Ny Øye skole på is!

Surnadal kommune må ha ekstremt mye penger på bok, eller så belåner kommunen oss skattebetalere uten tanke på følgene. Politikerne går nå inn for, ikke bare å bygge en ny barneskole på Øye, når de allerede har store og brukbare bygningsmasser der Øye skole nå holder hus, men kommunen planlegger også et «Helsehus». Tegningene ser ut til allerede å være klare. Når en ser ut over helse-landsbyen på Skei, er det vanskelig å fatte at kommunen også trenger et «helsehus».  Hvem skal holde til der? Helsebyråkratene?

Det er forståelig at kommunen velger den lette løsningen med å bygge ny barneskole mens de enda kan la skolen gå sin gang i de eksisterende lokalene. Men – vi er mange som spør oss om hva som skal skje med eksisterende skolebygg. Jeg har i alle fall ikke sett noen orientering om hva som skal skje med skolebyggene når de tømmes for elever. Skal husa rives? Hvordan vil kommunen takle leira under bygningene ved rivning? Har de hyret inn geolog til å undersøke hva som vil skje når de begynner å grave i leira ved siden av ungdomsskolen?

Det er andre fadesen med Øye barneskole som nå forberedes. Den første var da den store bygningskaka ble lagt midt på lekeplassen på skolen. Uteområdet ble innskrenket, noe som øker gnissing og mobbing. Det ble mange flere hyinn og hjørn å gjemme seg bak med mobbingen. Jeg foreslo den gangen å bygge en hestesko-formet bygning ytterst mot vest, med «ryggen» mot vestaværet, der hvert klasserom skulle ha egen inngang og eget do. Der lærerne fra vinduene til enhver tid hadde oversikt over uteområdet. Det negative med den store gulbygningen da jeg begynte der i 7.klasse, var at alle klassene skulle inn gjennom samme dør etter alle friminutt, og at doet var et stor fellesanlegg nede i kjelleren, der ingen elever turde å gå, fordi der ventet mobberne.

Ja! Ja! Ja! – jeg vet at «kaka» ble bygget for å tilfredstille siste værhanesnurr i «ny» pedagogikk, men man kan ikke bygge en ny skole etter hvert kurs i «ny» pedagogikk!

Jeg skal ta frem to forhold, som gjør at dagens planer bør legges på is – for ikke å si – legges på hylla. Jeg leste i avisen at ungdomsskolen skal holde til på «loftet». Det vil si at alle ungdomsskoleelevene skal rumle opp og ned to (2!!!) trapper hvert friminutt. Bare det er nok til å skrote planene!

Så er det den muligheten elevene har hatt til å begynne livet på nytt som elev – når de har flyttet – helt konkret – over på en ny skole. De har fått begynne med rene ark, noe som har vært svært fornyende og motiverende for mange elever.

Jeg har vært på omvisning på Lycée Corneille i Rouen, som har en norsk avdeling. Det er et av de 10 beste gymnasene i Frankrike, og det har holdt til i den samme bygningen i 400 (!) år. Bygningen har ikke vært endret på den tiden. Det eneste som er endret, er at steintrinnene i trappene er noe salfatte etter 400 år.

Det verste med de nye planene for barneskolen, er at de skal være utformet og vedtatt mot lærernes råd. Jeg har selv vært lærer på både barneskolen og ungdomsskolen på Øye, og jeg har vært rektor på den kombinerte barne- og ungdomsskolen i Rindal. I Rindal er det en betydelig konkret avstand mellom bygningene til barneskolen og ungdomsskolen. Det blir det ikke på Øye.

Nei, legg planene på is. Det er det beste. Dessuten – hvilken hensynsløs person la ut rivningen av barndomshjemmet til Aslaug Elly – slik at hun og familien skulle ha anledning til å se hjemmet sitt bli revet i stykker av kommunen, minutt for minutt? Skam seg!

Glærum, 17.februar – 2020.

Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *