Samefolkenes dag:

«Samefolkenes dag» burde dagen idag kalles, for det er mange samefolkgrupper med sine egne språk. Bare her i Norge har vi 9 – 11 forskjellige samespråk. Hovedspråkene Nordsamisk og Sørsamisk er like forskjellige som Norsk og Tysk.

Når folkegrupper gjennom lang tid har utviklet sine egne språk, betyr det at de har levd adskilt og ganske isolert fra hverandre i lang tid, for det tar lang tid å utvikle et eget språk.

Samene trakk i sin tid nordvestover fra Volgas bredder. De ankom Finland for omtrent 2000 år siden. For omtrent 1000 år siden trakk de inn i Norge. Da hadde nordmennene allerede bodd i Norge i 9000 år. Samene var nomadiske jeger- og sankerfolk, og de lærte å holde tamrein av fastboende nordmenn som var bønder og fiskere, men som også holdt tamrein. Ottar fra Nord som besøkte Kong Alfred den store i England på 800-tallet, forteller om sine husdyr, derav 800 tamrein.

Det er nok nordmennene som er Norges urfolk, ikke samefolkene. Man blir ikke urfolk av å leve nomadisk. Man blir heller ikke nordmann av å bli norsk statsborger.

Gratulerer alle samegrupper med SAMEFOLKENES DAG! Dere gjør livet mindre kjedelig!

Glærum, 6.februar – 2021

Dordi Skuggevik


Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *