Haulaus vegplan på Røv i Surnadal: Må stoppes!

Etter å ha lest Driva 10.mars, og etter å ha kjørt opp til Røv idag 12. mars, vet jeg ikke om jeg skal le eller gråte. Igjen må man rive seg i håret over politikernes manglende evne til å tenke langsiktig, til å se ting i sammenheng og til å konsultere fagfolk før de som amatører – valgt inn i demokratiske fora – slår til og kjører demokratiet ut i idiotiet – nok en gang.

Jeg har undret meg over at 2 hus i grenda på Røv plutselig er blitt revet. Nå vet jeg hvorfor: Gjennomfartsvegen fra den kommende Todalsbrua oppover til Fannrem/Trondheim, skal altså sprenge seg gjennom hus og hager i grenda på Røv, i stedet for å legges opp på platået i lia sør for – og utenom grenda.

Når en idag kjører nedover Gudbrandsdalen, ser en hvordan det skal gjøres og blir gjort: Ny, moderne gjennomfartsvei, dimensjonert for fort fram/rett fram, legges utenom gamle grender og husklynger. Kjører man innover Batnfjorden nå, ser en at det gjøres likedan: Den moderne, nye gjennomfartsveien er lagt opp i lia, utenom gamle grender. Det samme kan en se der nyveien passerer gamle Meisingset. Nyveien opp Surnadal ble lagt utenom grenda på Honnstad etc. Nye gjennomfartsveier legges nå ALLTID utenom gamle grender!

Men: Gjennom Røvsgrenda vil man nå gå baklengs inn i framtida, med hodet  under armen og armen i bind! Veitraséen opp og sør for Røvsgrenda, oppe på hjellen der, har lenge vært planlagt til å gå opp i landskapet ved der veiviseren til Skytebanen står, for så å komme ned igjen østafor Røv, og med ny og moderne bru over elva Vindøla.

Hvis man nå bygger ny bru for gang- og sykkelvei, parallelt med eksisterende bru, kjører bulldoserne gjennom hagene, sager ned fullvoksne vakre trær – bjørk og nesten 100 år gammel blodbøk, skreller søndre vegg av Gammelstua Røv, og river diverse andre hus – og ikke minst. – begynner med «landskapering» for å få bort en kul i veien, da har man voldtatt Røvsgrenda for tid og evighet, for med investeringene som trengs til dette, vil det ikke bli bygd noen vei oppi lia sør for Røv på en generasjon eller to.

Men, når Todalsbrua kommer, vil det nok likevel tvinge seg fram en vei oppi lia sør for grenda. Og da, kjære lesere – vil Røvsgrenda ligge der – ødelagt, og feil pengebruk, til feil tid, til feil prosjekt – vil sinke fremdriften på ny  gjennomfartsvei forbi Røv.

Dessuten: Der brykkjagampainn  no skal brykkje på med sitt hodeløse prosjekt, der ligger en av hjørnesteinsbedriftene i kornbygda Surnadal – midt på strekningen: Røv Mølle. Med den planlagte gang- og sykkelveien, vil farten på biltrafikken økes på denne strekningen, og traktorer som skal levere korn til Mølla, og Møllas egne store transportbiler vil komme til å få enda verre arbeidssituasjon enn de har i dag. Vil dere at Mølla skal forsvinne? Vil dere at anlegget skal bli stående der tomt og ubrukt – og grine som et monument over politikeres store dårskap, smalsynthet og nærsynthet?

Det er ingen skam å snu. Det er en styrke å si at man tok feil. Folk på Røv, i Kommunen og i Fylket bør pr.idag innføre enda lavere fartsgrense gjennom Røv, skilte mye bedre at det er skolebarn på skolevei, skilte at det er tung næringslivstrafikk på strekningen – og så sette alle kluter til for å få realisert ny vei der han allerede er stukket – så vidt jeg vet: utenom grenda! Da blir gammelveien en gang- og sykkelvei der lokalbiler kjører sakte fordi de kjenner forholdene. Denne saken kan ikke styres av lokal tenkning alene. Er det penger det står på hos Fylket, så må de kunne ta et lån hos Staten. Flaskehalsen på Røv, vil fortsette å være en flaskehals, også etter at grenda blir rasert av lite framtidsretta planlegging.

Glærum, 12.mars – 2021.

Dordi Skuggevik.

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *