Partsamansettutvalet (KYAD) – var rett adressat:

Min kommentar til Fellesrådet i Surnadal om organistansettelsen i Stangvik ble sendt til feil adresse. Den skulle vært sendt til PARTSAMANSETTUTVALET  – også benevnt som KYAD!

Som gammel norsklærer visste jeg ikke om jeg skulle gå ut og vaske brillene, ta meg en dram eller ringe doktoren! Hva i huleste er et partsamansettutval – bortsett fra å være et språklig misfoster av slemmeste kategori!

Jeg skal ekspedere denne filologiske oppfinnelsen til presidenten i Norsk språkakademi, og ringe ham for å si at han må ta fram luktesaltet før han åpner brevet!

Jeg har en tid forstått at den tidligere statskirken, nå kommunekirken, har skaffet seg et oppsvulmet og dyrt byråkrati, som må koste et flesk som jeg ikke vet hvorfra de tar. Jeg forstod også at organiseringen av den nye kirkestrukturen i den tidligere statskirken har fått ganske fancy utslag – da jeg som kontaktperson i fjor høst hadde leiet Todalen kirke til vår lille katolske 1.communiantleir – og nabokona hjemme på Glærum var den som møtte opp for å tenne lysene og ringe med klokkene… 30 min. kjøretur hver vei inn til  nabodalen på en lørdag… Det var vel derfor regningen kom på 1200 kroner.

Det er altså dette Partsamansettutvalet som også nevnes med forkortelsen KYAD (hva de nå kan mene med KYAD?) – som har handsama saka om tilsetting av ny organist i Stangvik. De handfòr kanskje organisten?

Jeg rettet da min kommentar til helt feil styre, for det viste seg altså at det er et slags mellomstyre der det tydeligvis har foregått en slags administrativ tilsetting av den på forhånd øremerkede kandidat. Jeg trodde ikke folk kunne tilsettes i slike stillinger ved administrative vedtak. Jeg trodde ikke fagforeninger av noe slag ville godkjenne det. Ei heller lovverket.

Partsamansettutvalet består av lederne av fellesrådene for Surnadal og Rindal + et medlem av fellesrådet i Surnadal + 2 «tilsette» + «Kyrkjeverja» som sekretær. (Interessant at stillingsbenevnelsen her er hunkjønn!)

Det står videre å lese at KYAD har «handsama» tilsetting av sekretær og diakon, budsjett og planar, permisjonar og andre saker og personalsaker. De har også inngått ny avtale med IA og NAV (NAV vet jeg faktisk hva er.) Jeg må spørre meg selv: – Hva er det fellesrådet for prestegjeldene i Surnadal kommune har igjen å ha møter om?

Det står videre å lese at prostiet blir den nye AMU-eininga, Skulle vært interessant å vite hva det er! Kanskje det betyr: Amore Musica Unica – eller noe sånt?

Videre har Surnadal et «vertsfelleråd» med Halsa som angår felles kyrkjepedagog. Surnadal har videre også et «vertsfellesråd» med Rindal som angår kyrkjeverge, diakon og menighetspedagog.

Jeg lurer på hva prosten utpå Tingvoll – som skal dekke indre Nordmøre – egentlig har igjen som arbeidsoppgave. Jeg lurer også på hvordan det var i gamle dager, for bare noen år siden – da presten, klokkeren, organisten, kirketjeneren og graveren + vaskekona tok seg av alt dette, uten å ha noe kontor – bortsett fra presten da, som ikke hadde noen sekretær. Når en attåt ser på hvor sjelden det er gudstjeneste i kirkene, må en bli imponert over hvordan de har klart å skape et så stort byråkrati. Men som Parkinsons lov lyder: «Arbeidet oppfyller den tilgjengelige arbeidstid.» Og prosten på Tingvoll, han var før også sogneprest i Tingvoll, i tillegg til å være prost. Idag er kona til prosten sogneprest, og prosten bare prost. På tross av 2 lønninger, er det innsparinger på det, for de deler husvære og ekteseng – mens prestegården på Tingvoll fra 1700-tallet står tom. Men det er en annen historie. Hos oss katolikker har ikke presten noe sekretariat, og han vasker til og med dasset selv.

PS:

Halsa og Rindal har enda ikke oppdaget at når fylkesgrensen nå flyttes og de går fra Møre bispedømme tilbake til gamle Nidaros igjen, så må alt dette byråkratiet vikles av igjen (som de sier i NRK!). Denne avviklingen kan bli veldig ugrei og innviklet når den skal vikles ut på nytt igjen(sitat NRK). Lykke til!

Glærum, 6.juli – 2019

Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *