Todalsbru – NO!

Av Dordi Skuggevik – 14.okt.2023

Takk til journalist Geir Forbregd i Driva som 11.okt. viser oss den komplette impotens på Fylkesvegkontoret i Møre og Romsdal!

Jeg har gått over verbene i det som Fylkesvegfolkene på Molde bruker – og nesten alle er bøyd i framtid: – skal hyre inn – som skal være med – det skal bygges – traséen som nå skal planlegges – har vært forberedelser – nå leter vegavdelinga….etter et konsulentselskap – som skal hjelpe dem – den skulle vært ferdig – vi starter arbeidet så fort vi rekker det – men det er jo snart 2025 – kan fort bli 2026 – vi vet mer når vi har skrevet kontrakt – det er mye arbeid som skal gjøres – det skal settes i gang vindmålinger – vi regner med interesse fra konsulentselskap …

Det er planprosjektleder Per Gunnar Løset som intervjues. Snakk om defaitisme!

Alt dette skulle vært gjort straks Skanska begynte arbeidet på Nordøyvegen! Parallelt med arbeidet på Nordøyvegen skulle forarbeidene til Todalsbrua vært gjort unna – slik at maskinene fra Nordøyvegen kunne kjørt strake veien opp til Todalsfjorden og satt skuffa i jorda strax!

Nordøyvegen ble åpnet 27.aug. 2022. Oppstarten var 2017. Skanska var hovedentrepenør og startet selve byggingen i 2019. De brukte 3,5 år på arbeidet. Pris: 5,6 milliarder. Nordøyvegen er ca. 3 ganger så stort anlegg som Todalsbrua, vil jeg anslå – etter at jeg kjørte den for kort tid siden.

På grunn av drølinga på Molde, har prisen på Todalsbrua nå fordobla seg, og er kommet opp i samme pris som den langt større Nordøyvegen.

Vi har nå fullført flere store veiprosjekt i Møre og Romsdal: Vegen Aure – Tømmervåg – flott vei med flere flotte bruer, Krifast med bru og tuneller,  Atlanterhavsvegen inklusive tunellen Averøya – Kristiansund, og Nordøyvegen:  Imponerende veiprosjekter som binder sammen Møre og Romsdal på kysten – der Todalsbrua blir et musepiss i havet i sammenligning. Slaget står nå om Møreaksen eller Romsdalsaksen for å fullføre stort sett ferjefri vei langs kysten av Møre og Romsdal.

Så hvorfor Todalsbru?

Vi kan da vel kjøre en omvei om alle de store bruene på kysten? Nei, Todalsbrua er nøkkelen som åpner den indre snarveien uten høgdedrag mellom Ålesund og Trondheim – en svært viktig vei for næringslivstrafikken og for trafikken på indre Nordmøre: Sunndal – Surnadal.

To store fjorder deler Nordmøre i 3 deler:

Halsafjorden og Sunndalsfjorden. Sunndalsfjorden:  Rundt fjordbotnen der kan man kjøre med bil, og ute i fjorden har vi fått Krifast. Halsafjorden krysses fremdeles bare med 2 ferger, og det går ikke an å kjøre rundt fjordbotnen.

Staten arbeider med bru på E39 ute i Halsafjorden, Fylket + dette kaffedrikkarlaget – som en klamp om foten, arbeider med Todalsbrua inne i fjorden. Det ble gjort vedtak på at neste store fylkesveiprosjekt ville bli Todalsbrua, etter Nordøyvegen, men vi ser at lite er skjedd. Hvorfor?

3 «mafiaer» motarbeider Todalsbrua og sørger for trenering:

1: De som vil ha Surnadal over til Trøndelag, der allerede Halsa og Rindal har gitt opp og er blitt trøndere. (De vil sikre seg fergefri vei til Regionsykehuset!)

2: De som jobber for statens bru på E39 ute ved Halsa, og som ikke vil ha trafikal konkurranse fra bru lenger inne i fjorden. De vil vike mest mulig av trafikken gjennom sitt område = «vekst». Veien kalles også «Laksvegen».

3: Fylket, som egentlig planlegger at det ikke skal bli noen Todalsbru. Det ser vi demonstrert på Røv: – i stedet for at gjennomfartstrafikken som går utenom alle grender oppover Surnadal, og som også var stukket 2x til å gå sør for Røvsgrenda, ble kjørt rett gjennom grenda. Det var et varsel om at det ikke skal  komme noe øket trafikk her fra ei Todalsbru  =  Møre og Romsdal Fylke vil ikke ha Todalsbru, selvfølgelig. Klarere kunne de ikke si det. I artikkelen i Driva ville aldri prosjektleder Per Gunnar Løset har stått fram så «attåbak» og «hainnåhaft» og så på defensiven, om det ikke er en planlagt trenering/prosjektstopp  på gang på Fylkeshuset når det gjelder Todalsbrua.  

Mens drølinga har pågått på Molde, har prisen på Todalsbrua doblet seg. Fylkets representant påpeker at de ikke har penger. Ja, men så skaff penger da!

Vi ser dessuten demonstrert på Røv at Fylket driter i utgiftene: – Noen hadde ikke tatt med seg tomstokken på arbeid på Røv, veien ble på et punkt for smal, og vi er nå vitne til en svært fordyrende og langvarig korreksjon av feil måltaking ved anlegg av ny vei… Hvem bør bli oppsagt?  Eller bli stilt personlig økonomisk ansvarlig overfor oss skattebetalere?

Demonstrasjoner?

Ved alle møter fremover i Fylkestinget og i Samferdselsutvalget bør deltakerne nå fremover hilses av en gjeng som demonstrerer når de kommer til møtene – med trommer, visper, grytelokkskrammel og transparanger (hærfører søkes!):

TODALSBRU – NO!

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *