Senatorer versus fagjurister ble God-dag-mann-økseskaft:

Via direktesendingene på TV fra Senatet i Washington D.C. kunne vi oppleve en selsom seanse da riksrettsaken mot ekspresident Trump foregikk, der aktoratet bestod av politikere, og forsvaret bestod av fagjurister.

Der fagjuristene gikk rett inn i sakens kjerne og forholdt seg eksakt til fakta, der holdt senatorene det gående med skyer av utenomsnakk, uten å respondere på fagjuristenes opplistede fakta og detaljer.

Senatorene hadde forhåndsskrevet hva de ville si, og disse sjablongene klasket de rundt med stadig vekk, uten å oppfatte hva fagjuristene la frem – eller kanskje: de ville ikke høre på noe som gikk imot – eller som var korrigerende til deres på forhånd oppsatte og vedtatte versjoner av situasjonene som ble belyst. Slik var det innlysende at mange svar på spørsmål i spørsmålsrunden til slutt, var avtalt med spørsmålsstilleren på forhånd – og der svarene var ferdigskrevet på forhånd. Slik ble det mye God-dag-mann-økseskaft i dialogen mellom politikere og fagjurister.

Senatorene er jo stort sett høyt utdannede folk. Senatorene er ikke dumme folk. Dette må derfor ha vært et helt bevisst «filibusteropplegg». Ett eksempel: Den skarpskodde Philadelphia-advokaten Michael van der Veen listet, på et punkt i saken – opp klokkeslettene for hva som hendte når og hvor ved Capitol og ved Det hvite hus denne dagen 6.januar 2021. Han viste enkelt hvordan de ca. 300 hooliganene som hadde samlet seg ved Capitol, allerede stod der en time før President Trumps tale, ergo kunne det ikke være President Trumps tale som hadde ildnet dem til «dåd». Gruppen hadde forberedt opplegget sitt på forhånd – i god tid, uavhengig av talen denne dagen. Men, senatorene lot som om disse opplysningene var ikkeeksisterende og fortsatte å lese opp sine daggamle, og flere-dager-gamle «stiler» foran mikrofonene. Og «stilene» deres inneholdt fordreide opplysninger, tolkede opplysninger, halvsannheter og udokumenterte påstander, og fordi det var forhåndsskrevet, hadde det mistet sin aktualitet i forhold til det fagjuristene la frem. Her ligger det stoff for flere doktorgrader i tekstanalyse, retorikk, folkeforførelse og strategisk bruk av løgner og halvsannheter.

En må i ettertid spørre seg om en så alvorlig sak som en riksrettsak bør være gjenstand for et aktorat av ikkejurister. Riksrettsaken burde heller ha blitt ført i Høyesterett av profesjonelle jurister. Slik riksrettsaken fremstod i Senatet, var profesjonene som bemannet aktorat og forsvar plassert på hver sin planet, der den ene gruppen var fagfolk, og den andre gruppen var – ja, politikere. Og man må i ettertid spørre seg hva politikere er for noe.

Forestillingen i senatet levner liten ære til politikere som ansvarlige for sentrale samfunnsoppdrag. De gikk NRK en høy gang i fordreide framstillinger, synsinger, spekulasjoner, ubegrunnede påstander, manipulerende språkbruk og utenomsnakk. De fremstod som det som Philadelphia-advokaten sa flere ganger: «intellektuelt uhederlige» og «hyklerske». Jeg føyer til for egen regning: løgnaktige, manipulerende – og for toskete til å skjule spillet sitt. Det siste er nesten verst.

Ingen av partene kommenterte de flere 10.000 vanlige folk i moden alder som demonstrerte rolig og sindig denne dagen. Noen hadde barna med. Vi kunne se med egne øyne – at President Trump har forvandlet Republikanerne til USA’s  «arbeiderparti», mens de over 90% i Washington som stemte på Demokratene, viste at Demokratene nå er blitt et elite- og overklasseparti.

Når «tusenvis» nå er redusert til 300 inntrengere på Capitol, må en også kunne stille følgende spørsmål: Var «stormingen av Capitol» provosert av president Trumps motstandere? Det er faktisk underlig at et så betimelig spørsmål ikke kom opp under riksrettsaken.

Det var en lærerik aften da det hele strammet seg til igår. Jeg ser frem til at doktorandene lager hakkemat av politiker-aktoratet. De var ikke på høyde med situasjonen.

Glærum, 14.februar – 2021.

Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *