Facebook besøker «Driva»: Den ufødtes menneskerettigheter.

I «Driva» 16.juni fører Birthe Levik en «diskusjonstråd» fra Facebook over i avisspaltene. For Drivas lesere som ikke ferdes på Facebook, kan jeg fortelle at det er meg hun går til felts imot, med tallrike negative karakteristikker, tillegging av meninger og holdninger jeg ikke har, samt feilsiteringer av grovt kaliber. Damen er skrivefør, ordhag og militant.

Det hele startet med at jeg skrev på Facebook at voksne mennesker bør respektere den ufødtes menneskerettigheter, slik de er nedfelt i FN’s barnekonvensjon, og ikke sette planlagt morløse og planlagt farløse barn til verden. Å gjøre det, er et overgrep mot den ufødte.

At noen prester i Den norske lutherske kirke er med på dette (Laskerud i Sunndal i dette tilfellet) fikk meg til å stille et alvorlig retorisk spørsmål: Hvor langt er Den norske lutherske kirke villig til å gå? Det er på dette punktet at Birthe Leviks feilsitering og omskriving av det jeg skrev – blir mest graverende  (dyr, nekrofile). Jeg har ikke skrevet det som hun fremstiller som sitat.

Jeg stengte diskusjonstråden som kom etter mitt innlegg på Facebook, men dette tok veldig fyr, og fortsatte på flere tråder, og fortsetter sikkert enda. Jeg ble tillagt de utroligste holdninger og meninger som jeg aldri har hatt, og ut fra sine feilsitater og sine egne påstander – angrep mange meg, ikke for det jeg hadde sagt/skrevet. Dette er en meget gemen og ondsinnet form for argumentasjon.

Jeg kan oppsummere kort hva jeg står for:

  1. Hva voksne mennesker foretar seg av frivillige handlinger seg imellom, er ikke noen andres problem, så lenge de ikke skader andre.
  • Men straks homofile par, heterofile par også – går i gang med å skaffe seg planlagt farløse eller morløse barn, da har de involvert en tredjepart som ikke kan uttale seg, ikke kan protestere eller være med på valget, og da er det overgrepet begås, og det er det jeg protesterer mot. Der er jeg på linje med FN’s barnekonvensjon, med Naturloven og med Kristendommen.
  • Som lærer vil jeg advare mot å skyve seksualundervisningen lenger nedover i klassene, helt ned i barnehagen, som Birthe Levik vil, også kunnskap om avvikende seksualpraksis som hun vil presse helt ned i barnehagen. England prøvde det for flere 10-år siden. Det fikk mange uheldige konsekvenser, også at en far passet opp en gutt utenfor skolen og drepte ham fordi han hadde øvet seg på to av døtrene hans, der 12-åringen ble gravid.

Birthe Levik må gjerne, uten mitt navns nevnelse, kalle meg alt det stygge hun gjør i Driva, men jeg tar parti for barnet, ikke for den voksne egoisten som planlegger farløse og morløse barn.

Glærum, 17.juni – 2021.

Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *