Norge: Snart 10.000 nykommunister!

Snart er det 10.000 nykommunister i Norge, stod det nylig å lese i avisen. De kaller partiet sitt «Rødt», men de er nykommunister.

Har du tenkt over hvordan norske medier ville gått av skaftet om det stod fram et parti med navnet «Brunt» – som hadde 10.000 nynaztister som medlemmer?

Har du tenkt på hvorfor norske media – og da spesielt det norske statsmonopolet NRK –  aldri henger ut kommunistene, men bare borer på om nazistene?

Er forklaringen den at 71 % av de ansatte i statsmonopolet NRK stemmer langt til venstre – ifølge en avis her forleden?

Vi får – om og om igjen – høre om alle eksessene som Hitler og hans kumpaner bedrev i 5-7 år, men vi får ikke høre om brutalismen til Stalin og hans medarbeidere – som drev på i 70 år, utraderte 10 nasjoner og drepte 60 millioner av sitt eget folk.

Kommunismens eksesser er ikke-eksisterende i norske skolebøker og i norske media. Derfor er de 10.000 nye kommunistene så lette å forføre av «Rødt». Hvorfor skal Stalin & co slippe så billig? Stalin og Hitler er to sider av samme griseri: Totalitær brutalisme.

Glærum, 11.februar – 2020.

Dordi Skuggevik

Vokalen mellom A og Ø i dialekten på indre Nordmøre.

I dialekten på indre Nordmøre finnes det en særegen vokal som vi mangler skrifttegn for. Vokalen finnes også i dagens engelsk, men ikke i andre norske målføre enn her på indre Nordmøre. Denne vokalen er hverken en A, Æ eller en Ø, men noe midt imellom. Eksempel: Engelsk- my son. Indre Nordmøre – sœnn min. Vokalene her i det engelske og det norske ordet for sønn er identiske. (Siste skrevet her med den franske vokalen for en åpen ø.)

Noen har skrevet den med a, noen med ø, noen med æ, noen a+e = ae, Lærer Hans Svean mente den skulle skrives med a + ø = aø. På en liten kiste jeg har arvet fra Bruset i Todalen (1868), via Oppigard Glærum, er den skrevet med ø i navnet Dørdi (Dordi), men på den gamle måten med en loddrett strek, litt på skrå fra høyre ned til venstre – over en o. De uttalte navnet Dordi med denne vokalen i gamle dager: Dœrdi (ikke Dærdi eller Dørdi).

I replikker og tekster på dialekten min, – i mangel av et annet skrfttegn, tar jeg nå i bruk den franske vokalen Œœ. Den uttales som en åpen ø på fransk, men som ikke er helt lik «vår» vokal.

Skrevet med den franske vokalen blir det f.eks. slik: Œstigard.  Surnadalsdialekten er et østnorsk målføre og et monoftongspråk, ikke et diftongspråk, derfor bør ikke denne monoftongen skrives med au, som den dessverre så ofte blir.

Altså – som det heter i ei gammel regle som skulle demonstrere både den hyppige bruken av himmelretningen øst – i Surnadal, og også denne vokalen:  – Œsti œster Œyå, œstafœr di œster olderkjærra, på di œster hoggstabbå, tek du deinn œster œksa!

(Skrifttegnet finner du på PC-en under – Symbol.)

Og: Underholdningsbidraget HÆSTLATTER – er det hestlatter, eller er det hœstlatter (høstlatter)?

Glærum 5. februar – 2020.

Dordi Skuggevik

 

Metan-myten:

Hvis graset blir stående og råtne, uten å bli spist av dyr, utvikler det mer metangass enn om graset går gjennom dyrene og kommer ut igjen som møkk og tarmgass. Dette sier en venn av meg som er ingeniør. Han sier også at hvis flere hadde valgt realfag på skolen, ville de ha visst dette, og ikke latt seg forføre av de siste dagers hellige i klimadebatten. Så lei deg en sau som kan klippe plena – og du kan bidra til bedre klima!

Glærum 5.februar – 2020.

Dordi Skuggevik

Fra internasjonalt gjennombrudd til nasjonalt sammenbrudd.

Jeg holder på å avslutte lesningen av prof. Terje Tvedts bok Det internasjonale gjennombruddet (globaliseringens effekt på Norge) -som må sees på bakgrunn av Det nasjonale gjennombrudd på 1800-tallet.

Nå ramlet jeg over en bok med tittelen Mot nasjonalt sammenbrudd. Norge i masseinnvandringens tid.  Den er skrevet av Halvor Fosli – magister i sosiologi fra Universitetet i Oslo – f.1961. Den er kommet ut på Document forlag. Den handler om avviklingen av Norge i masseinnvandringens tid.

Nordmennene bosatte seg i Norge for 10.000 år siden (samene for 1000 år siden). Norge er en av de eldste nasjoner/rikskonstitusjoner i verden, men er under rask avviklingen – på linje med Europa , står det å lese i en utvidet baksidetekst. Årsaken er at vårt folketall økte med en million – fra 4 til 5 millioner på 20 år: 1995 – 2015. Hele millionen var innvandrere, der det minst integrerbare elementet er den totalitære ideologien Islam.

Dette er den neste boka jeg skal kjøpe. Det bør sikkert alle her i landet gjøre også. Endelig er det en høyt utdannet og høyt respektert fagmann og forfatter som tar fatt på temaet ingen før har turt å ta tak i på samme måte. Det har jeg ventet på lenge. Dette er noe annet en gnikset fra politikerskvalderet i NRK, der tidsperspektivet aldri går mer en fire år fremover, og fagkunnskapene er erstattet med politisk synsing.

Løp og kjøp!

Glærum 4.februar – 2020.

Dordi Skuggevik

Lørdag morgen med P2:

Jeg forstår egentlig ikke hvorfor jeg gidder å slå på radioen lørdag- og søndag morgen lenger, for etter DAB-en er vi innestengt i det norske radiohelvetet.  Aldri en musikksnutt, aldri noe morsomt og/eller oppløftende. Alle verdens fortredelser i fortid og nåtid tres ned over hodet på en – og spådommer om fremtiden er også nedslående og mørke. Verbalt, verbalt og verbalt presses alt vi ikke har lyst til å høre en helgemorgen inn i hodet på oss. Jeg bor alene og har ingen å snakke med, så jeg tyr til radioen. Jeg raver omtrent ut av huset for å lufte meg etter alt som NRK har presset inn i hodet mitt før jeg får på meg klærne.

Idag da jeg satt i senga med frokostbrettet kl.7, denne lørdag morgen, kjørte NRK P2 lydsporet fra TV med Torp. Holocaust igjen. Så kom det en halvtimes intervju med en same som hadde overvunnet alkoholismen. Det neste jeg hørte var Bernt Hagtvedt med den spanske borgerkrigens forferdelser – før vi ble presentert for problemene som par har med å få ha samleier når den ene sitter i fengsel. Hva med når den ene blir liggende på sykehjem, tenkte jeg.

Slå over på annen kanal, sier du? P1 er fylt opp av musikk jeg ikke liker, stort sett fra 1950 og 1960-årene: Prøysen, Bokk-Jensen, Elvis Presley. Har aldri likt noen av dem! Blir direkte kvalm av dem. Alltid klassisk? Folkene der gidder ikke å gå ut i platearkivet sitt. De har gjort at jeg nå hater Grieg, fordi de spiller Grieg hele tiden. Han er død, og døde barnløs – så de slipper å betale TONO-avgift på ham. Det er som regel Morgenstemning eller Åses død, når jeg slår på den kanalen. Dessuten ødelegger de alt med trudeluttene sine som de smeller inn uten å modulere i forhold til avsluttet musikkverk.

Ja, jeg vet at jeg hører til kategorien lyttere som NRK-folk hater: Høyt utdannede eldre kvinner. Vi har hatt rykte på oss for å høre på P2. Derfor har de ødelagt innholdet i denne kanalen.

Nå er NRK gått videre: De har nå som mål å ødelegge hele folkehelsa. Når jeg kommer hjem fra utlandet, legger jeg mest merke til det. Det er klima-mas, homo-mas, same-mas, jøde-mas og annet mas. Uten mellomspill. Dessuten ansetter NRK nå folk som ikke kan snakke et muntlig norsk som kan oppfattes. Jo dårligere diksjon – jo større sjanse på en jobb foran mikrofonen. Dessuten snakker de ved mikrofonen så fort, så rykkvis, så staccato at vokalene har ikke sjanse til å slippe til. Det knitrer i konsonantene. De snakker dessuten svært ofte et svært dårlig norsk muntlig som de pynter på med å sette inn en del engelske gloser hist og pist, for å vise at de kan engelsk også.

Glærum 1.februar – 2020

Dordi Skuggevik