Døpt = kristen!

Tidens Krav skriver nå i påsken at bare en del av medlemmene i Den norske lutherske kirken er kristne. TK henviser til en undersøkelse som er gjort av Aftenposten. Da lurer jeg på hvilke kriterier som legges til grunn, for kriteriet for å være kristen, er at du er døpt. Så enkelt er det. I hvilken grad man praktiserer Kristendommen, eller i hvilken grad man er kirkeaktiv, eller har en kirkepraksis, det er en annen sak.

Hvem skal i så fall bestemme hvor på skalaen du ligger som «kristen», hvis ikke dåpen var kriteriet? En tilfeldig selvoppnevnt autoritet på Bedehuset? Eller en tilfeldig synser i Menighetsrådet? I Norge er dette drevet langt ut i idiotiet, for ikke å si – langt ut i Fariseismen – av tallrike «kristelige» grupperinger.

Presten og musikkhistorikeren Asbjørn Hernes sa en gang: «Det er forskjell på kristelig snakk og kristen tale.» (Hupp sa’n!) Hvem andre bedriver «kristelig snakk» enn de som opphøyer seg til å gradere kristengraden hos et døpt menneske? De driver i alle fall ikke «kristen tale».

Spør man en norsk person om vedkommende er kristen, så får man mange rare svar, fordi folk har hatt dårlige lærere og dårlige lærebøker i skolen, kirken har hatt uklar teologi, dårlig opplærte prester og undervisere, landet har hatt en sann flora av legpredikanter – og dette har avfødt en elendig terminologi innen teologi og praksis.

I Den katolske kirke snakker vi om praktiserende og ikke-praktiserende katolikker. Det er langt mer opplysende enn all assortert mumling om sakens stilling hos den enkelte protestant/lutheraner. Her bør man kanskje også begynne å snakke om praktiserende og ikke-praktiserende.

God Påske!

Las Palmas, Skjærtorsdag 2016.

Dordi Skuggevik

(Praktiserende katolikk)

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *