Felles fødeavdeling Molde/Kristiansund – MEN: plassert i Kristiansund!

Av hensyn til fødende på Smøla og i Aure/Halsa, MÅ felles fødeavdeling for Nordmøre & Romsdal plasseres i Kristiansund! Selv den mest enfoldige må skjønne det!

Å holde fødeavdeling i gang med alternerende 14 dager i Molde, så 14 dager i Kristiansund etc. er et rent Molbo-opplegg. Det er i de grader et så upraktisk opplegg for alle parter, at det er vanskelig å fatte at noen fikk idéen, og at idéen ble gjennomført.

Inntil sykehuset på Hjelset står ferdig, MÅ fødeavdelingen legges til Kristiansund, av nevnte årsaker. Hvis felles fødeavdeling nå blir permanent i Molde, kan Møre og Romsdal fylke vinke farvel til Smøla og Aure, for de kommer til å flytte over til Trøndelag. Og: Når vi nå har fått Tresfjordbrua, må fødende i Romsdalen kunne føde i Ålesund, inntil Hjelset åpner.

Vi som bor på indre Nordmøre, har 2 timer å kjøre til Trondheim, 2 timer til Molde, 2 timer til Kristiansund. For oss er det helt klart at et fellessykehus må bygges, og at det plasseres på Hjelset. Hverken kristiansundere eller moldensere har grunn til å klage på kjøreavstanden til sykehuset på Hjelset.

Det vi imidlertid skal følge med på, er å telle sengene på de to eksisterende sykehusene og sørge for at summen av senger blir til antall senger på det nye sykehuset. Vi ble lurt på dette da det gamle regionsykehuset i Trondheim ble revet og nytt ble bygd. Det nye sykehuset hadde for få senger, slik at folk blir  sendt hjem til hjemkommunen altfor tidlig etter krevende operasjoner.

De som hittil har brukt 800 millioner bare på planlegging uten at spaden er kommet i jorden, og hvor kontinuiteten i planleggingen er blitt skiplet med flere utskiftninger av planleggingsledelsen, de bør nå skiftes ut med at staten tar over og administrerer det hele. Vi kan ikke leve med at millionene triller ut i ingenting, og at amatørene leker seg med «demokrati» og holder på med dette. Demokratiet er blitt drevet ut i Idiotiet i denne saken. Inn med Statsbygg og fagfolk innen medisin! Få opp farten!

Og så må kristiansunderne holde opp med å tappe pengesekken med dette lokale opplegget sitt med distriktsmedisinsk senter, eller hva det nå kalles. Det er jo så kort vei å kjøre inn til Hjelset – at et senter i Kristiansund bare blir en stein i skoen. Fagekspertisen må samles på Hjelset! Noe annen blir bare Tull! Tull! Tull!  – for oss som fremdeles kommer til å ha lang tilkjøring – også til det nye fellessykehuset.

Og hva foregår med gamle Oppdøl psykiatriske sykehus, vegg i vegg med nysykehuset? Vi ser på lokal-TV at bygninger er blitt revet – men hvilket tilbud får de som er tungt plaget med psykiatrisk sykdom? Vi hører ikke noe om dem…??? Er disse arme mennesker blitt bortdefinert, avglemt, usynliggjort?

Glærum, 16.januar – 2021.

Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *