Kirkemusikkstudiet i Trondheim f.1031 – d.2024

19.mars d.å. 2024 ble kirkemusikkstudiet i Trondheim «frosset» = det blir trolig ikke gjenåpnet, når lærerkreftene p.g.a. det som reelt er nedleggelse, drar til andre beitemarker her i verden.

Kirkemusikkstudiet i Trondheim kan vi datere tilbake til 1031, da det ble opprettet en schola i forbindelse med skrinleggelsen av Olav den Hellige. Dette ifølge en artikkel i en av De Kongelige Norske Videnskabers selskabs publikasjoner, skrevet av musikologen Asbjørn Hernes. Dette var også den påviselige oppstarten av Katedralskolen i Trondheim, Norges eldste skole.

Det neste store startpunktet i kirkemusikken i Trondheim kom med Ole Andreas Lindeman f. i Surnadal i 1769. Han ble ansatt som domorganist i Trondheim med tjenestested i Vår Frue. Han var «olde-elev» av J.S.Bach, med bare 2 musikere mellom seg og Bach – i rett linje. Han innførte Bachs repertoar og spilleteknikk i Norge, og ble stamfar til vårt musikerdynasti gjennom 200 år: Lindemanfamilien. Han kalles «Norges første musiker i europeisk forstand» og er det andre startpunktet i norsk kirkemusikk – etter scholaen i 1031. 

Nå bestod 4 høyt kvalifiserte studenter i orgel/kirkemusikk opptaksprøven, men  det merkelige var: De fikk opplysningen om å ha bestått opptaksprøven – i samme mail som samtidig forkynte at kirkemusikkstudiet de var kommet inn på, skulle «fryses» = legges ned. Nedleggelsen må derfor ha vært et hastevedtak etter innfallsmetoden. Dermed er også den i Europa-sammenheng store konsertorganisten, ny orgellærer på studiet: Erling With Aasgård (også fra Surnadal!) fratatt undervisningsoppgavene sine = satt på benken. Har man virkelig råd til å skusle bort slike lærerkrefter? Han forlater kanskje byen?

Da Trøndelag musikkonservatorium ble fusjonert med universitetet i Trondheim, hadde jeg bange anelser, fordi universitetet hadde et akademisk universitetsinstitutt for musikk, der jeg selv hadde vært student, men som er noe ganske annet enn et konservatorium. Men, tenkte jeg, når musikkinstituttet holder til på Dragvoll, og konservatoriedelen nede i Olavshallen, så vet de vel hvor grensen går mellom de to avdelingene.

Så skrelles altså kirkemusikkstudiet vekk, bare sånn pling-pling! Hva med resten på konservatoriedelen i Olavshallen? Skal alt i konservatoriet skrelles ned til ingenting? Skal hele konservatoriet bort?

Nedleggelsen av kirkemusikkstudiet er sannsynligvis også en del av et større bilde der kristofobien og kirkefiendligheten bevirker at Norge kler av seg Kristendommen i rasende fart, og der Reformasjonskirken i Norge smuldrer. Men, har man tenkt på følgene? Skal vi ikke lenger få høre vår fantastiske orgelpark her i landet? Skal vi ikke lenger få høre de store komposisjonene for orgel in natura, akustisk i de rette rommene? Og: Har man ikke tenkt på at den lokale organisten har vært grunnlaget for hele det norske musikklivet? Til og med Grieg og Arne Norheim hadde organisteksamen i bunnen av sin utdanning – den var deres grunnvoll med kontrapunkt som sement! Og: Har man tenkt på at dette er det første dødsstøtet mot også vår store tradisjon og rikdom av det meste av den vestlige musikken?

«Noen» i Trondheim har manglet kunnskap og innsikt til å forstå hva de har gjort/gjør, når de har fjernet kirkemusikkstudiet. Hvis det er et «demokratisk» utvalg som har skåret bort kirkemusikken, så ser vi der et av «demokratiets» store svakheter: politikere har bare et tidsperspektiv på 4 år. Eller – er dette gjort meget bevisst for å frarøve oss denne delen av vår kultur, der vårt liv har fått støtte av denne musikken ved alle livets store – glade som vanskelige, stunder i livet, som del av rammen vi har støttet oss på i århundreder i våre eksistensielle kastevinder?

Vi må finne ut hvem som har frarøvet oss snart 1000 års musikkopplæring, og forfølge vedkommende gjennom byen med stort skrangleorkester og pipekonserter – forfølge denne musikkrøveren på gaten, inn i butikkene, på bussen og på DO!

YES! Folkereisning til forsvar for en av hovedsøylene i vår kulturarv! Kom an! Alle sammen! La oss gå gjennom byen i stor begravelsesprosesjon til en voldsom Marche Funebre der vi markerer Kirkemusikkens endelikt og begravelse i Trondheim etter nesten 1000 år! Møt opp! Møt opp! Studentene som nå har lagt ut mulighet på nettet for å skrive under mot nedleggelsen, kan bare si fra: jeg setter meg i bilen til Trondheim for å delta i en MARCHE FUNEBRE som jeg håper vil snu de kunnskapsløse i NTNU-systemet. Kanskje kan vi feire gjenoppståelsen før vi er ferdige med begravelsen?

Synderen i NTNU-systemet kan få et råd: Det er ingen skam å snu…

Glærum, Palmesøndag ved fullmåne, 2024!

Dordi Skuggevik.

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *