Ilandsetting i Europa = flere ut på havet = flere drukner:

Under papirrydding på kontoret, fant jeg et utklipp fra VG som jeg skrev for flere år siden, der jeg påpekte at ilandsetting av båtflyktninger i Europa ville føre til at flere ville legge ut på havet i dårlige farkoster, flere ville drukne og flere mafiose innen denne næringen ville sko seg økonomisk på elendigheten. Selv den mest enfoldige politiker burde forstå dette, uten videre forklaring.

Men hva skjer? Jo, folk fra Europa med personlig prektighetskompleks som ikke klarer å se sammenhengen, legger ut på Middelhavet, henter båtfolket opp og presser seg inn i italienske havner hvor de tvangslosser lasten sin. Snart vil vi oppleve at det italienske heimevernet begynner å beskyte disse båtene, hvis ikke FN og EU snart tar ansvar.

FN og EU må sammen opprette skikkelige leirer på den afrikanske kysten hvor båtflyktningene må settes i land, i stedet for at de settes i land på europeisk jord og slippes fri – og hvor de må livnære seg av tyveri og prostitusjon for å kunne overleve.

Siste lasten jeg så bli tatt opp i et av de tyske redningsfartøyene, bemannet av tyskere med prektighetsbehov, hvor kapteinen var en kvinne med tysk mor og far fra Kamerun, var en stor flokk eritreiske unge menn. De flykter fra det cuba-kommunistiske diktaturet i Eritrea. FN og EU bør gå inn i Eritrea og stille ultimate krav til regjeringen der om endring, så dere unge menn ikke trenger å begi seg ut i dødens forgård på havet. Jeg møtte nylig en kvinne her i Surnadal som hadde flyktet på denne ruten. Vi var begge invitert til middag hos en eritreisk familie her i bygda, og etter den deilige middagen fra det eritreiske kjøkken, kom det fram at hun hadde gjennomgått de verste ting på den afrikanske kysten før hun kom ut på havet, opplevelser hun aldri vil bli i stand til å fortelle om.

FN sover på vakt. FN må inn i landene flyktningene kommer fra og stille krav til myndighetene om endringer, så folk slipper å forlate sine hjem og hjemland. FN må stoppe svineriet som foregår før flyktningene kommer ut på havet, og FN må stoppe ilandsettingen i Europa som gjør at flere og flere legger ut på havet. Og FN må inn på internett og fortelle unge mennesker i Afrika hvor farlig rutene er, og dessuten motivere de unge til å bli i sine land og arbeide for endringer i livsbetingelsene i egne land, slik at livet blir bedre.

Den hurtige utdrivingen av kristne i Midtøsten vi har sett de siste årene, fortsetter nå i Eritrea og i Etiopia, som er av de eldste kristne land i verden. Folk drives ut av Kommunismen og av Islam. Unge mennesker drives dessuten ut av sine land av drømmen om et Utopia de kan se på skjermen på mobilen sin: Europa.  Jeg har sett dem bo i en sandhaug i Afrika, mange av dem – og at de ser glamouren i Europa på skjermen. Derfor må det komme opp et ansikt på mobilen som forteller dem om virkeligheten med å ligge ute om vinteren under broene i Paris. FN sover på vakt. EU sover på vakt. Snart blir båtene til de «barmhjertige samaritaner» fra Tyskland som masserer sitt prektighetsbehov, beskutt av italiensk, gresk og spansk hjemmefrontgerilja. Hvor mange hakk er vi da fra borgerkrigen i Europa, som vil bli forferdelig?

Eritreerne er kristne, de tenker som det tradisjonelle, kristne Europa.  Men storparten av dem som blir dratt opp av Middelhavet og ilandsatt i Europa, de er muslimer, som bærer med seg Islam i sekken. De tenker ikke som det tradisjonelle Europa. Det vet Frankrike. Derfor kommer ikke redningsfartøyene til franske havner. Frankrike har nå flyttet sine militære bataljoner fra Sentral-Frankrike ned til Marseille, hvor også den franske Fremmedlegionen har sitt hovedkvarter. Denne flyttingen har en årsak. Hvorfor vet jeg det? Jo, fordi jeg kjenner generalen som fikk oppdraget med flyttingen, og som bygde opp den store nye brigaden ved siden av Fremmedlegionens hovedkvarter i Marseille. Frankrike er forberedt.

Glærum, 14.juli – 2019.

(Frankrikes nasjonaldag)

Dordi Skuggevik

(Ridder av den franske kulturorden Artes et Lettres)   

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *