Somalierne i Norge bør repatrieres/deporteres nå.

Når en flykning/asylsøker fra Somalia har fått universitetsutdanning i både Skottland og i Norge, og har dobbelt statsborgerskap – både somalisk og norsk – og er blitt statsminister i sitt opprinnelsesland Somalia – da bør han repatrieres/deporteres – og bli fratatt sitt norske pass og statsborgerskap, for han har ikke lenger bruk for norsk statsborgerskap med de rettigheter det gir. Han har ikke bruk for det! – Det bør den mest tungnemme godfjott på Stortinget forstå!

Somalieren som var imam  i moskéen i Kjøpmannsgata i Trondheim reiste jo også hjem og ble president i Somalia en periode. Jeg husker ikke navnet hans i farten, men jeg har møtt ham og snakket med ham mens han var imam i Kjøpmannsgata moské i Trondheim – rundt millenniumskiftet.

Det er nærmere 40.000 somaliere i Norge. De bør alle nå repatrieres/deporteres til sitt opprinnelsesland, med barn og barnebarn. Norge har investert svære summer i denne folkegruppen, både med direkte økonomisk støtte til livsopphold, og etterhvert i utdanning for deres barn og barnebarn. Den unge somaliske befolkningen i Norge vil være en kraft og en positiv injeksjon i sitt opprinnelsesland Somalia når de vender tilbake. De vil representere et løft for landet, en modernisering, et sivilisasjonsprosjekt. Norge kan gi hver enkelt f.eks. 100.000 kr. som startkapital, og sende dem hjem. Det vil være et av de mest effektive U-hjelpsprosjekter Norge kan foreta seg. Det er helt opplagt – ja, selv for den mest tungnemme norske politiker – må det være klart som dagen.

Så var det Islam: Islam er lite kompatibel med et kristent samfunn. Selv om få nordmenn idag spinger på Bedehuset eller møter opp i Kirken, så ble Norge for 1000 år siden konstituert som et kristent samfunn. D.v.s. at Norges konstitusjon hviler på kristne grunnprinsipper og kristne menneskerettigheter, selv om Stortinget prøvde å avkristne Norge med sitt betenkelige vedtak for noen år siden, men der Kongens veto stoppet kravet om at monarken ikke skal bekjenne seg til Den evangelisk lutherske kirke. – Ikke i min tid, sa Kong Harald.

Det er enklere både for den somaliske befolkning i Norge og for oss andre her i landet at de vender hjem, med sin moderne utdannelse og sine friske penger fra Norge – MEN; uten norsk statsborgerskap! De bør ikke være returnerbare.

Eritreere, kenyanere og kongolesere som er kommet til Norge og har søkt asyl, er kristne. De er derfor mer kompatible med det norske samfunnet. De integrerer seg langt lettere enn de som bekjenner seg til Islam.

Glærum, onsdag i Den stille uke – 2020

Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *