Manipulerende stemmeseddel i Surnadal

Etter 5 uker i utlandet, hvor massekorsbånd og reklame ikke ble ettersendt av posten, fikk jeg i drosjen Skei-Glærum høre om folkeavstemning 25.april. På valgdagen gikk jeg til Kulturhuset for å skaffe meg valgmateriale, men der var det ikke noe å få, for valglokalene var enda ikke åpnet. Jeg gikk deretter til Kommunehuset, og etter en anmerkning om at jeg kunne ha funnet alt på kommunens internetside, romsterte resepsjonisten en stund på et siderom, og jeg fikk både stemmeseddel og et hefte med underlagsmateriale.

Jeg har hovedfag i tekstanalyse fra NTNU, og så straks at stemmeseddelen var meget manipulativ. Jeg ville ikke ha oppdaget hvor manipulativt punkt 1 for avkryssing var, hvis jeg ikke hadde lest underlagsheftet. På 3. side i underlagsheftet var det bilde av både for- og bakside av stemmeseddelen, og nedenfor hadde punkt 1 – sammenslåing, fått en presisering: – Den som stemmer for sammenslåing, stemmer samtidig for overgang til «(Sør-) Trøndelag fylke eller en region i Midt-Norge. Henvisning til intensjonsavtalen.

 På stemmeseddelen stod det 2 punkt for avkryssing:

 1. Surnadal, Rindal og Halsa etablerer ein ny kommune.
 2. Surnadal fortsett som eigen kommune med dagens grenser.

 

På venstre side av stemmeseddelen stod det i den småstilte skriften – til slutt:

«Alternativ 1 legg føresetnadane i intensjonsavtalen til grunn.»

I intensjonsavtalen står det mange saker og ting. Men som pedagog og tekstanalytiker visste jeg at folk flest ikke ville være klar over – at når de stemte for sammenslåing av de tre kommunene, så ville de samtidig stemme for overgang til Trøndelag.

Jeg fikk fart på meg, kjøpte en papplate og en tusj på bokhandelen og satte meg ute i kaféområdet i Hotellresepsjonen/Kulturhuset og spurte dem som kom inn den veien om de var klar over at kryss på punkt 1 også inneholdt overgang til Trøndelag. I løpet av den timen jeg satt der, var ingen av dem jeg spurte klar over det. Nei, sa jeg – det står en usynlig tilleggssetning på punkt 1: Krysser du av punkt 1, så stemmer du ikke bare for kommunesammenslutning, men også for overgang til Trøndelag. Mange ble ganske forferdet, og sa at for sikkerhets skyld, ville de krysse av punkt 2 – der Surnadal blir alene.

Mens jeg var i utlandet, slo jeg av og til opp på Trollheimsporten, og så at ordføreren i Rindal, Ola Heggem, uten å ha hatt rådgivende folkeavstemning, hadde skrevet til Dep. For å få Rindal over til Trøndelag. Dep. gav Rindals ordfører et skikkelig rapp over fingrene og sa at fylkesgrensene var ikke oppe til debatt og vurdering enda. Spørsmålet var prematurt. Likevel ligger dette spørsmålet – USYNLIG  – implisitt i punkt 1 på stemmeseddelen i Surnadal og lurer folk til å stemme for overgang til Trøndelag, når folk tror at de bare stemmer på sammenslåing av 3 kommuner. Så: Er denne stemmeseddelen skrevet av en inkompetent person? Eller er stemmeseddelen satt opp for å manipulere velgerne?

Man trenger ikke svar på noen av disse spørsmålene for å se at stemmeseddelen må vrakes og denne folkeavstemningen må kjennes ugyldig.

Jeg tror at stemmeseddelen er satt opp manipulativt –for å lure velgerne. Ellers ville jeg ikke ha opplevd følgende utrolige scene: Etter en stor times samtale med velgerne om punkt 1, ankom Surnadal kommunes varaordfører Helge Røv, sammen med kommunens assisterende rådmann, Gunnhild Eidsli. – Bare vent, sa Røv, ordføreren kommer også. Og det gjorde hun, Lilly Gunn Nyheim. Disse personasjer bad meg om å fjerne meg. Helge Røv leste opp reglementet om at det ikke er lov å drive valgkampanje ved inngangen til et valglokale. – Det vet jeg meget godt, sa jeg, men jeg satt ikke ved inngangen til noe valglokale. Jeg satt i kaféarealet til kombinert resepsjon/foyer i Hotellet/Kulturhuset – og bedrev en semantisk samtale om delen av teksten i punkt 1 som er usynlig på stemmeseddelen. Røv spurte truende om jeg ville fjerne meg frivillig. Jeg oppfattet ham som umiddelbart fysisk truende og sa at hvis han ikke tok det med ro, så ville jeg anmelde ham for trakassering på offentlig sted. Ordføreren tok plakaten og la den opp ned på bordet og foreslo kaffe – et par ganger. Jeg tok heisen opp i biblioteket, der jeg hadde et ærend.

Jeg kommer nå til å klage inn folkeavstemningen i Surnadal for Fylkesmannen, og begjære folkeavstemningen kjent ugyldig p.g.a. villedende tekst på stemmeseddelen: Surnadal kommune har blandet sak om flytting av fylkesgrenser med saken om flytting av  kommunegrenser, med implistitt dobbelkjøring av sakene i punkt 1 på stemmeseddelen, uten at fylkesgrensesaken vises i teksten. Større manipulering av velgerne er det vanskelig å få til. Folkeavstemningen i Surnadal må derfor kjennes ugyldig.

 Glærum, 26.april 2016

Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Én kommentar til «Manipulerende stemmeseddel i Surnadal»

 1. Kopi av en kommentar jeg skrev på Facebook til noen som mener stemmesedler ikke er så viktig.
  ************ *********** ************
  http://www.trollheimsporten.no/-vi-maa-vaere-tydelige-paa

  Her er årsaken til at Dordi ikke farer med noe stønt. Valgloven er tydelig om riktig info på stemmesedler. Her har politikerne i Surnadal med vitende vilje tonet ned hva det innebar å stemme for sammenslåing, noe Ola Heggem tydeligvis ikke likte. Og med rette..

  I Lov om utforming av valgseddel punkt § 19, punkt 3, bokstav a) kan man lese, sitat:

  «Stemmeseddelen skal inneholde: a) opplysning om hvilket valg stemmeseddelen gjelder for.»

  Stemmeseddelen i Surnadal inneholdt ikke slike opplysninger. Derfor vil valget bli underkjent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *