Primærsykehuset og sekundærsykehusene.

Siden Regionsykehuset i Trondheim skiftet navn til Sankt Olav Hospital, har folk glemt hvordan sykehusstrukturen var ment å være: nemlig – et primærsykehus for Midt-Norge med tilknyttede sekundærsykehus. Derfor bør St.Olav Hospital få navnet endret til Regionsykehuset igjen, så vet man hva som er hva. Regionsykehuset er samtidig universitetssykehuset i vår landsdel, og det skal ta over de pasientene som trenger avansert behandling som lokalsykehusene ikke kan gi.

Hvis man hadde husket på hvordan sykehusstrukturen for vår landsdel var tenkt, så ville vi ikke hatt noen sykehusstrid i Kristiansund/Molde, vi ville fremdeles hatt lokalsykehus i begge byene. Ålesund har riktignok bygget opp sitt lokalsykehus til en standard som de andre lokalsykehusene nå ikke har. Det har de gjort på grunn av avstanden til Trondheim, så det er bare rimelig. Orkdal sykehus bør også slutte å være en avlastningsavdeling for  Regionsykehuset i Trondheim fordi regionsykehuset ble bygget med for få sengeplasser. Orkdal må igjen bli et selvstendig lokalsykehus.

Spaden er enda ikke satt i jorda på Hjellset. Derfor bør det med henvisning til sykehusstrukturen i Midt-Norge, gås igang med oppjustering av de sykehusbyggene man allerede har i Molde og Kristiansund. Og de skal være selvstendige lokalsykehus, uten felles administrasjon! Og: Et lokalsykehus skal SELVFØLGELIG ha både akutt-tjeneste og fødeavdeling!

(PS: Det skal ikke være noen genitiv-s i navnet St.Olav Hospital!)

Glærum 6.mai-2017

Dordi Skuggevik (filolog)

Indre Nordmøre.

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *