Sagt og skrevet om Påskeoratoriet JOHANNES – Kjærlighetens apostel, Biskop av Efesos:

Pater Olav Müller, i sine siste dager:

Librettoen til JOHANNES var det siste han leste før han døde,

og han ville ha librettisten til å synge Kristi åpningssolo på librettistens «arbeidsmelodi» –

Meget vakkert. Meget vakkert. – sa han.

(Han døde 6.november – 2018.)

Dedikasjon på partituret fra komponisten til librettisten:

Kjære Dordi!

Takk for en glitrende tekst!

Har vært en fryd å jobbe med!

Ole K.

Tidligere sagt av komponisten:

Det er så lett å skrive musikk til din tekst,

for musikken kommer rett ut av teksten.

4.august – 2023

(Maria) – Sigrid Vetleseter Bøe – på Messenger:

Du har laget en svært god libretto

som gjorde veldig mye av jobben for meg.

(Kristus) – Erik Rosenius:

Librettot är verkligen välskrivet, takk för det stora jobb du har gjort. Jag ser fram emot at urframföra detta stora verk om några veckor. Ska gjöra mitt bästa för att gestalta Löven!»

13.august – 2023

Fra Sr. dr. Anne Elizabeth på Tautra. Hun har dr.grad i bibelkunnskap fra Notre Dame-universitetet i Illinois.

Kjære Dordi,

 Jeg hørte på oratoriet på onsdag. Så vakkert, Dordi. Jeg elsket måten du flettet sammen fortid og nåtid på, så vel som den gregorianske sangen.  Takk for at du brukte din poetiske gave til å dele evangeliet på en så vakker måte. Og takk for kopiene du har gitt oss. Jeg vil anbefale den i butikken!

s..Anne Elizabeth

23.august – 2023

Fra Kardinal, biskop av Stockholm,

Anders Arborelius

Kära Dordi!

Tusen tack för Din stora vänlighet att sända mig denna fantastiska musik.

Hoppas att den kan få spelas i våra olika nordiska länder.

Jag ber om all välsignelse och frid i Herren.

 +Anders Arborelius ocd

29.september – Mikkelsmess2023

Fra Erkebiskop emeritus Jean-Charles Descubes

Rouen

Chère amie.

Merci infiniment de votre oratorio. Je l’ai écouté avec un grand intérêt et beaucoup d’émotion. Mes souvenirs de la langue anglaise sont un peu lointains mais cependant assez présents pour suivre la progression de votre œuvre et même me repérer dans le norvégien ! L’une de mes amies qui est professeur d’anglais m’a promis de me traduire votre texte afin d’en apprécier toute la beauté et la poésie.

La musique est à la fois sobre et belle. La réminiscence des thèmes grégoriens est très réussie. J’ai beaucoup aimé l’orchestre, le chœur et les solistes mais je retiens particulièrement la voix sonore et pure d’Øystein Skre, l’interprète de saint Jean.

Bien fidèlement. Toute mon amitié.

Jean-Charles Descubes.

Oversettelse:

Kjære venninne,

Uendelig takk for Deres oratorium. Jeg har lyttet med stor interesse, og meget beveget. Mine minner om det engelske språk er noe fjerne, men likevel tilstrekkelig tilstede for å kunne følge progresjonen i Deres verk og til og med begi meg ut i norsken! En av mine venninner som er engelsklærer, har lovet meg å oversette Deres tekst så hele skjønnheten og poesien kan verdsettes.

Musikken er på samme tid sober og vakker. Anvendelsen av de gregorianske temaene er meget vellykket. Jeg likte veldig godt orkesteret, koret og solistene, men det som vil stå igjen hos meg, er den sonore og klare røsten til Øystein Skre, som tolker Sankt Johannes.

I trofasthet. Hele mitt vennskap.

Jean-Charles Descubes

Fra Biskop Erik Vardens blogg: Coram Fratribus Intellexi

www.coramfratribus.com

ORATORIUM

17 oktober 2023

Kristen forkynnelse har alltid funnet mange former. Det guddommelige Ords mysterium overgår hva ord alene kan gi uttrykk for; så kommer kunsten til hjelp – maleri, musikk, skulptur og, jo, arkitektur. Et norsk oratorium bygget på apostelen Johannes’ liv ble uroppført i Grue Kirke i mai i år. Musikken, stort anlagt, er skrevet av Ole Karsten Sundlisæter til vakre tekster av Dordi Glærum Skuggevik. De sterkeste partiene musikalsk sett er etter min mening de mest lyriske, som Marias beretning om oppstandelsen (‘31.10) og dialogen mellom Jesus og Johannes etter apostelens spørsmål, ‘Er du løve, er du lam?’ (‘52.58). Sverdet som gjennomboret Marias hjerte, kommer sterkt, moderlig til uttrykk: ‘Eg forstår så lite! Dine vegar svinn bort i daude og natt, i mørke og kratt. Eg gav deg mitt ja, men ikkje til dette!’ Det er i mørket at Lyset skinner, for å forvandle det. Budskapet fra Johannes’ evangelium finner her et samtidig, talende uttrykk.

Biskop dr.Erik Varden

ORATORIO

17th of October 2023

Christian proclamation has always been pluriform. The mystery of the Divine Word exceeds what words alone can express; so art comes to the rescue – painting, music, sculpture, and architecture. A Norwegian oratorio based on the life of the apostle John was premiered in May this year. The music, ambitiously conceived, was written by Ole Karsten Sundlisæter to beautiful texts by Dordi Glærum Skuggevik. Musically speaking, I’d say the strongest parts are the most lyrical, like Mary’s account of the resurrection (‘31.10) or the dialogue between Jesus and John that follows John’s question, ‘Are you Lion or Lamb?’ (‘52.58). The sword that pierced Mary’s heart is powerfully, maternally evoked: ‘I understand so little! Your paths recede into death and the night, into darkness and the thicket. I gave you my ‘Yes’, but not to this!’ The Light shines in the darkness, to transform it. The message from John’s Gospel here finds an articulate, contemporary voice.

Bishop dr. Erik Varden

27.oktober – 2023

Fr. Juan Ramon Uribe Lopez fra Columbia –

johanittermunk i Johanitterklosteret i Paris,

som oversetter librettoen til spansk, men som enda ikke har hørt konsertopptaket, sier oppildnet på Messenger:

«Denne teksten er virkelig johanittisk.»

2.november – 2023:

Le texte: C’est d’une très grande intensité mystique… !!!

Oversettelse:

Teksten: Den har en stor mystisistisk intensitet.

23.oktober – 2023

Prof. dr. Roman Hankeln – NTNU

SMS-samtale:

Hei Dordi, nå har jeg endelig hatt anledning til å lese/høre oratoriet.

Teksten minner meg stilistisk og innholdsmessig på middelalderske liturgiske spill i allerbeste forstand. Den har den samme monumentale enkelheten som iblant sier alt i ett ord. Det finnes sublime øyeblikk.

Jeg liker at Maria får et bredt rom.

Sterkt er: «Eg gav deg mitt ja/Men ikkje til dette.» (Ikke minst på grunn av den frie teologiske tolkningen du gir her.)

Nynorsk er fullt istand til å bære de monumentale betydninger, like som latinen som skinner opp som en annen dimensjon i oratoriet. Her forbinder du nåtid og fortid og det er bra gjort med sitater, blant annet fra Victimae, som jo også siteres musikalsk.

Om musikken kunne jeg si en del (jeg hører Orff, Debussy og Wagner) men ønsker ikke å krysse min begrensede horisont med å avgi en endelig mening. Alt i alt vil jeg gjerne gratulere med et uttryksfylt og vellykket stykke. Håper det får mange fremføringer.

Takk så mye for cden.

Beste hilsen Roman

Dordi:

Det var en overraskelse at flere av sangerne. en og en, kom bort til meg på prøvene og sa det samme: Jeg klarer nesten ikke synge jeg, for jeg vil bare gråte. En sa at hun hadde grått helt ukontrollert før hun gikk på andre dags prøver. – Jeg sa til sangerne på middagen etter konserten, at denne reaksjonen kom nok av at mennesket idag ikke har noe sted å gå med sine eksistensielle problemer. Der er jo vi katolikker heldigere da.

RH:

Det har du nok rett i.

Men du glemmer litt din egen prestasjon. Teksten er så gripende, fordi den holder deg strikt tilbake i artikulasjonen av emosjon. Hva som skildres er imidlertid grensesituasjoner. Avstanden mellom de monumental-lapidare ord og innholdet, skaper en enorm spenning som fører til reaksjonene blant publikum og sangere.

(Verbet lapidare betyr – å stene – eller: å hogge i stein)

24.oktober – 2023

Fra Mgr. Patrick Descourtieux – Vatikanet

Organist ved Pavens morgenmesser i kapellet i Domus Sanctae Martae.

Prest, og en av grunnleggerne av Chœur Grégorien de Paris

Merci, chère Dordi,

pour ce texte magnifique qui fait penser aux mystères du Moyen Age,

aussi bien qu’aux passions de Bach.

Quant à la traduction franҫaise, elle est sublime !

Je t’embrasse,

Patrick

Oversettelse:

Takk, kjære Dordi,

for denne magnifike teksten som får en til å tenke på Middelalderens mysteriespill, likeså mye som på Bachs pasjoner.

Når det gjelder den franske oversettelsen, så er den sublim!

Jeg omfavner deg,

Patrick

24. oktober – 2023

Jean Pascal Ollivry, også en av grunnleggerne av Paris-koret og fast førstesanger i mange år, og som har oversatt librettoen til fransk, skriver:

Il y a des moments très fort en emotion,

c’est très beau !

Oversettelse:

Det er øyeblikk som emosjonelt er svært sterke,

det er meget vakkert!

24. oktober – 2023

Gabriel Marghieri:

C’est très beau,

en effet, dans une grande unité,

Oversettelse:

Det er meget vakkert, virkelig, svært enhetlig.

18. desember – 2023

Giedrius Gapšys – Litauen/Paris.

Leder for den gregorianske sangskolen i Paris.

Tidligere gjesteforsker ved NTNU – Trondheim, der han gikk gjennom de gregorianske Trondheim-manuskriptene. Konklusjon: Manuskriptene som befinner seg i Trondheim er kommet dit langs svært mange og forskjellige reiseruter.

Om JOHANNES:

Je trouve l’oeuvre magnifique. Ole Karsten a composé une belle musique et votre texte, chère Dordi, est très émouvent. Bravo.

Vous avez raison de la diffuser plus largement sur Youtube avec les traductions des textes.

Amitiés

Giedrius

Oversettelse:

Jeg finnerverket storartet. Ole Karsten har komponert en vakker musikk og Deres tekst, kjære Dordi, er meget bevegende. Bravo!

Dere gjør rett i å gi ut dette videre på Youtube sammen med oversettelse av tekstene.

Vennlig hilsen

Giedrius

Jean-Manuel Paoli

Leder for Choeur Grégorien de Paris

Bravo pour ce beau projet.

J’ai hâte de l’entendre !

Oversettelse:

Bravo for dette vakre prosjektet.

Jeg iler for å høre det!

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *