Statsråd Giskes statssekretær bør intervjues.

Da Giske var statsråd, måtte hans statssekretær reise i forveien og varsle unge damer på steder Giske skulle besøke – om at de måtte passe på ikke å komme på tomannshånd med statsråden – i rom hvor ingen andre var tilstede. Dette ble sikkert gjort for å unngå ubehagelig etterspill etter statsrådens tafsing. Det er ikke bare i vår ambassade i India at dette skjedde, ser det ut til. Det ser ut til å ha vært fast prosedyre. Statssekretæren som tjente under Giske som statsråd, bør bli intervjuet om saken, f.eks. hos Torp på TV. Det er særdeles viktig at saken belyses nå som Giske driver med «samling i bånn» i lokallagene lengst borte fra Oslo.

Glærum 21.febr. – 2018

Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *