Ola Skei og AØ-vokalen på indre Nordmøre.

Viser til mitt innlegg om problemet med at vi mangler et skrifttegn for å skrive vokalen mellom a og ø i dialekt-tekster fra indre Nordmøre, og til alternativ løsning lansert av Ola Skei.

Jeg vil advare på det sterkeste mot å blande inn Æ i denne sammenhengen, for det er Æ-en som holder på å ødelegge denne særegne vokalen både i muntlig dialekt og i forsøkene på å skrive dialekten. 

Litt lenger ute på Nordstranda i Surnadalsfjorden ligger stedet Baugen – som uttales Baø’n/Bœ’n. Arne Melkild i boka «Baut og lens» skriver Peder Baja. Dagens kvinnelige beboer skriver seg i uformell sammenheng for Kari Bæja.

Hvis denne vokalen, som jeg foreslår – skrives med den åpne franske ø-en Œ/œ, så kan den av mange oppfattes som Æ, selvfølgelig. Vi skal legge merke til at når mitt navn i gamle dager ble uttalt med denne vokalen Dœrdi/Daørdi – ble den skrevet med ø – men en ø som ble skrevet slik ó. (Som på skrinet fra Bruset anno 1868: Dórdi.)

Dessverre er språkinstituttene på Dragvoll blitt svært rasert – og av lingvistisk institutt er det nå bare en bokhylle igjen – som står der som en herreløs hund, fordi ingen har ansvar for den. Det oppdaget jeg da jeg ville gi boka «Tante Borg: Hæmlengtfjor’n» til instituttet. Boka har innlagt CD med en times opptak av hennes dialekt-dikt.  Jeg tok i sin tid initiativet til å få avlegge dialektprøve for dialekten på indre Nordmøre til Lingvistisk institutt – og fikk tilbudt stipend hvis jeg ville ta fatt på faget lingvistikk. Det passet dessverre ikke med livsløpet mitt akkurat da. Hadde jeg akseptert, ville AØ-vokalen blitt utredet!

Jeg studerte samtidig engelsk på Dragvoll. Engelskfaget hadde et knallhardt kurs i engelsk lingvistikk med mye høretrening – og jeg var hele tiden svært oppmerksom på denne vokalen i engelsk – som er så særegen for oss her på indre Nordmøre. Mange strøk på engelsk lingvistikk, men vi som kom fra musikkstudiet, hadde hatt knallhard høretrening i hørelære på musikkfaget, og vi klarte oss derfor veldig bra også i lingvistisk hørelære. – Begge lærerne i engelsk lingvistikk ble hentet inn av BBC til deres «pronounciation department» – så de må ha vært dyktige.

Ola Skei sitt forslag om å skrive à – ã er et ganske godt forslag, fordi Œ – œ  kan bli oppfattet som Æ – æ.

Ka tykkje du – Kari Bãja? Eller skal vi holde oss til Hans Svean/Hans Sveå  – Kari Baøja? Eller Bruset-varianten av 1868, Kari Bója? Eller vil du bruke den franske varianten med åpen ø – Kari Bœja? Valgets kval er overhendig!

Kronologisk oppsummering for valg: Bója –– Baøja – Bœja – Bãja.

Kanskje vi skal spørre Hørkelgaidden oppå Dragvoll?

Glærum, 12.februar – 2020.

Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *