NRK snakket ihjel messen fra Peterskirken igjen!

For oss katolikker som lever langt fra en katolsk kirke – inne i norske fjordbotner og oppe i dalom, og som ikke kommer oss til noen kirke Julenatt og Påskenatt, er overføringen på TV av messen Julenatt og messen Påskenatt fra Roma til stor trøst og glede. Det vil si – det ville det ha vært, om ikke NRK snakker oppå tale og musikk og korsang i de grader at alt ødelegges for oss. Men kanskje bruker NRK messen til å undervise ikke-katolikker?  Er det derfor at alt skal forklares inntil alt ødelegges av kommetatoreri?

Heldigvis var hovedkommentatoren ikveld en katolsk prest. Det var nødvendig fordi NRK ikke giddet å tekste bildene. Alt ble snakket oppå både det som ble sagt, oppå det som ble sunget og oppå orgelet. Men den katolske presten ble påført en breiflabbet bergenser som liksom skulle stille spørsmål fra den uvitende ålmenta. Det ble for det meste forstyrrende, unødvendig, irriterende og dumt. Dette var ikke noen forballkamp!!! Tror NRK at noen så på denne messen hadde behov for alt snakket?

NRK bør ta seg bryet med å tekste sendingen, for nesten alt som blir sagt og sunget, er tekster som man vet kommer, og som kan forhåndstekstes. Og så bør kommentatoreriet reduseres til NULL! Vi vil gjerne høre Pavens stemme. Vi vil gjerne høre koret. Vi vil gjerne høre orgelet. Dessuten har vi øyne og ører og hjerne, og kan ta til oss det meste uten alt dette snakket som hindrer innpass på messen for oss! Hvorfor kunne f.eks. ikke denne breiflabben fra Bergen tåle stillheten etter Pavens preken? Det ble bare så steike dumt og veldig irriterende når han gjorde et forsøk på å tolke Pavens klare tale. Heldigvis fikk ikke breiflabben den katolske presten utpå der. TEKSTING er tingen!

Så kom nå det verste: NRK gjorde det de pleier å gjøre med norske radiogudstjenester – de klarer ikke at sendingen pågår utover i nattverdsutdelingen, og lar sjelden lytterne få oppleve postludiet når orgel og organist gir sitt beste til slutt. På denne TV-overføringen fra Roma gjorde de det samme: Breiflabben fra Bergen begynte å raute om ditt og datt oppå den fine korsangen som ledsaget nattverdsutdelingen, og NRK brøt sendingen før utgang og postludium. Da ropte jeg: FAEN I HELVETE!

Dette blir sendt de katolske biskopene i Norge. De må inn på banen overfor NRK og STILLE KRAV! – på vegne av oss buskkatolikker som er avhengige av NRK-overføringen for å få med oss disse sentrale messene.

Nordmøre, Påskenatt – 2019.

Dordi Skuggevik

Buskkatolikk.

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *