Skrekkrapporten om Surnadal vg skole.

Surnadal vg skole har på en skala 1 – 6 fått 1,4 – der landsgjennomsnittet er 3,1. Skolen har i mange år hatt et dårlig rykte. Årsaken har vært Surnadal ungdomsskole, har mange sagt. Ungdomsskolen skal ha vært skolesystemets svake ledd, er det blitt hevdet.

Rektorene ved vg skole er også blitt utsatt for sterk kritikk. De må i alle fall ha kjent til hvor dårlig skolen har vært.

Nåværende rektor er helt uten skoleutdanning og ditto erfaring. Folk ble ganske sjokkert da han ble ansatt. Jeg har lenge tenkt å påtale i pressen at skolen ansatte denne nye rektoren som var uten noen som helst skolemessig bakgrunn.  Ikke faglig og pedagogisk utdanning. Ikke skoleadministrativ utdanning. Ingen undervisningserfaring, bortsett fra visstnok et semester med å gjete kongens harer på ettermiddagens  SFO-ordning. Jeg vet det har vært en sånn «morsom» trend – å ansette rektorer uten erfaring fra – og kunnskap om skole – de siste årene. Rett imot all sunn fornuft og praktisk sans. Dagens rektor har handelsskole som utdannelse, hvis jeg er rett informert, og med yrkeserfaring som kultursekretær i Surnadal kommune og ordfører samme sted.  Mange tror ganske feilaktig, at har en person hatt et politisk verv, så er vedkommende kvalifisert for alle yrker. «Den Herren gir et embete, gir han også forstand.» – er et gammelt sitat. Men det skal en ikke være for sikker på. Jeg ville aldri ha bestilt en rørlegger som manglet opplæring.

I Surnadal kommune er det en trend å tilsette folk i stillinger de ikke er kvalifisert for, så slik er rektoransettelsen ved vg skole ikke noen overraskelse. Men så dårlig som denne skolen kommer ut på undersøkelsene til departementet, bør i alle fall dagens rektor omplasseres, og en rektor med utdannelse for, og erfaring fra skoledrift – tilsettes, før en større gjennomgang av hele skoleløpet i Surnadal foretas.

Lærerpersonalet bør også gjennomgås, for tilsettingene der er meget suspekte. Da jeg hadde tatt hovedfaget mitt ved NTNU i Trondheim, søkte jeg i 3 år på lærerstilling ved skolen. Det 3. året skulle skolen ha en ny engelsklærer. 5 søkere hadde engelsk hovedfag. 3 søkere hadde engelsk mellomfag. 2 søkere hadde engelsk grunnfag, uten pedagogisk utdannelse og praksis. En av disse to siste – i 20-årene, fikk jobben. (Selv hadde jeg engelsk mellomfag med 30 års praksis som engelsklærer, men ble kassert.) Hvis andre tilsettinger av lærere har vært etter samme opplegget – der den minst kvalifiserte får jobben, så må jo skolen få en nedadgående kvalitet etter hvert.

Situasjonen ved Surnadal vg skole må bli gjenstand for en grundig gjennomgang og en drastisk omlegging på alle plan. Ny rektor – straks!

Glærum, 16.april 2016

Dordi Skuggevik

 

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *