Heim kommune.

I TK leser jeg at de som var med på å vedta at kommunene Halsa, Hemne og delvis Snillfjord blir Heim kommune, de viser i sine begrunnelser at de ikke vet at Heim er et sted ved innløpet til Hemnfjorden – nesten helt ute ved Trondheimsleia.

Jeg visste det, fordi min gamle, hjertesyke Tante Magnhild fikk sin siste lærerstilling der ute – på Heim skole, langt fra hjemsted, slekt og venner. Det gikk heller ikke bra. Hun havnet på Orkdal sykehus om våren. Jeg var på sykehuset med kvitveis til henne, husker jeg. Dessuten har jeg feriert på en hytte i Hellandsjø, ikke langt derfra. Den tilhørte mors kusine Mali og mann Ola Hagen. Han var sorenskriver på Hitra.  Det finnes til og med en Heim kirke. Det er jo rystende at de som vedtar navnet Heim ikke vet at det er et gammelt stedsnavn i Hemne kommune, men baler rundt med alle slags sentimentale og fordummende begrunnelser for navnet. Skal man le eller gråte? Hvis folkene der ute ikke kan begrunne navnet på den nye kommunen med at den blir navngitt etter navnet til stedet hvor innseilingen fra Trondheimsleia er, så får de ikke dette navnet godkjent. Det er i alle fall sikkert.

Når det er sagt, så bør Møre og Romsdal Fylkeskommune, og alle kommuner på Nordmøre sende en invitasjon til alle tre kommuner som blir Heim kommune, og invitere dem til å slå seg sammen med Møre og Romsdal. I brevet bør de bli bedt om å spørre seg selv om hvor de ser en bedre framtid. Den ligger i alle fall ikke nord for Hemnkjølen! Framtiden for Heim kommune ligger vest for Hemnkjølen: Tjeldbergodden med sin innovative forskning og aktivitet, og i området på kysten her som vil bli et tungt område for havbruk de neste årene, hvor tunneller og veier vil føre produktene ut til Kristiansund flyplass og havn – og havn som bygges spesielt for utførselen av fisk. Det er vest for Hemnkjølen at Fremtiden befinner seg,  ikke i Orkdalen eller i det selvopptatte pengesluket Trondheim. De som ikke klarer å se noe så opplagt som at Heim kommune bør gå inn i Møre og Romsdal, de bør vaske brillene sine, gå til øyenlegen eller ta en IQ-test. Amen!

Glærum 26.okt. – 2017

Dordi Skuggevik

Nordmøring.

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *