Vegvesenets omkjøringsforslag:

Jan Georg Fossheim, byggeleder i Statens vegvesen, Møre og Romsdal fylke, svarer i Driva idag – 21.juli, på hvorfor Meldal, Rindal og Surnadal ikke ble opplyst som omkjøringsvei ved rasene i Sunndal. – Det ble isteden foreslått to andre omkjøringsveier – som er mye lengre og mer tungvint.

Svaret er tragikomisk og latterlig, og vitner om byråkratisk firkanthau-tenking.

Lille Norge, med en rudimentær befolkning som tilsvarer 1/3 av Paris, deler seg ikke bare opp i 3 styringsnivåer, men også i 3 kategorier veier, noe som ikke bare medfører unødvendig mye fordyrende byråkrati, men også utrolig dårlig samarbeidseffektivitet, noe som svaret hans demonstrerer.

Mer kokret: Veien Meldal, Rindal og Surnadal tåler samme næringslivstrafikk som de lengre veiene som ble anbefalt som omkjøringsveier!

Innad har Vegvesenet nå mange båser som ikke kommuniserer med hverandre, har jeg oppfattet når jeg en sjelden gang ser en veiarbeider, huker tak i ham og forteller om ting som ikke er bra med veien her jeg bor. – Ikke riktig bås, forstår jeg.

Vi kan ikke leve med at veimyndighetene er så urasjonelt organisert!

Glærum, 21.juli – 2023

Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *