Hanne K. Kvitberg og samene.

I innlegg på Trollheimsporten og i Driva står det et motsvar til det jeg skrev om Norges urfolk – at det er nordmennene som bosatte seg i Norge for 10.000 år siden som er Norges urfolk, ikke samene som – ifølge professor emeritus i historie (UiO), Benedictow, kom fra øst og inn i Norge på 1000-tallet.

Jeg har ingen kjennskap til Kvitberg, og trodde faktisk jeg leste et innlegg fra en person fra historieseksjonen på Dragvoll – som prof.Benedictow har gått i rette med innen same-historien i Norge. Ut fra det syntes jeg etterhvert at innlegget var en merkelig blanding av historiske fakta, synsing, personangrep, omskrivning av det jeg hadde sagt – og lemfeldig historiefremstilling. Jeg fant etterhvert ut at Kvitberg er bosatt i Rindal, har arbeidet i flere kommuner og er sosionom. Medlem av soknerådet i Rindal, stod det også. Siden hun bruker ordet «øvrigheta» to ganger, trekker jeg den slutningen at hun stemmer SV, med de implikasjoner det kan ha i saken.

Jeg skal ikke imøtegå alle punkter som Kvitberg indignert og aggressivt kaster på bordet i sitt karakterdrap på meg, og hennes  tendensiøse og til dels fordreide omtaler av punkter i min tekst, men jeg kan trøste Kvitberg med at jeg underviste mine elever i dalføret om sameopprøret i Finnmark, lenge før noen andre kjente til den skampletten på Norges historie som dette er. Sameopprøret med de forferdelige halshuggingene som foregikk i Kautokeino i 1852 ble ikke kjent for folk i Norge før den flotte filmen om denne tildragelsen kom. Alt var sensurert bort og rensket ut av alle historiebøker og leksikon, men jeg visste om det fordi komponisten Jon Persen var i ferd med å skrive en opera om det. Han foreleste om dette arbeidet sitt på universitetet i Trondheim da jeg studerte musikk der. Vi studentene var veldig sjokkert over at vi aldri hadde hørt om dette, men mine elever skulle få vite om det!

En opplysning skal Kvitberg ha takk for: Hun forteller om Norges eldste spor etter sørsamer – som er funnet i Rindal, og som er datert til omkring Kristi fødsel. Det var ukjent for meg. Fra den tiden stammer også navnet på stedet der jeg bor på indre Nordmøre: Glærum. Vi kan neppe kalle sporene i Rindal etter samer for «bosetting», fordi de var nomader. Disse tidlige sporene i Rindal etter samer må nødvendigvis være etter streifere. Alle folkevandringer begynner med speidere, som streifer inn i området for å se på forholdene der. Prof. Benedictow ser heller ikke bort fra at det kunne vært enkelte få fjellsamer i indre Finnmark før de kom i kontakt med fastboende nordmenn på 1000-tallet i det som i dag er nordvestre Troms/Finnmark.

Vel, da har Kvitberg datert spor etter samer 2000 år tilbake, mot professorens 1000 år. Kvitberg går ganske fort over til rundhåndet å omtale disse 2000 årene som «flere tusen år» – ja, hvor mange 1000 år mener Kvitberg?

Vi sitter ifølge Kvitberg da tilbake med 8000 år hvor nordmennene var bosatt i Norge – før samene trakk inn fra øst. Så: Hvem skal da anses som Norges urfolk? Nordmennene, selvfølgelig. Og det har jeg tenkt å skrive til FN om, for å fortelle dem om at da ILO-konvensjonen fastslo at samene er Norges urbefolkning, så bygget de på feil informasjon fra noen her i Norge – for det er en vitenskapelig historisk uredelighet å hevde at samene er Norges urfolk, når det er nordmennene som er urfolket i Norge.

Glærum, 20.januar – 2019.

Dordi (Glærum) Skuggevik

 

 

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *