Har Surnadal en matjordspolitikk?

Etterhvert som en ser matjorda bli nedbygd på elvesletta i Surnadal, må man virkelig spørre seg om Surnadal kommune har en matjordspolitikk – og hva den går ut på.

Kjører en ned Røtet, ser vi hvordan næringsbygg eter seg innover matjorda på østsida av veien, og ellers i området med næringsbygg, er det altfor dårlig utnytting av tomtearealet. F.eks. ser en at Sveen bil nå har tatt et stykke øst for veien der til parkeringsplass, når de bør ha nok areal på det store stykket de har sør og vest for selve bygget, som også er bygget på matjord. Men dette gjelder over hele fjøla, ikke bare hos Sveen.

Ellers ser vi hvordan det tas et stykke av en kornåker til å bygge ett bolighus – og plutselig er ett blir 3-4-5. Det skjer helt uten plan og opplegg, kan vi se.

Nå vil Pipelife ha mere jord å bygge på. Fra før ser vi hvor tilfeldig boligbygging har foregått på Sylte. Husa er liksom bare strødd utover. Ingen plan. Men, matjorda bygges ned. Tomtene er gjennomgående for store overalt – også her. Østigard Sylte forsvinner. Fin gard på flat plogjord blir borte…

Prestgarden har skiftet navn. Hvis jeg har oppfattet rett – er husbygging nå  planlagt på plogjord der. Kommunen/utbyggerne unnskylder seg med at jorda er utpint . Å? Hvorfor er jorda utpint? Er den ikke blitt stelt skikkelig – i påvente av at kommunen skal gi tillatelse til å bygge den ned, så eierne kan hygge seg med pengene?

Når jeg står i vinduet på rommet til min svigerinne borte på Sykehjemmet på Skei, ser jeg rett over til Øye kirke. Hele kirkelandskapet er ødelagt av kassearkitektur. Det blir ikke bedre når Prestgarden også bygges ned. Har man sikret nok areal for utvidelse av kirkegården? Merkelig at ikke Surnadal kommune kan nedverdige seg til å leie inn fagmessig hjelp av og til – som f.eks landskapsarkitekt, byplanlegger etc.

Skal Surnadal bli slik som kornåkrene ved Orkanger – dekket av enetasjes fuglebur? Hva vil man med Surnadal? Skal Surnadal fremdeles være ei jordbruksbygd, eller skal matjorda vekk? Bygges ned? For å summere opp: Ubegavet! Fantasiløst! Ansvarsløst! Planløst! Baklengs inn i framtida!

Man skulle ikke tro at kommunen i mange år har hatt en miljøkonsulent på heltid og en landbrukssjef på heltid og at Senterpartiet har flertall og ordføreren!

Sørgelig er det. Sørgelig!

Glærum, 13.juli – 2022.

Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *