Solberg-dommen skader rettsfølelsen i Folket:

Politiet i Norge opptrer nå i flere saker som domstol + eksekutør av sin egen dom. Både i «Solberg-saken», og i saken der de vil brenne malerier malt av et pseudonym, gjør de det.

I Norge har vi en 3-delt modell for statsmakten: 1) Den lovgivende makt. 2) Den utøvende makt. 3) Den dømmende makt. Modellen ser nå ut til å være truet, og der er «Solbergsaken» et eklatant eksempel.

I «Solbergsaken» falt det en utenomrettslig dom, felt og eksekvert av politiet = «Ordensmakten» – en dom som Johann Herman Wessel allerede beskrev på 1700-tallet: – Å rette Bager for Smed. Rettsfølelsen i Det norske folk forteller Folket at feil instans har dømt feil person – og var det noe å dømme den dømte for? Hvis ikke Høyesterett skrider inn på banen og setter ting på plass i denne saken, vil rettsfølelsen i Det norske folk ta skade.

Vi satt mange foran TV-en og så vertshusholder Aga på Geilo vise oss hvordan bursdagsselskapet til den FRAVÆRENDE statsministeren – var oppdelt i 3 familiekohorter ved 3 forskjellige bord. Bordene hadde god avstand til hverandre. Alt var organisert etter reglene. Vertshusholderen ble heller ikke anklaget for å ha gjort noe feil. Og det var HAN som hadde ansvaret for bordplasseringen i sitt etablissement! – Ikke den FRAVÆRENDE  statsministeren!

Det ble så forklart oss, at fordi regningen ikke ble utferdiget i 3 deler, 1 for hver kohort/bord, men betalt samfengt av Statsministerens ektemann, ble plutselig 3 kohorter regnet som 1 kohort.

FARISISME! – kalles dette her. FARISEISME! Petimeterjus! Latterlig regelrytteri! Helt idiotisk! Politiet oppkaster seg altså til domstol, og dømmer den fraværende jubilant til å betale en stor bot – 20.000, var det vel – FORDI HUN ER STATSMINISTER! Haken datt da vel ned på hele Folket, og henger fremdeles ned, når det gjelder denne begrunnelsen – at hun, og hun – alene, skal straffes.

Hele denne historien minner om en dårlig skrevet amatørrevy, så dårlig – at vi gidder ikke le engang. Vår rettsfølelse sier oss at noe går helt skeis i Norges juridiske system – noe helt fundamentalt. Vi er foruroliget – for hva blir det neste i utviklingen mot tilfeldig, improvisert lov & rett?

Rettsfølelsen i oss, Folket, sier, at hvis det lovutøvende og strafferettslige Norge skulle sette fingeren på noe i det heletatt i «Solbergsaken» – burde det være det som hendte neste dag, da for mange strømmet inn i den ene leiligheten av de to som var leid for oppholdet. Vår folkelige rettsfølelse sier oss at det var de siste som kom og trengte seg inn i leiligheten, slik at de ble for mange – det er de som bør bøtelegges. De bærer et felles ansvar for denne overbefolkningen av den ene leiligheten, og de bør få boten på 20.000 fordelt på seg. Dette heter, såvidt jeg vet –  solidumansvar (delt ansvar).

Høyesterett bør gå inn i saken og beskikke det norske juridiske hus. Fordi Solberg er statsminister, er saken så synlig i norsk virkelighet, og må derfor avgjøres jusfaglig skikkelig. Saken kan ikke bli stående slik den er.

Solberg bør sørge for at saken kommer opp i domstolsystemet, hvis ikke Høyesterett selv forstår at de må gå inn og ordne opp i dette amatøriske rotet. Vi som enda har en rettsfølelse i behold, vil påberope oss salig Herr Wessel og be om at Høyesterett må få slutt på dette rotet!

Glærum 12.april – 2021

Dordi Skuggevik    

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *