Å diskutere med Humanetisk forbunds folk.

På flyet ned til Las Palmas på tirsdag, dagen etter at innlegget mitt om Humanetisk forbunds «monopol» hadde stått i Adresseavisen, mandag 18.11. – sa en dame til meg på flyet: – Hvis du er den jeg tror du er, så får du tilsvar i Adresseavisen allerede idag. Hun hadde avisen med seg og lånte den velvilligst bort.

Formannen i Trøndelag Humanetisk forbund gikk tilverks i kjent stil: Han ignonerer en del, fremhever andre punkter – som han så vrir så det passer inn i  hans hensikt. Denne manipulative argumentasjonen finner vi igjen hos Jehovas vitner og hos kommunistene – helt tilbake til deres oppkomst i historien. Det er nesten merkelig at det ikke er blitt tatt både én og flere doktorgrader i retorikk på denne forførelsens og demagogiens verbale redskaper.

Folk går «fem på» – og oppdager ikke, i beste fall – før lenge etterpå, at de er blitt lurt inn i en situasjon de ikke så komme. Humanetisk forbund har spesialisert seg på å røske/lure konfirmantene ut av kristne familiers tradisjon, og Den norske kirke har ikke klart å dyktiggjøre sine medlemmer til å stå imot demagogien til humanetikerne.  Det er virkelig trist å være vitne til.

Jeg skal ta ett punkt i innlegget til Trøndelag-formannen i HEF: Han slår fast at jeg er for en sekulær stat – noe jeg IKKE er. Jeg konstaterer i mitt innlegg at Norge er blitt en sekulær stat, og bør derfor forholde seg til det. Jeg er tilhenger av den statsformen som Olav den Hellige konstituerte i Norge for 1000 år siden: Det kristne kongedømme, slik Karl den Store anla det i det tyskromerske keiserdømme på 800-tallet. Olav den Hellige la dette inn i Norges første grunnlov – Kristenretten av 1024, som i 1000 år har dannet blykjølen i Grunnloven i Norge, helt til Stortinget for noen år siden vedtok å avskaffe Det kristne kongedømme i Norge, og fjerne plikten for monarken til å bekjenne seg til den evangelisk lutherske kristne tro – noe Kong Harald la ned veto mot. «Ikke i min tid!» sa Kongen. (Norske media gjorde sitt beste for å gjemme bort dette vetoet for avisleserne.)

Kristendommen har vært og er – grunnlaget for vår sivilisasjon. Det er også  Kristendommen som har gitt oss menneskerettighetene som HEF hele veien viser til. Men så har også HEF en svært kort historie – den går bare tilbake til 1956. Der kutter de sine røtter.

Frankrike – som har vært arketypen på en sekulær stat, etter at de både på slutten av 1700-tallet og på slutten av 1800-tallet – gikk amok i en radikal raseribølge mot alt bestående i samfunnet, de er nå på vei til å endre sin hypersekulære stat. Han som var erkebiskop under Olavsjubileet i Rouen i 2014, som nå er pensjonert, melder at Frankrike har proklamert et «Johannisk år» 2019/2020 – et år med Jeanne d’Arc i sentrum, 100 år etter hennes kanonisasjon i 1920 – som skjedde 500 år etter at de brente henne på torget i Rouen.  Den franske stat har innført en «Jeanne d’Arc-dag» som blir en felles dag for stat og kirke. Vil man gå ned i krypten i Rouenkatedralen hvor dåpen av Olav og hans følge fant sted, må man gå gjennom Jeanne d’Arc-kapellet. Når Islams dragoner 26.juli 2016 skar strupen over på presten Jacques Hamel ved alteret under morgenmessen – i en kirke 9 km fra Rouenkatedralen, da våknet Frankrike med et brak.

Lørdag 9.november – når jeg kommer ut av Sund folkehøgskole etter en humanetisk ledet begravelse på en avdød, som vi ikke visste hvor var, men som i alle fall ikke lå i den tomme kisten, men som vi trodde stod fast i tollen på Gardermoen, da er det jeg har åndsnærværelse nok til å få fram mobilen og ta et foto av lysfenomenet hvor en gigantisk lyssøyle/kors står plantet ute i landskapet der Stiklestad ligger, og himmelen og fjorden svømmer i gull-lys fremover fra der huset til avdøde står – og inne i hodet mitt hører jeg følgende fra det gamle testamente – og Herren sa til Moses: Jeg skal gå foran deg gjennom natten, som  en ildsøyle.

Skal vi si at Himmelen fikk det siste ord den dagen? Og avdøde kom omsider hjem til den viede jord.

Las Palmas – 22.november – 2019.

Dordi Skuggevik

PS: På mandag kommer en forkortet og redigert versjon av dette til å stå i Adresseavisen, med det omtalte bildet.

DS

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *