkulert og villet opplegg for å gjøre Kristendommen usynlig og irrelevant i vår historie og i vår samfunnsutvikling.

Glærum 1.febr. 2024

Dordi Skuggevik

Vold i skolen:

Barna idag er utsatt for menneskehetens største eksperiment:

Barna blir tatt fra mor når de er ett år. De blir røska ut av senga før dagslyset kommer og transportert til en offentlig institusjon, mens mor må gå et annet sted for å være med på å øke nasjonalproduktet, hvis barna har fått lov til å bli født da.

I 1970-årene, da denne revolusjonen fant sted, aborterte mor 4. barnet, for å føye seg etter de nye nasjonale krav til henne. Flere, bare i min grend gjorde det.

Så forstummet klassesangen, Gud og Jesus ble avlivet, jultrefestene tok slutt. De voksne danset ikke sammen mer. Alle rom på skolen for kunst og håndverk ble lukket, og barnet ble lukket inne i et lite rom bak skjermen på «digitale verktøy»

Nå slår barna tilbake. Jeg er ikke overrasket.

Glærum 1.febr. 2024

Dordi Skuggevik

Konge på sosialdemokratenes nåde:

Da har Frederik X gjort ende på det kristne kongedømme i Danmark, grunnlagt av Karl den Store på 800-tallet, som det opprinnelige kulturgrunnlag for alle land i Europa.

Med sosialdemokratene i regjering, og i redsel for Islam som etablerer seg, gjorde han idag Kristendommen til en privatsak i Danmark.

Stakkars mann, som gjorde knefall for Islam som invaderer Europa.

Kongen snakket om «noe som er større enn oss», men han turte ikke bruke vårt navn på det som er større enn oss, nemlig Gud.

Folkene fra NRK var veldig opphisset og spente på om Kong Frederik turde si G-navnet, og da han ikke turde det, selv med korset i Dannebrog som ifølge legenden falt ned fra Himmelen da danskene kristnet Tallinn, ble NRK-folkene så glade for gudsfornektelsen at de nesten pisset på seg.

Kunnskapsløst.

Lite klokt.

Stakkarslig.

Usedvanlig lite festlig av danskene at ikke kongeinnsettelsen ble ledsaget av festmesse i København domkirke med signing av det nye kongepar.

Ja, usedvanlig lite festlig.

Men, så har de vel heller ikke noen Nidarosdom.

Frederik X ble altså da idag ikke Konge av Guds nåde, men en konge på sosialdemokratenes nåde.

Der var et stort feilgrep.

Dronning Margrethe II av Danmark feller nok en tåre i sitt lønnkammer mens hun taler med Gud, for hvem andre skal hun tale med om dette historiske feilgrep?

Glærum, søndag 14.januar 2024

Dordi Skuggevik

Helligetrekongershelg:

Fredag 5.1.: Helligetrekongersaften, eller: 13.dagskvelden, eller: 12th Night i England, og hos Shakespeare. Lørdag 6.1.: Helligetrekongersdag. Søndag 7.1.: Festen for Jesu dåp.

Gammel-julkvel’n, sa vi i gamle dager = i min barndom/ungdom.

Tante Laura kom med sin familie og vi gikk rundt juletreet og sang julesanger til pianospill og spiste opp julekakene!

Ved kalenderskiftene, som skjedde litt til forskjellig tid i de forskjellige land, kom jula på nye datoer.

Lucia, som skulle feires «natta ei og daggainn tvo te jul», havnet på 13.desember, juledagen på 6.Januar havnet på 25.desember.

Den ortodokse kirke fortsatte på gammelkalenderen, men flyttes nå i Ukraina til den nye kalenderen, mens de trassige ortodokse har julekveld ikveld og juledag imorgen.

I andre kirker, som den katolske kirke, har man lagt plaster på såret med å feire Epiphanium, Herrens åpenbaring – Herren åpenbarer seg for alle verdens folkeslag, representert av de tre vise menn/de hellige tre konger som kommer fra hvert sitt kontinent.

Kristi åpenbaring viser at Gud er Gud for alle folkeslag, ikke bare for jødene, der han har vært og er en stamme-gud som ikke angikk andre. De står fast i gammeltestamentet og fornekter Jesus Kristus. De nekter å ta inn over seg at Gud åpenbarer seg som menneske i Ham.

Søndag 7. Januar, feires Jesu dåp.

Så lar vi Herren åpenbare seg for oss! Ha en flott åpenbaringsfest sammen med de hellige tre konger!

Alleluia!

PS: Den franske forfatteren Michel Tournier, som døde for noen år siden, har skrevet om igjen flere av vår kulturs mytiske fortellinger, også fortellingen om de hellige tre konger. Den finnes på norsk, så du kan prøve biblioteket. Der finnes det også en 4.konge, som ikke nådde frem før Jesus og disiplene hadde forlatt salen der de hadde holdt sitt siste måltid sammen, men han spiste smulene av Herrens legeme og drakk de siste dråpene av Jesu blod.

Jeg holdt min franske hovedfagsforelesning om denne boken på NTNU Dragvoll, som student hos den eminente prof. Svein-Eirik Fauskevåg.

Glærum, Gammeljulkvelden 2024.

Dordi Skuggevik

Kan være et bilde av lysestake

Bokomtale:

Ivar Årnes:

Bare en jævla selger. Næringslivets krigere.

Kolofon forlag – 2023.

På forhånd, før jeg åpner denne boken, vet jeg at den handler om selgere i næringslivet, om en spesiell selger, en fra nærmiljøet mitt her i Surnadal som jeg ikke har visst for mye om siden han forlot heimbygda her.

Jeg kjøper og leser boka, og gir eksemplarer av den i julegave til flere i familien – primært fordi det er en sambygding som skriver, og fordi jeg kjenner livshistorien hans sånn som man kjenner folk i grenda og i naboskapet.

Han skriver her sin første bok, i moden alder. Jeg vet han skrev den som en slags terapi og oppsummering av livet etter «å ha møtt veggen» i form av et hjerteinfarkt, slik som så mange gjør når de setter alle snøre i sjøen og alle ploger i jorda fremover mot 40-årsalderen, og enda ikke har oppdaget at livet er kort, livet går fort – og best som det er – så er det gjort!

Jeg vet at det blir en ferd i fremmed terreng og fremmed miljø, når jeg åpner boken. Men, boken skal komme til å angå meg mer enn forventet, for dette er en bok med stor overføringsverdi til oss alle, både profesjonelt og personlig.

Forfatteren startet livet som maskiningeniør, utdannet seg – ikke på den letteste måten, men ender opp som det jeg vil kalle – en «næringslivspsykolog»  – der han forteller i forordet at han har trent over 5000 selgere, ledere, konsulenter og fagmedarbeidere i 150 små, mellomstore og store virksomheter.  I tillegg, forteller han – har han deltatt som gründer, medeier og arbeidende styreleder i en rekke oppstartsbedrifter.

Boken er oppdelt i korte kapitler med informative overskrifter – der det går fort fremover fra det ene til det neste – i full fart, noe som skaper et lesesug som drar leseren raskt videre hele tiden. Av og til setter han foten kort innom privatlivet, som en slags peiling av landskapet som omgir hans profesjonelle liv. Leseren vil oppleve at boken angår seg i veldig grad, i uventet grad. Det blir rett og slett veldig spennende – fordi opplevelsen går parallelt i dobbelt plan: forfatterens erfaringer og slutninger, og leserens egne opplevelser når fortellingen stadig også berører leserens livserfaringer og livssituasjon.

Jeg vil absolutt anbefale alle å lese denne boken, fordi den angår oss alle på en eller flere måter. Ingen av oss som ikke deltar i oppfinnelse av et produkt og utarbeidelsen av et produkt, har vel tenkt på at produktet også skal selges, og at det er her krigen foregår, om du er ingeniør, oppfinner – eller om du skal selge deg selv i forskjellige sammenhenger. Boken går slik langt ut over det man på forhånd tror at den skal handle om.

For meg personlig var det uventet å treffe min egen storebror på side 12 under overskriften: Kraften i noen ord. Forfatteren kommer tre ganger til tilbake til Sivert, som viser seg å være forfatterens første og viktigste mentor – i Skytterlaget. Slik er denne boken også en lærebok for alle oppdragere – foreldre som lærere.

Jeg har møtt forfatteren én gang siden han ble voksen, i fjor sommer, tror jeg det var, utenfor hans barndomshjem 3 km herfra. Han stod bare og så på meg mens hans eldre bror snakket og han selv ikke sa noe, etter å ha sagt – God dag. Nå når jeg har lest boken hans, forstår jeg hvorfor jeg ikke har glemt dette møtet.

Jeg kjøpte de siste eksemplarene av boken på bokhandelen i heimbygda vår her. Bokhandelen hadde nok ikke hatt de største forventninger til salget, men nå har de bestilt flere bøker fra forlaget. Løp og kjøp! Du får opplevelse og lærdom gjennom spennende lesning!

God tur i både ukjent og kjent terreng!

Glærum, 2.januar – 2024.

Dordi Skuggevik

«Den russiske ånd»

«Den russiske ånd» var tittelen på konserten med Gran Canaria filharmoniske orkester i Auditorio Alfredo Kraus i Las Palmas nå ikveld:

Rachmaninovs 2. Pianokonsert fortonet seg vel mer som en aperitiff til Tsjaikovskis store Symfoni Patetique (nr.6)

Konserten var dessverre utsolgt da jeg skulle skaffe meg billett, og det var kanskje bra, for tannlegen i Trondheim sin antibiotikakur hadde lagt meg flat i sengen med en rasende tjukktarn.

Men mobilen kunne oppvarte med flere innspillinger, og Tsjaikovski ble spilt av Singaporeorkesteret (2020). Jeg lå i sengen med mørklagt rom og innbilte meg at jeg var i Kraus-auditoriet.

Jeg har ikke hørt denne symfonien før, og det ble en svært sterk opplevelse, især siste sats – der jeg regner med at flere i salen gråt, med det som nå har foregått en tid mellom Russland og Ukraina som bakteppe.

Musikken her er meget elegisk. Det tok lang tid før det kom noen applaus der borte i Singapore. Slik var det nok også i Kraus ikveld.

Imorgen danses Tsjaikovskis «Svanesjøen» i Kraus. Den har jeg opplevd der flere ganger med Moskvabaletten. Jeg regner med at det er samme ensemble, men at de nå gjemmer seg bak et ikke-russisk navn: Internasjonalt balettensemble.

Så hvorfor settes i disse dager disse russiske store verkene opp her under tittelen «Russisk ånd»?

Det er vel ganske opplagt:

Her er det ønske om å vise Russlands store kunstneriske åndsarv, i et land der Bolsjevismen frakjente mennesket enhver sjel og ånd, og reduserte mennesket til et stykke kjøtt, og der umennesket Putin og hans menn alle ble hjernevasket av KGB, og nå på det mest fryktelige vis ødelegger sitt land.

Gjennom 20 år har jeg sett hvor åndelig og eterisk spansk kunst og kultur er. Og her viser de altså disse to kveldene hva det er Stalin-kloningen Putin holder på å destruere. Bedre kan det ikke sies.

Las Palmas, 17.november – 2023

Dordi Skuggevik

Aktiv