Surrogati er forbudt i Norge!

Surrogati er forbudt i Norge.

Når en mann som snart blir pensjonist kommer hjem til Norge med en nyfødt datter, resultatet av hans sæd, innkjøpt egg fra datterens anonyme, biologiske mor og alet frem i innleid livmor – altså et planlagt morløst barn – da skal mannen arresteres ved ankomst, tiltales og dømmes for lovbrudd, og barnet skal adopteres bort. BASTA!

Den snart pensjonerte mannen arbeider i NRK, sa de på Dagsrevyen ikveld, der han fikk lang sendetid.

Mannen har begått den ultimate egoisme, så dette er ikke bare straffbart etter norsk lov, men det er moralsk helt forkastelig! Saken må sees fra barnets synspunkt, og da ser man et dyptgripende overgrep mot barnet. Når man har lovverket som skal til, så skal mannen straffes! For dette må stoppes. Det forstår alle som enda ikke har mistet gangsynet!

Flere i Norge har begått dette lovbruddet og denne moralsk forkastelige, egoistiske handlingen før, men knehønene i norsk rettsvesen sitter bare der og glor og lar det skje. Skammelig!

Glærum, 20.juni – 2022


Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *