Olavsflagget: Gult kors på rød bunn.

Olavsflagget er satt opp her i dag, 3.august, fordi det er «Vesle-Olsòk», eller Olavsmesse, også kalt «Translatio Olavi» – til minne om Olav Haraldson den Helliges helgenkåring og skrinlegging, der han ble tatt opp av sandbanken ved Nidelva, ble helgenkåret og skrinlagt på alteret i Klemenskirken – med senere overføring til høyalteret i Kristkirken (Nidarosdomen). Skrinleggingen skjedde 1 år og 5 dager etter at Olav falt på Stiklestad.

Olavsflagget, rødt med gult kors, er både landsdelsflagget for Skåne og en av de to standardene for Normandie, hvor Olav fikk sin utdannelse og ble døpt, sammen med sin store flokk nordmenn.

Det har ikke vært så greit å bruke Olavsflagget etter okkupasjonen under 2.verdenskrig, fordi Olavsflagget ble brukt av Nasjonal Samling under deres oppmarsjer. Men, vi må se dette ut fra deres samtidige situasjon:

I 1933 tok Stalin alt kornet fra ukrainerne og drepte bøndene (kulakkene) og skapte dermed en fryktelig sultkatastrofe. Da ble Nasjonal Samling stiftet i Norge.

Et stort 10-år tidligere oppstod det også en stor sultkatastrofe i Ukraina i kjølvannet av de harde kampene under Bolsjevikenes kommunistiske revolusjon. Folkeforbundets redningsaksjon ble ledet av Nansen og arbeidet utført av Vidkun Quisling.

Bolsjevikene var antikristne ateister med et program som gikk ut på også å utrydde Kirken og Kristendommen.

Med utgangspunkt i Bondebevegelsen i Norge, og med frykten for sovjetisk invasjon og frykten for det revolusjonære programmet til datidens Moskva-tro norske arbeiderparti, var det den gang en logisk handling for Nasjonal Samling å foreta en oppmarsj med Olavsflagget på Stiklestad og sverge troskap mot Norges evige konge med å ville forsvare Kristendommen mot Antikrist i Sovjet.

Flere tusen nordmenn meldte seg frivillig til Østfronten for å stoppe Bolsjevikenes Sovjet fra å ekspandere vestover.

Tolkningen i ettertid av denne oppmarsjen på Stiklestad, har i ettertid gjort det problematisk å bruke Olavsflagget, men det bør det ikke være, når en ser historien ut fra samtiden hvor dette foregikk.

Så, derfor: Bruk trøstig Olavsflagget både 29.juli og 3.august, for Olav ofret livet for at Norge skulle forlate fortiden og gå inn i en fremtid som en moderne stat, som en del av resten av verden!

Han leve!

Glærum, 3.august – 2022.

Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *