Hestehandel eller korrupsjon – hvor går grensen?

Surnadal fikk borgerlig flertall ved siste kommunevalg, men likevel fikk Arbeiderpartiet både ordføreren, varaordføreren og flertallet i «regjeringen» – formannskapet. Hvordan kunne dette gå for seg? Etterhvert har landskapet i det som foregikk kommet til syne.

Var ordføreren og varaordførerens motiver for å skaffe seg posisjonene bare politiske?

Var de det, når ordføreren kunne få doblet banklønna, hvis hun fikk ordførerlønn isteden?

Var de det, når varaordføreren kunne få anledning til å tjene 1G i tillegg til pensjonen hvis han ble varaordfører, og ikke bare ble menig medlem av formannskap/kommunestyre?

Var det det, når han som sørget for at disse to kom i disse posisjonene, og at Ap fikk flertall i formannskapet – fikk et lønnet styreverv i «Svorka» på 30.000 i stedet for å kreve plass i formannskapet – som det ikke er noen lønn for?

Var dette hestehandel, eller var det korrupsjon?

Jeg har ikke tenkt å stemme ved neste kommunevalg, når korrupsjonen er så åpenlys.

Det er usunt at politikere på lokalplanet skal ha lønn for politiske verv. Med lønnet stilling for ordfører og varaordfører – og lønnede styreverv som bekles av politikere, ligger veien åpen, ikke bare for hestehandel, men for grov korrupsjon. Lønn for politiske verv bør i alle fall ikke overstige lønna de ellers ville hatt, om de fortsatt var i sin egentlige stilling, og en pensjonist bør ikke få noe tillegg til pensjonen. I Surnadal gikk dette så galt ved siste valg at demokratiet ble satt ut av funksjon, hvilket er særdeles alvorlig.

En sak for Riksrevisjonen?

Glærum, 16. juni – 2017.

Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *