Quislings valgtale for Bondepartiet i Stangvik 3. Påskedag 1933: Hvem har foto?

Jeg har ikke visst før ganske nettopp, nå våren 2020, at 1000 mennesker kom til Bondehuset i Stangvik 18.april 1933 for å høre den nettopp avgåtte forsvarsministeren Vidkun Quisling tale. 4-500 klarte å presse seg inn i Bondehuset, resten forlangte at han skulle komme tilbake til Bondehuset etter matpausen – og tale til dem også. Det gjorde han. Noen hadde reist ned gjennom veiløse daler i teleløsninga, helt fra Trondheim.

Jeg har ikke forstått før nå at det var dette møtet mor snakket om, da hun sa at hun hadde sittet bak Quisling på et møte – som jeg har trodd foregikk på Nordmøre folkehøgskule i Surnadal. Hun sa at han snudde seg, blikkene deres møttes, og det gjorde slikt inntrykk på henne at hun «vart så rar e kroppa», sa hun. Han må ha hatt en sterk aura. Vi skal huske på at dette foregikk før Nasjonal Samling ble stiftet. Det ble stiftet etter møtet i Stangvik, den 13.mai – med offisiell stiftingsdato 17.mai – 1933, altså én måned etter møtet i Stangvik. Når Quisling taler i Bondehuset i Stangvik – er det altså 6 uker etter at han er avgått som forsvarsminister, og en liten måned før Nasjonal Samling stiftes. Neste Stortingsvalg ble holdt 18.oktober dette året.

Quisling gikk av som forsvarsminister i Bondepartiregjeringen til Hundseid – 3.mars 1933. Den hadde da sittet i siden 14.mars 1932 etter at statsminister Kolstad døde. I overgangen der var sunndalingen Nils Trædal,– fungerende statsminister og utenriksminister. Trædal var kirke- og undervisningsminister i Hundseidregjeringen. Han var O.K.Skuggevik, nestformann i Bondelaget, sin gamle elev fra Amtskolen på Nordmøre. Da O.K.Skuggevik gikk av som nestformann i Bondelaget i 1934, overtok Nils Trædal etter ham. Det stod om Trædal – eller Fredrik Bruseth (Gullkongen), går det fram av et brev fra O.K.Skuggevik til formannen i Bondelaget – Mellbye. Vi må kunne anta at på møtet i Stangvik, var både Nils Trædal, O.K.Skuggevik og Fredrik Bruseth tilstede. Matpausen foregikk ganske sikkert på Rønnå – hos «Gullkongen». På møtet i Stangvik finner vi derfor en sentral norsk maktelite denne 3.Påskedagen 1933.

At Vidkun Quisling var på valgkampanje-turné for Bondepartiet, før høstens Stortingsvalg, selv om Nasjonal Samling ble stiftet en måned etter Stangvik-møtet, ser ut til å være tilfelle – fordi at Quisling talte for 5.000 mennesker på Bondemøtet på Ree i Stjørdal 17.juli 1932. Da dreide det seg desidert om Bondepartiet. Det ble rapportert om «orkanaktig bifall» og 3 x 3 Hurra! som avslutning. Folk kom til Stjørdal både fra Møre og fra Helgeland, ble det rapportert.

Jeg har faktisk ikke visst før nå i 2020 at Vidkun Quisling trakk så store mengder folk – i regi av Bondepartiet, rett før Nasjonal Samling ble stiftet. Når Stortinget skal velges 18.oktober 1933, stiller Nasjonal Samling felles liste med Bondepartiet i Aust-Agder, der O.K.Skuggevik kom fra. Nils Trædal går hardt på for å få sikker plass på listen for Nasjonal Samling i Møre og Romsdal. Får han ikke 2.plass, kan det være det samme for ham. Han er ikke fornøyd med 3.plass. Dette skriver O.K.Skuggevik om i brev til Fredrik Bruseth – en annen gammel elev fra Amtskolen. Brevet har jeg nettopp fått kopi av. Dette var en stor overraskelse, siden Nils Trædal tydeligvis gikk fri for NS-anklager etter krigen, da han som parlamentarisk leder for Bondepartiet varslet riksrettsak mot regjeringen Nygaardvold, men falt ut av et vindu og døde natten før han skulle fremme riksrettsaken i Stortinget. Mange har regnet med at dette var defenestrering – likvidering ved å kaste noen ut av et vindu – noe som kommunistene i Øst-Europa lenge var spesialister på, men Johan J. Jacobsen har nok bevist at Trædal ble svimmel og uvel på vei hjem, satte seg i en vinduskarm – må ha besvimt, og falt mot et åpent vindu.

Vi har ikke fått så mange blikk på Vidkun Quisling i tiden før verdenskrigens og okkupasjonens seierherrer gikk i gang med å skape ham i sitt bilde, det er derfor svært interessant å få innsikt i hva som skjedde her i vårt nærområde – at han trakk så store og så begeistrede folkemengder tidlig på 30-tallet, enda han var politiker i Bondepartiets regi. Det går jo flere linjer fra Landmannforbundet, Fedrelandslaget, Bondelaget, Bondepartiet og frem til Nasjonal Samling. Hvor Nasjonal Samling oppstår og bryter ut som eget parti – det er det ikke så lett å se. Etterhvert ser det ut som det er min farfar O.K.Skuggevik som begynte å ivre for en folkebevegelse nasjonal samling – med små forbokstaver, men han mente aldri at det skulle bli noe politisk parti med store forbokstaver. Han meldte seg heller aldri inn, men mange av hans elever ved Nordmøre Amtskole – de ble medlemmer, især var det mange i Stangvik, der han først begynte som Amtskolelærer i 1888. De idag som kaller disse menneskene nazister – de har ikke forstått hvem de var. Men de ble kuppet av Det norske nasjonalsosialistiske arbeiderparti.

Ved Stortingsvalget 18. oktober1933 fik Nasjonal Samling 2,2 %. Folk fra de store folkemøtene i Bondelagets og Bondepartiets regi i 1932 og i 1933 fant det nok tryggest å holde seg til det kjente, og ikke kaste seg ut i politiske forsøksopplegg, selv om Vidkun Quisling trakk utrolig store folkemengder til sine taler og foredrag. Det som trakk, var nok hans skildringer av hans egenopplevde erfaringer med elendigheten som fulgte i kjølvannet av Bolsjevikenes revolusjon og fremmarsj – kombinert med advarselen om hvor elendig det stod til med den norske forsvarsevnen. Folk var svært engstelige for Bolsjevismen og hva deres nye Sovjetrepublikk  kunne finne på overfor Norge og Europa.

Men – dagens spørsmål: Har noen i Drivas lesekrets foto fra dette stormøtet i Stangvik?

Glærum, 21.mai/Kristi Himmelfartsdag – 2020.

Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *