By + Landkommune = Dumt

Leser i avisene at det foreslås å slå byer sammen med omliggende landkommuner. Unntatt der byen allerede har vokst seg inn i nærliggende landkommune, slik som for eksempel – Kristiansund og Frei, Bergen og Fana, er dette en ubegavet idé. Det skal ikke mye omløp til i hodet for å forstå at landkommunene vil ende opp som passifisert skattland for byen. Byen er erfaringsmessig bare i stand til å se så langt som til sin bygrense, selv om landkommuner som grenser inn til byen blir slått sammen med den. Landkommunene ender opp som ansiktsløse og identitetsløse distrikter, slik som folk i Kristiansund allerede kaller resten av Nordmøre: «Distriktet».

Passifiseringen av byens oppland blir det verste etter å ha blitt fusjonert med bykommunen. Når identiteten forsvinner sammen med lokalsamfunnsenheten, da forsvinner også dynamikken. Det blir dødt.

Her i Surnadal er vi allerede tre sammenslåtte kommuner, unntatt Ålvundfjord, som gikk til Sunndal. Den opprinnelige kommunen hvor det nye administrasjonssenteret blir liggende, blir dominerende, og de gamle kommunene som blir uten administrativt senter, må finne andre måter for å manifestere tilhørighet, identitet og tiltakslyst. Åskard tidligere kommune har satset på Sjøbruksmuseet i Bøfjorden og musikklivet i Åskard kirke. Stangvik har satset på Stangvikfestivalen. Todalen har Todalsdagene og Ålvundfjorden har Ålvundfjorddagene. Slik ser en et strev etter å holde på sin «stamme» i sammenslåingen. Men når hovedsenteret blir en bykommune, da vil en komme til å se den virkelige Døden i de landkommunene som blir underlagt bykommunen. For landkommunene blir UNDERLAGT, ikke sammenslått – i praksis. By og Land – går aldri hand i hand. Byen klarer aldri å legge av seg sin storebrorsarroganse, sin  nedlatenhet overfor opplandet sitt – og promenerer alltid sin Besserwissen og overlegenhetsfølelse.

Disse storkommunene som planlegges, vil ganske snart få sine underutvalg for de delene av kommunen som før var selvstendige kommuner, og da har vi endt opp med et nytt styringsnivå igjen, som fordrer store og nye utgifter.

Den forhastede nyinndelingen av kommune-Norge og fylkes-Norge som nå pågår, er ikke bare forhastet og virkelighetsfjern, men en kommende katastrofe for lokalt initiativ, dynamikk, tiltakslyst og trivsel. Katastrofen drives frem av politikere som ikke har greie på Norges topografi, som ikke har greie på lokal samfølelse og heller ikke tilhørighetens betydning.

Av alle dårlige idéer er idéen om landkommuners fusjon med by den aller dårligste. Det er direkte DUMT! Landkommuner – STÅ PÅ! STÅ IMOT!

Glærum 9.okt. 2016

Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *