Til Olav Jørgenvåg

Det er flott å høre at dagbøkene til din bestefar, Paul Jørgenvåg, er blitt trykket i boka di, slik som han skrev dem. Det er svært viktig for historien i ettertid. Jeg håper disse tekstene er autentiske og komplette, og jeg ser frem til å lese dem.

I siste linje i ditt tilsvar til meg, kritiserer du igjen din bestefars valg med å melde seg frivillig på Østfronten. Det er fort gjort, når en ser det hele i etterpåklokskapens kranke lys. Men, alle har rett til å bli dømt ut fra sin samtidige situasjon, ut fra det historiske presens de befant seg i, og ut fra sin overbevisning og sine motiver. Slik kjenner jeg ikke til en eneste frontkjemper uten hederlige motiver overfor Norge og Europa. Man skal derfor vokte seg, i ettertid, for å utstede subjektive moralske forargelser ut fra seg selv og sin egen plassering i historiens gang.

Det er viktig å ha klart for seg at det i Norge var en tilstand av okkupasjon, ikke krig. Reglene under en okkupasjon gjorde det lovlig å melde seg på Østfronten. Det var ikke straffbart. Hadde Norge vært i krig, ville det vært straffbart. Likevel ble frontkjemperne fra Østfronten hardt straffet av den norske regjering etter krigen. Det ble ikke norske arbeidere som bygget flyplasser for tyskerne, slik at tyske bombefly kunne bombe norske soldater som forsøkte å yte motstand mot okkupasjonen. Men både regjeringen Nygaardsvold og regjeringen Gerhardsen brøt Grunnloven mange ganger, også her – da de dømte folk etter lover som ble vedtatt med tilbakevirkende kraft. Lovparagrafen i Grunnloven som forbyr dette, er kort og konsis og kan ikke misforstås: «Lover skal ikke gis tilbakevirkende kraft.» Punktum! Hele «rettsoppgjøret» etter krigen hviler derfor på et ugyldig lovgrunnlag i forhold til Grunnloven, og hele «rettsoppgjøret» er derfor ugyldig. Dette er en kjensgjerning, og må en dag bringe en erkjennelse av dette faktum.

Under en doktordisputas i Bergen for et par år siden, hadde jeg tegnet meg for «opposisjon ex auditorio», men prof. Bernt Hagtvedt kom meg i forkjøpet: «Hvor var fagjuristene?! ropte han retorisk ut i auditoriet. Jeg gikk likevel opp og sa at Hagtvedt hadde sagt det jeg hadde tenkt å si, men at jeg hadde også noe mer jeg ville si – nemlig at denne saken skal bringes opp for domstolen i Strasbourg for at domstolen skal stadfeste at lovgrunnlaget for «rettsoppgjøret» var ugyldig i forhold til Grunnloven, og at «rettsoppgjøret» dermed er ugyldig. Neste gang jeg kom til en doktordisputas i Bergen, hang det en svært transparent på størrelse med to lakener på veggen ved inngangen – som omhandlet nettopp det grunnlovsstridige «tilbakevirkende kraft», så ting er veldig på gang når det gjelder det ugyldige lovgrunnlaget for «rettsoppgjøret». Det er også Bergen Universitet som har besørget at de jordiske levninger av norske frontkjempere på Karpolathøyden  i Karelen omsider kommer hjem etter å ha ligget ute for vær og vind fordi Stoltenberg-regjeringen ikke ville ha døde frontkjempere hjemsendt. Norge er det eneste landet i Europa som har nektet det.

De som tenkte at det dreide seg om å forsvare Norge mot Tyskland, de dro til England. De som tenkte at det dreide seg overordnet om å forsvare Europa, de dro til Østfronten.

Olav Jørgenvåg, du har all grunn til å være stolt av din bestefar!

Glærum, 30.april-2017

Dordi Skuggevik

 

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *