Fra Kristenretten til Magnus Lagabøte:

Professor i rettshistorie, Jørn Øyrehagen Sunde, fra UiO, snakket begeistret på Dagsrevyen ikveld 31.1. om Magnus Lagabøtes landslov, som feirer 750 år i år, og bibliotekaren for Nasjonalbiblioteket viste fram et prakteksemplar av loven. Kronprinsen var tilstede og fikk en kopi.

Men professoren visste ikke hva Magnus bøtte, nemlig vår første grunnlov, Kristenretten, som feirer 1000 år i år.

I prosessen ble landsdelslovene koordinert for hele landet.

Olav Haraldson oppholdt seg halvannet år i 1013/14 i den delen av Europa som var kjent for ha den beste administrasjonen og den beste lovgivningen i Europa, nemlig: Normandie. På denne tiden foregikk det også en fornyelse av kirken i dette området, ved klosteret i Cluny. Det var på kunnskapsgrunnlaget herfra at Olav kunne skrive Kristenretten. Det var denne loven som gav like rettigheter til alle i samfunnet, ikke Magnus Lagabøte, som professoren sa. Det var Kristendommen, som Olav vevde inn i vår første grunnlov som gav oss disse menneskerettighetene, men professoren gav altså æren for dette til Magnus Lagabøte.

Enten har professoren et hull i kunnskapen, eller så er det enda et bevisst og kalkulert opplegg for å gjøre Kristendommen usynlig og irrelevant i vår historie.

Hvorfor blir ikke 1000-årsjubileet for vår første grunnlov, Kristenretten, og 750-årsjubileet for Landsloven som var en videreutvikling, gjort av Magnus Lagabøte, feiret sammen i et felles jubileum som ville vist linjen i lovutviklingen?

HVORFOR?!

Svaret er enten:

1) Professoren har et hull i kunnskapen.

eller:

2) Dette er et kalkulert og villet opplegg for å gjøre Kristendommen usynlig og irrelevant i vår historie og i vår samfunnsutvikling.

Glærum 1.febr. 2024

Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *