Pater Olav Müller: Urnenedsettelse og rekviemmesse.

Onsdag 16.juni kl.14 blir Pater Olav Müllers askeurne satt ned på Stavne kirkegård i Trondheim, hvor noen av hans ordensbrødre i Picpus-ordenen også er begravet. Fri adgang.

Pater Olav tjente sine medmennesker også etter døden: Han gav sitt legeme til vitenskapen. Det blir 6.nov. 2021 – 3 år, siden han døde, så det var på tide at vi nå får ta avskjed med ham.

Kl.18 blir det rekviemmesse for Pater Olav i St.Olav katolske domkirke i Trondheim. Der må alle som vil delta, skaffe seg billett som er lagt ut på hjemmesiden til kirken: www.trondheim.katolsk.no eller heller: https://billett.katolsk.no/

I forståelse med Fr.Dominic i Kristiansund, kjører jeg oppover med blomster fra St.Eystein menighet på Nordmøre, for Pater Olav var vår sogneprest i mange år, den siste menigheten han var sogneprest i. Han skaffet menigheten et forsamlingslokale med å løpe en maraton i byen, hvor folk kjøpte etapper…! Han var høyt skattet av oss – og især kanskje, av oss «buskkatolikker» her på indre Nordmøre. Han feiret den første katolske messe etter Reformasjonen her i Surnadal, på vei til et julevikariat i Kristiansund – lillejulaften 1985, på spisebordet mitt. Det var bare oss to, men når Fr.Dominic nå feirer den månedlige messen hos oss i Surnadal, er vi blitt 20-30 som møter opp, og Den norske lutherske kirken låner oss lokaler i menighetshuset sitt på Skei. 3 av bispedømmets 5 kirker ligger her i Møre og Romsdal.

Jeg fikk lov å intervjue Pater Olav i hans siste tid. Det første intervjuet handlet om krigen og hans tid som politisoldat i Sverige og i Finnmark. Det andre handler om hans tid som prestestudent i Holland og hans tid som ung prest i Tyskland etter krigen. De to første intervjuene var mitt initiativ, men det 3. intervjuet var hans idé, og det handler om hvordan det var å komme hjem til Norge som ung katolsk prest i 1957. Han måtte leve «med sverd ved lend» – som han sier i intervjuet. Vi glemmer ofte idag hvor tøft det var å være katolikk i Norge på den tiden. Hans orden, Picpusene, som hadde ansvaret for prestetjenesten i Trondheim katolske stift i nærmere 70 år, til for et stort 10-år siden, var også kjennetegnet av å være bemannet med skikkelige mannfolk! De var noen mandige Herrens tjenere her ute «… an die Grenze der Weld» – ved verdens grense, som Pater Kulbach hørte rektoren si da gutten ble fulgt til skolen av sin far.

Universitetstrykkeriet på Dragvoll la alt arbeid til side en fredag for å trykke opp den lille boken/heftet med intervjuene, slik at han skulle kunne få se den før han døde. Jeg ringte dem en fredags morgen og sa: «Hvis Jan Erik Kofoed sender dere trykkefila nå, og jeg setter meg i bilen og kjører oppover, kan dere ha prøvetrykk ferdig om 2 timer?» Det kunne de. Fredag ettermiddag kjørte jeg ned fra Dragvoll med 1.opplag i bilen, og kunne legge en stabel på bordet hans. Han ville at heftene skulle være en gave til folk, og det ble de. Jeg sponset trykkingen med glede og takknemlighet for å ha kjent det mennesket som ble det viktigste mennesket i mitt liv utenom min nære familie: min prest, lærer, skriftefar og venn.

Nå har trykkeriet på Dragvoll igjen vist seg oppegående og spreke: De har et opplag 2 av intervjuene klare for henting kl. 12 onsdag, så de som møter opp på urnenedsettelsen og til rekviemmessen, kan få et eksemplar. Jan Erik Kofoed, som også hjalp til med å lage trykkefila, har også lagt intervjuene ut på nettet: URN:NBN-no-66655. Direkte link: https://kofoed.no/docs/9788299139427.pdf

Pater Olav Müller er en historisk person i Norge. På mange måter. Det som kjennetegnet ham som prest, var at han klarte å la oss møte Det Hellige, samtidig med at vi hadde beina på jorden. «Gud har gitt oss fornuften for at vi skal bruke den.» sa han en gang. Det blir stående som hovedkarakteristikken av ham. Han var en meget alvorlig person, men som lo høyt og ofte, og kunne gjemme seg bak en ram humor. Men, han var også en av Norges største intellektuelle i sin tid, selv om han der opptrådte som en «doldis». Han pranget ikke med sitt intellekt. Men, for oss som kjente ham personlig som person og som prest, blir dette stående: – Han evnet å møte hver enkelt av oss på vårt ståsted, slik at vi alle, hver enkelt av oss, opplevde og opplever at vi hadde et nært og personlig forhold til ham.

Heldigvis er mange av hans foredrag bevart og lagt ut på nettet av P. Claes Tande. Og mange av dem er samlet i de to bøkene «Pateren dypper pennen» og «Pateren kvesser pennen». De kan skaffes av St. Olav bokhandel i Oslo og St. Eystein bokhandel i Trondheim.

Pater Olavs lille historiebok finner du også på nettet:

https://kofoed.no/docs/9788299890014.pdf

R.I.P.

Glærum, 12.juni – 2021.

Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *