Befolkningsveksten MÅ temmes!

Bare to ganger har jeg hørt noen tore å si det i radioen: Verdens befolkningsvekst må temmes. Jeg har ikke sett noen som tør å skrive det. Bare Kina har forstått det: Fødselstallet må begrenses. Nå har Kina opphevet kravet om at hvert ektepar skal få bare ett barn, men kineserne forstår selv at de ikke kan bli så mange, og derfor fortsetter befolkningen å praktisere ettbarns-politikken –skrev en avis nylig.

I min levetid (snart 75år) har verdens befolkning fordoblet seg – ja: FORDOBLET seg! Da må vi også produsere dobbelt så mye mat. For å dyrke mat på jorden, trenger vi CO2, og heldigvis har vi mye CO2. CO2-en gjør også at det blir varmere, slik at vi kan dyrke mat høyere over havet, og nærmere polene. Og heldigvis har vi mye kull og olje som vil fylle på med CO2, slik at matproduksjonen kan holdes oppe. MEN: dette vil vare i en ganske kort periode, derfor må det tas grep for at befolkningsveksten på Jorden ikke bare flater ut – men at det blir negativ utvikling i tallet på mennesker.

Nå har politikerne i kommuner og i større samfunnsenheter kauket i mange år om VEKST! VEKST! VEKST! D.v.s.: de må ha vekst i folketallet for at deres samfunnsmodell skal fungere. Slik kan det simpelthen ikke fortsette! Det bør selv den mest enfoldige politiker forstå!

Det afrikanske kontinent har en voldsom demografisk vekst de neste årene. Etter alle vaksinasjonsprogrammene, er barnedødeligheten gått kraftig ned, men ekteparene fortsetter likevel å skaffe seg store barneflokker, for over lang tid har de utviklet et instinkt som sier at en må ha mange barn for at flokken skal overleve alle farer.

I går kveld så jeg et program på BBC som viste at i Afrika tar man nå grep: Tallet på tenåringsmødre skal ned. Å bli tenåringsmor betyr at jenta må slutte på skolen, og det har myndighetene forstått at det må bli en slutt på. Jenta skal fullføre utdanningen. Myndighetene innfører nå seksualundervisning i skolen, som man ikke har hatt før. Myndighetene har gitt opp å stille krav om seksuell avholdenhet hos ungdommen, for når ungdommen ser på porno på mobiltelefonene – går de også i gang med å praktisere selv. Myndighetene gir nå unge kvinner prevensjonssprøyter. Vi kunne se flere scener på TV-programmet fra BBC hvordan sprøytene ble satt på den ene etter den andre.

Grunnvannsmangel er det siste problemet det nå ropes varsko om. Etterhvert som moderne hygienepraksis sprer seg i verden, vil flere og flere dra i snora i vannklosettet – flere ganger i døgnet, og det er ikke nok vann til det i verden. India, som ligger langt fremme i enkelte vitenskaper, og som allerede for 30-40 år siden overtok datastyringen av bankene i Sveits, med sin egen bydel i Bern – de klarer ikke å bygge do for sin befolkning hjemme i India. De fleste skiter enda i venstre hånd og spiser med den høyre, som min bror nettopp sa igjen – og han har vært mye i India. Det er nødt til å komme en toalettrevolusjon, der den menneskelige gjødsel igjen kan brukes på åkrene.

Oksygenmangel? Vil det snart bli mangel på oksygen for alle menneskene? Atmosfæren er skremmende tynn. Det er bare å se på nærmeste ås, hvor langt ned tregrensen går – og hvor kort avstand det er til verdensrommets kulde og mørke. Det er ikke dyrene som er problemet når det gjelder forbruk av oksygenet på jorden. F.eks. er antall løver halvert de siste 20 årene, sa de nettopp på TV.

Skogene forsvinner, fordi Verdens økende befolkning må ha mat. Hver morgen når jeg fyller kaffe i kaffefilteret, tenker jeg på avskogningen av Vietnam. Det var en film om det på TV for ikke så lenge siden.

Mor Theresa som jobbet i slummen i Calcutta, forstod at familieplanlegging med færre fødsler i familiene var løsningen. Jeg har skrevet om det før, men det kan gjerne gjentas: Hun underviste familiene i praksis med samleie annenhver uke, der de unngikk samleie ved eggløsning og menstruasjon. Det er enkelt, gratis og uten bivirkninger. Moderne amerikansk sexologi viser til og med at det er ekteskapsbevarende! Forskning på 20.000 kvinner i dette programmet hennes viste at det var sikrere enn både p-piller og andre moderne prevensjonsmidler. For sitt arbeid ble Mor Theresa både helgenkåret og tildelt Nobels fredspris.

Politikere har en kort horisont: frem til neste valg. Fagfolkene som sitter med kunnskapen i alle komponentene i dette bildet, må på banen og tvinge politiske døgnfluer til å forstå situasjonen: Verdens befolkningsvekst MÅ temmes! Hvis ikke det skjer, vil vår planet ganske fort bli ei dau kule som svirrer rundt seg selv uten liv i et øde rom der vi var de siste levende, og annet liv er enda ikke oppdaget i rommet.

Glærum, 10.august – 2019.

Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *