Todalsbrua: Bergsvein Brøske må kastes!

Bergsvein Brøske har stor personlig interesse av å trenere Todalsbru-prosjektet, for han mottar hvert år 100.000 i lønn som daglig leder, samt hyggelige  godtgjørelser av diverse slag. Jo lenger han kan sitte i posisjonen og ha disse inntektene, jo bedre for ham personlig, selvfølgelig. Derfor utgjør han en brems i prosjektet. Han må kastes! Han har sittet lenge nok. Han har sittet altfor lenge. Han har mistet siktepunktet for det arbeidet han burde ha gjort pr.idag. Før dette drev han på med tunell Todalen – Sunndalsøra og trenerte Todalsbrua, og så ble han jammen daglig leder for bru-prosjektet da han så at slaget om tunell var tapt. Dessuten har han ingen faglig kompetanse i – eller utdannelse for, det å prosjektere ei bru. Han er bare en synser i faget. Han er en amatør! Bort me’n!

Jeg har tidligere vist til at lederen for samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim, er en Halsasambandets trojanske hest – som har all interesse av å trenere Todalsbrua. Henne kan man dessverre ikke kaste, men hun er ugild i saken. Hun bør ikke ha uttalerett.

Men det er en trojansk hest til som står på bildene i avisene når ledergruppen for Todalsbrua er å se i media: Olav Ellevset – som er daglig leder for Halsasambandet. Han var tidligere leder for utbyggingen av E39 som ble lagt på feil sted. Ellevset vil ikke Todalsbrua vel, fordi han vet, at blir den realisert, så blir den steindyre Halsabrua lagt på hylla, og E39 vil i kraft av fornuften bli flyttet til Todalsbrua, og vil gå opp Surnadal og Rindal på grunn av at denne traséen eliminerer høydedragene som er et problem, særlig om vinteren. Hemnkjølen, Gråurda og Romsdalsstigningene.

Jeg nevner igjen at det bør prosjekteres tunell Svinvika – Surnadalseidet allerede, for dette blir en del av den indre hovedveien Ålesund – Trondheim, som skal binde sammen Midt-Norge kommunikasjonsmessig, og da kan en like godt først som sist kutte bort omveien om Melhusen!

Trondheimsfirmaet A.R. Reinertsens opprinnelige utforming av Todalsbrua – for vel 30 år siden, bør tas fram igjen. Brua kommer her i høyde med grunnmurene i Svinvika, og tar derfor ikke noe utsyn fra garden i særlig grad, og ilandføringen i Svinvika sparer dyrkamarka. Ragnar Halles masing om seilingshøyde under brua for cruise-skip til Todalen bør alle glemme. Todalen har ikke infrastruktur for å ta imot flere tusen turister i én slepping. Glem det!

I alle høve vil nåværende ordfører i Surnadal, Margrete Svinvik – måtte rive hytta si ved Svinvika. Der har vi derfor enda en politiker som er ugild i saken, og som sikkert gjerne vil motarbeide alle ilandføringer av brua på Svinviksida – uansett.

Som jeg har sagt før: Dagens ledergruppe for realisering av Todalsbrua må skiftes ut! Det er politikerne som er Vegvesenets oppdragsgivere, derfor bør det nå skje en opprenskning i den politiske bakevja der saken ligger og vasker rundt uten å komme av flekken. Hvis noe har havnet i en «Demokratiets pøl» – så er det Todalsbru-prosjektet.  Derfor vil jeg nå anbefale at alle amatørene i prosjektledelsen skiftes ut med folk som har fagkompetanse i det å prosjektere ei bru, og ikke la amatøriske politikere holde på med sine hjemmestrikka løsninger. Jeg anbefaler f.eks. som konsulent INGENIØR(!) – Råg Aarnes i Stavanger, som var den fagmannen som leverte det tekniske grunnlaget for saken Ola Hals kjørte. Kanskje Aarnes burde inntre i Brøskes stilling? Da ville nok prosjektet få både fart og retning!

Jeg oppfordrer uansett Bergsvein Brøske & co å stille sine plasser til rådighet. Noe annet vil ikke være anstendig av dem, slik som de har rotet til og trenert saken.

Glærum, 22. juni – 2020.

Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *