«Samefolkets (nasjonal?) dag» og media.

I forbindelse med «Samefolkets dag» 6.februar, har jeg sett det som har vært å se i NRK TV – og det har vært mye, og det har vært interessant – på flere måter.

For det første, så har det vært påfallende at over hele linjen sier ikke folk lenger «Samefolkets dag» – nei, de kaller dagen for «Samenes nasjonaldag». Men, nå utgjør jo ikke samene noen «nasjon», og samebefolkningen i Skandinavia og i Russland består av flere samiske kulturkretser med flere forskjellige samiske språk – og samene er spredt rundt i 4 nasjonalstater. Jeg tror ikke noen som oppfatter seg som same har fått markert «same» i passet sitt. Det blir slik helt feil å si at samene har en «nasjonaldag».

Samtidig snakkes det hele tiden om Sàpmi, «Sameland» som om det er et land som tilhører samene. Det blir også feil, fordi samene tidligere var nomader, og de har aldri dannet noen stat. De har betalt skatt til nasjonalstaten der de har holdt til, som en slags landleie. Det går som en tråd gjennom de programmene jeg har sett – at samene «eier» landet der de har levd som nomader, og ordet «kolonisering» går stadig igjen – og da menes det at det er «germanerne» – som en person sa, som har kolonisert samenes land – når det faktisk var omvendt. Ettersom nordmennene bosatte seg, og da mener jeg bosatte seg i Norge – for 10.000 år siden, og samene trakk inn i Norge for 1000 år siden, så må det være samene som koloniserte nordmennenes land.

I min 7.sans, står det på 6.februar: «Samefolkets dag». Det bør media og folk ellers forholde seg til, fordi en kalender skal stemme med offentlige opplysninger.

Glærum, 13.februar -2019.

Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *