Asylrett gir ikke bosettingsrett.

Fagmannen har endelig talt: dr. juris. Hanne Sophie Greve skriver i Aftenposten 28. januar en faglig orientering om at nødretten asyl gir ingen gjenbosettingsrett i landet som gir asyl. H.S.Greve er i dag lagmann i Gulating lagmannsrett. Hun var tidligere 2 år ved FN’s høykommisær for flyktninger, og i 6 år var hun dommer ved menneskerettsdomstolen i Strasbourg, så dr.juris. Greve må derfor være den tyngste fagpersonen vi har i Norge på asylrett. Hvorfor er hun ikke blitt brukt av politikerne til å opplyse dem selv og oss i situasjonen der flyktninger toger oppover Europa til fots i lange kolonner, mens våre politikere synser og kvakker og bedriver partipolitikk i en situasjon som er altfor alvorlig til det – og folk springer hit og dit og finner opp sin egen asylpolitikk, aksjonerer og står i?

Hanne Sophie Greves artikkel bør konsentreres i resymé-form, trykkes opp som plakater og henges opp på alle politikeres kontor og på offentlige plasser i landet, slik at folk vet hvilke regler som gjelder! Slik som det nå er, får ikke regjeringen arbeidsro i en krevende og vanskelig situasjon.

For å stoppe mer drukning i Middelhavet, og forhindre at mafiaen lyver for flykningene om en ikke-eksisterende gjenbosettingsrett for å tappe dem for penger til transporten mot Lykkeland, bør det nå opprettes stasjoner på kysten av Tyrkia og Nord-Afrika, hvor flyktningene får riktig informasjon. Der må de så siles på stedet, slik at ikke flere mister pengene og livet i en flukt som ofte viser seg å være uten hensikt, ifølge det Greve skriver.

Greve sammenligner asylordningen med det å komme på sykehus i en nødsituasjon, men slik som man utskrives fra et sykehus når krisen er over, slik skal repatriering – retur til eget land, være hovedløsningen. Ingen kan kreve gjenbosetting, skriver hun. Gjenbosetting er økonomisk krevende, og vil gå ut over de midlene som kreves til traktatfestet midlertidig asyl i nødsituasjoner, presiserer hun. Asylretten er knyttet til traktater Norge er forpliktet på, men gjenbosetting er ingen rett, ifølge dr.juris. Greve. Alt snakket om bosetting og integrering er derfor i høyeste grad prematurt i dagens situasjon.

Regjeringen har forsømt å opplyse oss om hva det hele dreier seg om – hvis de selv vet det. Greve bør i en periode bli ansatt som informasjonsleverandør, rådgiver og public relation-person i det som er en stor krisesituasjon for alle parter. Kunnskap om Norges forpliktelser/ikke forpliktelser ser ut til å mangle både hos politikerne og oss andre. Det er meget alvorlig.

I dag, 4.februar, hører en Greve i intervju på P2. Det er lett å høre at hun har fått pepper for å orientere om realitetene, for folk vil ikke forholde seg til realiteter, så i intervjuet pakker hun inn i masse utenomsnakk – det at asylsøkere ikke har gjenbosettingsrett, at asyl er midlertidig, og at løsningen er repatriering. Jeg ville ikke ha oppfattet det fra radiointervjuet, hvis jeg ikke hadde lest fagartikkelen hennes i Aftenposten 28.januar.

Vi er i Norge, ikke sant? For i Norge vil vi ikke forholde oss til verden slik den er, men slik vi ønsker den skal være…..

 

Glærum, 4.februar 2016

Dordi Skuggevik

 

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *