Kristendommen moderniserte Norge!

Hvem som skriver lederne i Adresseavisen i ferietiden, det vet ikke jeg, men den som skrev lederen onsdag 2.august, vet heller ikke så mye. Dårlig sammenheng i teksten, kunnskapsløst og villedende.

Det moderne Norge oppstod høsten 1014 i katedralen Notre Dame de Rouen, da Olav den Hellige og hans store flokk avsluttet sitt dannelsesopphold ved hertugens hoff med å bli døpt av hans bror, erkebiskopen. Da denne store flokken nordmenn (og kvinner!) kom hjem, fikk Norge en input av et kaliber som landet aldri har fått, hverken før eller siden. Olavs snupunkt og studier i Rouen startet veien til Stiklestad, men det har man enda ikke oppdaget i Trøndelag. De tror alt startet med døden. Men, det startet faktisk med dåpen!

Olav vevde Kristendommen inn i Norges første Grunnlov i 1024: Kristenretten. Kristenretten ligger fremdeles som en blykjøl i dagens Grunnlov. Olav innførte det kristne kongedømme, etter mønster fra Karl den Store, og da Stortinget for noen år siden tok en ny runde og mekket på Grunnloven, ville de avskaffe det kristne kongedømme i Norge, men da Kong Harald, som nedstammer i 34. ledd i linje fra Olav den Hellige, ble presentert for dette, la han ned veto, et veto som ble svært underkommunisert av norske media.

Hvis vi tar Kristendommens siviliseringsprosjekt ut av Norges og Europas historiebok, blir bare permene igjen. Olav åpnet Norge for resten av verden, og gjorde Norge til en del av den moderne vestlige sivilisasjon. Nordmenn kunne nå reise ut til de store læresteder og ta lærdommen med seg hjem. Så, herr lederskribent/redaktør i Adresseavisen: Norge er et moderne land, takket være Kristendommen – og Norge er et kristent land: Kristendommen er gjennom 1000 år innvevd i vår basis som stat og nasjon, i våre lover og i våre holdninger. Hva den enkelte opplever som bedehusterminologiens «personlig kristen» har ikke noe å si i så måte, det er en avsporing fra den objektive sannhet.

Og hvorfor vet jeg det var kvinner i Olavs flokk? Jo, fordi Bayeux-teppet er brodert i «Ringerike-stil» – og Olav var fra Ringerike. Kvinner fra Ringerike har lært fra seg til kvinner i Normandie – hvordan man broderte på Ringerike! Det var selvfølgelig en del trafikk mellom hjemstedene i Norge og Olavs flokk, fordi Olavs store flåte lå i Seinen ved Rouen i halvannet år. Med god bør tok det bare et par dager for en skarpseiler å seile fra Vestkysten av Danmark – ned til Normandie-kysten, så der var det nok en hel del trafikk mellom Norge og Olavs flåte i denne perioden han og hans flokk var i Rouen. Kvinner også, som kunne brodere!

Uten Kristendommen ville vi heller ikke hatt Menneskerettighetene, du leder-skribent! Vi ville, kort sagt, ikke hatt vår moderne sivilisasjon! De med andre religioner som bosetter seg i Norge må forholde seg til at Norge er et land tuftet på Kristendommens verdigrunnlag og moral. Det er takket være det at vi tar imot dem – så langt landets bærekraft kan tåle det.

Glærum, 3.aug. – Olavs skrinleggingsdag/Helgenkåringsdag.

Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *