Digital kirkehelg – i Fasten:

Vår katolske sogneprest Dominic her på Nordmøre sitter i Kristiansund og er 50% sykemeldt som rekonvalesent etter 4 døgn på Molde sykehus i Coronaens grep. Men – han er en tapper mann og prest, han gir ikke opp: Hver lørdag ettermiddag kl.16 ringer han oss her inne på indre Nordmør og tilbyr interaktiv «messe-chat» på Messenger.

Før Coronaens tid, foreslo jeg for internettjenesten i Den katolske kirke å sende messer på internett, slik at vi ‘oppi dalom’ og ‘inni fjordom’, som bor kjempelangt fra sognekirken, kunne få oppleve messen i alle fall på nettet. Men, det måtte en pandemi til, for at så skulle skje.

Det er hver gang et mirakel for meg at jeg «kommer meg på»! Fr. Dominic har i-pad og PC på alteret, og har slik 2 chattegrupper. Utrolig! Maks deltakerantall: 21. Stemmene har forskjellig transporttid i eteren, så det er ikke lett å synge det samme, svare det samme – og komme samtidig i mål! Vi hører liksom stemmene suse langs fjordene, forbi berg og nuter og over høye, snøkledde fjell. Av til blir jeg så grepet av – og så alterert av, denne sterke vilje til å VILLE messen, at jeg må tørke en liten tåre i øyekroken.

Igår ringer Fr. Dominic og spør om jeg er klar over at jeg digitalt kan delta på biskop Eriks Fasteretrett i Ålesund. – Å, sier jeg, er biskopen i Ålesund igjen? HURRA – den nye biskopen har oppdaget at 3 av hans 5 kirker ligger i Møre og Romsdal, tenker jeg.

Jeg «kommer meg på» via www.katolsk.no – og messen lørdag er allerede i gang, med biskop Erik som celebrant, og sognepresten Fr. Khiem som medcelebrant. En modig dame synger messen solo med et godt grep på gregorianikken – noe som imponerer meg og gleder meg som i 15 år drev på med å tilbakeføre kunnskap om – og praksis av, gregoriansk sang – anno 1000-tallet. Har hun kanskje vært på noen av mine kurs? Hun kan å synge gregoriansk sang, derfor kunne hun gjerne gå sterkere på med plena voce – som instruktør Jaan-Eik Tulve fra Tallinn pleide å rope til koret: «Full stemme!»

Idag, søndag, er det igjen biskop Erik som er celebrant – uten at sogneprest Khiem er tilstede. De to korguttene utfører sine oppdrag med kunnskap, naturlig presisjon og gratie.

Jeg tenkte allerede igår – at det skjer noe helt spesielt i det katolske Møre og Trøndelag nå med denne nye biskopen vi har fått etter 11 års biskop-vakanse, der vår kjære biskop Bernt Eidsvig har trådt til i alle disse år, i tillegg til sitt store bispedømme Oslo, som omfatter alt sør for Dovre.

Hva er det som skjer? Hva er det vår nye biskop gjør? Jo, han fører klosteret ut i menigheten. Han bærer munkens cistercienserdrakt, unntatt ved alteret. Disse to messene er så stille, så enkle, så alvorlige, så vakre, det blir så sterkt. Og hans to prekener skal jeg høre gjennom flere ganger, tror jeg, for han har den store evne å kunne tale om kompliserte ting enkelt, fordi det er så gjennomtenkt.

Jeg ble noe perpleks over at biskopen feiret messen med ryggen vendt mot forsamlingen igår, men vendt andre veien i dag. 2. Vatikankonsil i 1960-årene vendte alteret, slik at presten vender seg mot forsamlingen under messeofferet. Men siden en tid er igjen «Tridentinermessen» tillatt. Jeg har opplevd den en gang i Paris – på den siste gregorianske kongressen der i byen. Jeg følte meg satt utenfor, ekskludert. Jeg følte bare behov for å gråte – av utenforskap. Men igår virket det naturlig – ikke å vende ryggen til den korsfestede Kristus på alterveggen.

Etter messen igår, lørdag – hørte jeg hans 2. foredrag og Vesperen. Idag først – kalte jeg opp innledningsforedraget for retretten. Begge foredragene handlet om Bønnen – og det å be. Det kan høres kjedelig for mange, men det ble veldig spennende!

La det være sagt med én gang: jeg anbefaler alle – troende/ikke-troende – katolikker /ikke-katolikker, å høre gjennom begge foredragene og begge prekenene flere ganger. Biskop Erik gir oss et fastere eksistensielt fundament og ståsted, med en videre horisont enn vi hittil har hatt.

Det var en umåtelig stor erfaring å bli med ham på orienteringen om kontemplasjon og bønn, for det ble virkelig en enorm utvidelse av oppfatningen av hva det er dette dreier seg om. – Nå vet jeg hvorfor Panteon i Roma har et rundt hull oppe i toppen av den halvkulen dette bygget fra Antikken utgjør. Jeg har hørt hvordan Arne Garborg har oversatt Odyséen. Jeg har fått vite at midt inne i ordet kontemplasjon – ligger ordet tempel, og hva det innebærer. Jeg vet nå at når jeg sitter her på Gleresnessa og ser ut gjennom samme vinduet  hele tiden – så skjer det samme som med munkene i Sveits som gjør det hele livet. Jeg trenger ikke flytte legemet rundt i verden lenger, for å oppleve de store ting… Jeg har hørt ham lese fra boken om ham som bodde i en liten by i Iowa, og det lille diktet som innbefatter det hele:

Pay attention!

Be astonished!

Tell about it!

=

Vær oppmerksom!

La deg forundre!

Fortell om det!

Det er det som er kontemplasjon. Det er det som er bønn. Og jeg har lært hvor vid en horisont Bønnen har. Jeg har jo alltid trodd at jeg har vært en ussel bønne-beder, helt til jeg leste selvbiografien til Sankta Theresa av Avila. Der skriver hun at den ordløse bønnen, er den mest avanserte. Eureka!

Min mann Bjørn og jeg tok før jul 1999 taxi fra Madrid til Avila. Jeg VILLE se Sankta Theresas by! Vi hadde kjempeflaks: jeg trodde alle messer i byen var messet da vi ankom, men jammen var det messe i Theresa av Avilas Hus – av alle steder, kl.13.

Jeg hadde skadet hofteleddet mitt i baksetet på en politibil i Madrid, under transport til politistasjonen etter å ha bli rundstjålet (hysj: av sigøynerkvinner fra Balkan) utenfor katedralen. Det var en ekkel liten plastbil uten fjæring. Mitt kraftige legeme lå sammenfoldet i det trange plastrommet for arrestanter, og gammel hofteskade gjenoppstod på nytt. Livet gikk videre med krykker fra apoteket.

Under messens gang, sendte jeg en bønn til Sankta Theresa om å hjelpe meg med hoften. Da jeg reiste meg opp for å gå frem under nattverden, var hoften OK. Jeg ble så beflippet at jeg sa til meg selv: – Nå må du ikke innbille deg at du er en så viktig person at Sankta Theresa hjelper deg med dette! Hoften ble øyeblikkelig ubrukelig igjen, og fortsatte med å være det. Den dagen lærte jeg noe avgjørende om bønn: En må stole på hjelperen, og tro at man er verdt å bli hjulpet – OG: Vær oppmerksom!  Bli forundret! Fortell om det!

Vår nye biskop fikk også til å flette inn i sitt første foredrag – korrespondansen  mellom ham som forsket på atomfysikk i forbindelse med det tungtvannet du har hørt om – og hans venn Einstein. Ja, jeg har hørt at vår nye biskop er en stor filolog, og en allsidig lærd mann – men han er primært en begavet lærer, for dette var IKKE kjedelig! Man ser frem til neste runde!

Jeg sa til munkene på Munkeby for halvannet år siden da jeg overnattet der på vei fra en begravelse på Innherred – at det var overraskende at Vatikanet for andre gang hadde valgt som biskop i Norge – en nordmann som bodde i et cistercienserkloster i utlandet (den første var biskop Johan Willem Gran), og som i tillegg var/er trappist – den mest tilbaketrukne grenen av ordenen. – Vi er ikke noe forbauset, vi nei, sa munkene på Munkeby. Nå forstår jeg hva de mente.

Lenger nede på bloggen finner dere min omtale av biskop Eriks bestseller i England, som nå er kommet på norsk: The Shattering of Loneliness. (Ut av ensomheten.) (Engelsk utgave fås på Amazon). Den norske er utgitt/selges av St.Olav Forlag. Det er ikke uten grunn at han leverer en bestseller, vil man forstå når man har hørt gjennom hans foredrag og prekener i Ålesund. Han forstår å formidle de store og kompliserte ting enkelt og interessant.

Biskop Erik Varden er trappisten som virkelig går ut til folket. Det skal være sikkert. Det er noe på gang i dette bispedømmet nå, noe som vil endre ting fundamentalt. Vi vil se hva som er på gang – litt lenger fremme i veien. Det blir en spennende tid fremover. Vi får håpe at han blir her i Møre og Trøndelag i de neste 30 årene. We shall pay attention! We shall be astonished again and again, and we shall tell about it!

Amen!

Glærum, 28.februar – 2021.

Dordi Skuggevik

Overføringene var ved katolsk.no i samarbeid med St.Rita Radio, Ålesund, katolsk nettradio med vekt på messe – bønn – musikk. Sender 24 timer. Ansvarlig redaktør: Pål Johannes Nes.

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *