Tromsø: Kjønnsutviklingsplan på kommunalt nivå!

Den katolske biskopen i Tromsø, Berislav Grgićs, som gjør sin gjerning i stillhet der nord, og som vi ikke hører så mye om eller så mye fra, han leverer en kompakt bombe av en tekst i siste nummer av St.Olav – katolsk kirkeblad. www.katolsk.no/kirkeblad . Teksten er hans uttale i høringen av en kommunal plan i Tromsø: Handlingsplan 2017 – 2021 for kjønns- og seksualitetsmangfold i Tromsø.

Norge er blitt helt opphengt i kjønn den siste tiden, men at en kommune skal gi seg til å vedta en handlingsplan på dette området er helt utrolig. Forleden hørte jeg på radioen at man driver på med å justere kjønnsidentiteten både biologisk – med kirurgi og hormonbehandling, pluss mentalt – på barn som enda ikke er ferdig med sin naturlige kjønnsutvikling hverken biologisk eller personlighetsmessig. Hvis ikke det skal kunne kalles overgrep, hva er så overgrep? At kjønnsidentitet skal være en kommunal sak som resulterer i en kommunal handlingsplan – det får meg til å lese biskopens kompakte tekst om igjen og om igjen.

Biskopen tar saken opp på et videre nivå: Han viser til menneskerettighetene, og at foreldre har ikke bare oppdrageransvar, men de har også rett til å oppdra sine barn ut fra sitt livssyn og sin religion, og at Norge, og her Tromsø kommune, får ham til å tenke på ateistiske stater som i statsdrevet sekulær ideologi bruker maktmidler som ingen andre har, til å presse på befolkningen en sekulær ideologi som står i skarp motsetning til norske og vestlige verdier som har vært preget av kristen tro. – Når overordnede normer tas bort, skriver han, blir mennesket svært formbart, og han viser til hvor betenkelig det er når det offentlige med sine maktmidler styrer på tvers av det foreldre måtte ønske og på tvers av det som en person selv måtte ønske om han/hun ikke var satt under føringer fra det offentlige.

Vi ser jo på navnet til biskopen at han kommer fra en del av Europa som har gitt ham nærkontakt med det kommunistiske diktaturet hvor individet ble styrt av staten. Han er også gammel nok til å ha hørt ekkoet fra det nazistiske diktaturet. Det han sier i sin korte tekst gjør at vi nå kan se at «det norske konsensus» ikke lenger er en talemåte, men at det nå nedfelles i kommunale handlingsplaner for så å tres ned over hodet på oss på en fullstendig totalitær måte. Vi skal tenke rett! Og hva som er rett, det bestemmer kommunen!

Dette fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på meg. Hvis jeg hadde barn og bodde i Trømsø nå, så ville jeg tatt barna mine ut av både barnehage og skole og gått over til «home-schooling» – noe som er blitt temmelig vanlig i USA. Forleden hadde jeg besøk av amerikanere som fortalte meg at i USA er det nå en ny og sterk trend som har avstedkommet en bevegelse som heter «The Classical Christian School». Deres sønn er rektor på en slik skole. Når folk får øynene opp for at helt ned på kommuneplan, skal vi nå utsettes for offentlige maktmidler for å ensrette våre oppfatninger og holdninger, da er tiden kommet for «home-schooling» her i Norge også. «…grunn til frykt for fremtiden,» skriver biskopen. Ja, det har han virkelig rett i! Grøss!

Glærum, 9.juni – 2018.

Dordi Skuggevik

Skrevet av

dordis

Lektor, cand.philol, forfatter og samfunnsdebattant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *